—d1875

235775561341000 طرح مسئله1 نشاط یا شادی یک وضعیت عاطفی است که احساسات مختلف(از رضایت تا اوج شادی) را در بر می گیرد و عامل انرژی و زنده دلی انسان می…

—d1873

2071134-42530 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق خصوصی موضوع : سن بلوغ دختران در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی استاد راهنما…

—d1870

-371475-26670000 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات هرمزگان پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی (M.A) گرایش: بالینی موضوع: رابطه بین هوش هیجانی، معنوی و اجتماعی با بهزیستی روانشناختی در دانشجویان…

—d1869

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان دانشکده علوم انسانی، گروه روانشناسی پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد(.M.A) گرایش: صنعتی و سازمانی عنوان: رابطه بین هوش معنوی و شادکامی با رفتار…

—d1866

مقدمه شخصیت و تعادل روانی معلمان بیش از سایر طبقات اجتماعی مورد نظر ودارای اهمیت است . تماس نزدیک معلم با دانش آموزان و نفوذی که بر آنها دارد اگر…

—d1859

190500895350 دانشگاه شمال دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسي ارشد رشته تربيت بدني و علوم ورزشي – مدیریت ورزشي عنوان پایان نامه بررسی رابطه…

—d1856

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی گروه آموزشی مدیریت رفاه اجتماعی پایان نامه کارشناسی ارشد رشته رفاه اجتماعی عنوان بررسی رابطه بین سبک زندگی ارتقا دهنده سلامتی با کیفیت زندگی دانشجویان…

—d1854

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز دانشکده حقوق پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) گرایش : حقوق جزا و جرم شناسی عنوان: بررسی تطبیقی مجازاتهای جایگزین حبس…

—d1852

675563109410500 15240-32639000 دانشگاه آزاد اسلامیواحد کرمانشاه پایان نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته مشاوره و راهنمایی (MA) عنوان اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روان دانشآموزان دختر تیزهوش‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬استاد راهنما دکتر…

—d1850

بسم الله الرحمن الرحیم دانشکده حقوق پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش حقوق عمومی عنوان حقوق و اخلاق از دیدگاه امیل دورکیم و تحلیل آن استاد راهنما: آقای دکتر امیر نیک…