عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه تاثیر توانمندی های مدیریتی بر اثربخشی کارکنان

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

اهداف هر سازمان فلسفه وجودی آن سازمان محسوب می شوند. به مقصود تحقق اهداف نیاز به هماهنگی منابع سازمانی و مهارت های مدیریتی می باشد. اثربخشی به عنوان یکی از مهم ترین اهداف هر سازمان نیازمند تدابیری می باشد که مدیران آنها را اتخاذ می نمایند. از طرفی محدودیت منابع و تغییرات محیطی در عرصه های مختلف داخلی و خارجی اهمیت مدیریت را بیش از پیش مشخص می نماید. بدیهی می باشد پیدایش سازمان ها و توسعه آنها نتیجه وجود مدیریت می باشد و سازمان و مدیریت لازم و ملزوم یکدیگر هستند. موضوع مهارت های مدیریتی مانند مسائلی می باشد که از ابتدای تکوین مدیریت تا به امروز مورد توجه بوده و به شیوه های مختلف به آن پرداخته شده می باشد.

اثربخشی اندازه موفقیت سیستم در حصول به اهداف و انجام وظایف تعریف شده می باشد. اندازه اثربخشی ارتباط مستقیمی با عملکرد مدیر دارد و هنگامی که مدیر در جهت تحقق اهداف و نتایج مطلوب باشد می گوییم اثربخشی تحقق یافته می باشد. (وودال و وین استنلی، 1992)

 

2-1 بخش اول: مهارت­های (فنی، انسانی، ادراکی) مدیران

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-5 هدف اساسی از انجام پژوهش

1-5-1 هدف اصلی پژوهش

  1. مطالعه تاثیر توانمندی های مدیران بر اثربخشی کارکنان مجتمع آموزشی صالح.

1-5-2 اهداف فرعی از انجام پژوهش

  • مطالعه تاثیر توانمندی فنی بر اثربخشی کارکنان مجتمع آموزشی صالح
  • مطالعه تاثیر توانمندی انسانی بر اثربخشی کارکنان مجتمع آموزشی صالح
  • مطالعه تاثیر توانمندی ادراکی بر اثربخشی کارکنان مجتمع آموزشی صالح

مطالعه تاثیر توانمندی های مدیریتی بر اثربخشی کارکنان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید