عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه تاثیر توانمندی های مدیریتی بر اثربخشی کارکنان

قسمتی از متن پایان نامه :

تعریف اثربخشی

اثربخشی سازمانی عبارت از میزانی می باشد که یک سازمان با بهره گیری از منابع خاص و بدون هدر دادن منابع خود و بدون فرسوده کردن غیر ضروری اعضا و جامعه خود، اهدافش را برآورده می کند. در واقع اثربخشی سازمانی، درجه نزدیکی یک سازمان به هدف‌هایش را نشان می‌دهد، به‌ عبارت دیگر اندازه‌ای می باشد که یک سازمان به اهدافش تحقق می‌بخشد (کوهستانی ، 1376 : 269).

 

2-2-2 معیارها و مقیاس‌های اثربخشی سازمانی

در دهه 1960 و اوایل دهه 1970 تحقیقات وسیعی در مورد اثربخشی سازمانی صورت گرفت؛ که منجر به ارائه معیارهای سی‌گانه متفاوتی گردید. این معیارها عبارتند از:

 1. اثربخشی کلی؛ یک نوع ارزیابی کلی می باشد که تا حد زیادی از معیارهای متعددی بهره می‌جوید. معمولاً از طریق ترکیب کردن اسناد عملکرد گذشته یا به‌ دست آوردن ارزیابی‌های کلی و یا از طریق قضاوت‌های اشخاص بصیر و مطلع نسبت به عملکرد سازمان، اندازه‌گیری می گردد.
 2. بهره‌وری؛ بهره‌وری یعنی توانایی در به‌ کارگیری مقدار کمتری از نیروی کار و سایر مواد مصرفی و تولید یا ارائه خدمات بیشتر می باشد.
 3. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 4. کارآیی؛ نسبتی می باشد که مقایسه‌ای را بین بعضی از جنبه‌های عملکرد واحد با هزینه‌های متحمل شده جهت تحقق آن نشان می‌دهد.
 5. سود؛ مبلغ درآمد حاصل از فروش منهای کل هزینه و تعهدات، ایجاد شده می باشد. معمولاً نرخ برگشت سرمایه و درصد بازدهی فروش کل را می‌توان معادل سود دانست.
 6. کیفیت؛ کیفیت عبارت می باشد از آماده بودن خدمت یا کالا برای بهره گیری‌کننده که خود نیازمند کیفیت طراحی، انطباق، در دسترس بودن و مناسب بودن مکان ارائه خدمت می باشد.
 7. حوادث؛ اندازه سوانحی که حین کار اتفاق می‌افتد و اتلاف وقت را موجب می گردد.
 8. رشد؛ به‌ وسیله افزایش در متغیرهایی نظیر کل نیروی کار، ظرفیت کارخانه، دارایی‌ها، اندازه فروش و سود و سهم بازار نشان داده می گردد.
 9. اندازه غیبت در کار؛ تعریف معمولی از غیبت، تصریح به غیبت‌های غیر موجه دارد؛ اما علاوه‌ بر این، تعاریف متعددی از غیبت هست.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-5 هدف اساسی از انجام پژوهش

1-5-1 هدف اصلی پژوهش

 1. مطالعه تاثیر توانمندی های مدیران بر اثربخشی کارکنان مجتمع آموزشی صالح.

1-5-2 اهداف فرعی از انجام پژوهش

 • مطالعه تاثیر توانمندی فنی بر اثربخشی کارکنان مجتمع آموزشی صالح
 • مطالعه تاثیر توانمندی انسانی بر اثربخشی کارکنان مجتمع آموزشی صالح
 • مطالعه تاثیر توانمندی ادراکی بر اثربخشی کارکنان مجتمع آموزشی صالح

مطالعه تاثیر توانمندی های مدیریتی بر اثربخشی کارکنان