دانلود پایان نامه

هر سازمان ورزشی برای پیشبرد برنامه ها و پروژه های خودنیاز به حمایت مالی دارد؛ این حمایت ها موجب می شود تا سازمان ورزشی به آرمانهایش نایل شود. بخش مهم این منابع از محل منابع دولتی تأمین می گردد. درآمدهای دیگری نیز از سوی سازمان های بین المللی و درآمدهای بازاریابی،‌ حق عضویت ها، اعانات، قابل حصول است. امروزه بسیاری از سازمان های ورزشی برای تأمین منابع مالــی موردنیاز خود به سوی شرکت هایی می روند که علاقمندهستند به صورت داوطلبانه و برای تبلیغ نام شرکت خودشان به ورزش کمک کنند.(حسینی،1386 :10) علاوه براین توانمندی باشگاه ها برای تولید ارزش و ساختار درآمدی آنها برای خرید و فروش بازیکنان، فروش محصولات فرعی ( پیراهن ، لوازم ورزشی و…) حمایت های مالی هواداران ، حق پخش تلویزیونی ،بلیت فروشی و تبلیغات به گونه ای است که می تواند تامین کننده ی منابع مالی آن ها باشد.

 

2-20- تامین مالی باشگاه های فوتبال اروپا

در بیشتر موارد  تبدیل به اوراق بهادار کردن مورد استفاده قرار می گرفت،درمراحل بعدی توسعه ی استادیوم های فوتبال درالویت تامین مالی قرار داشت. فرآیند تیدیل به اوراق بهادار کردن می تواند با اوراق قرضه شهرداری ها مقایسه گردد که به منظور تامین مالی پروژه ها مورد استفاده قرار می گرفت.تبدیل به اوراق بهادارکردن به باشگاه ها در بلند مدت سود  خوبی می دهد .مدیران مالی و باشگا ها باید به خوبی تفکر کنند زمانی که بخواهند تبدیل به اوراق بهادار کردن را آغاز کنند.به خاطر اینکه این فرآیند احتمال دارد بسیار  خطرناک باشد.تبدیل به اوراق بهادار کردن باید بوسیله ی دارایی ها برگردانده شود.امروزه ، لیورپول در فکر ساختن استادیوم جدیدی بوسیله ی تبدیل به اوراق بهادار کردن است. آرسنال هم اکنون این کار را انجام داده است و 357 میلیون پوند  از این طریق تامین مالی شده است. (Deloitte&Touche Annual, 2002:45)

 

2-20-1- فوتبال حرفه ایی در غرب اروپا بر چهار منبع تامین مالی اصلی تاکید می کند

  1. درآمد های روز مسابقه ( قبض ها ی ورودی و فروش بلیط های تمام فصلی)
  2. حق پخش تلویزیونی
  3. حامیان مالی ( اسم گذاری برند بر روی لباس ها و دور استادیوم)
  4. دیگر درآمدهای تجاری –  بازرگانی ( تجارت های پروانه دار، خدمات کنفرانس ، کترینگ ) (دلویتی[1]، 2008: 12)

 

2-21- منابع مالی و هزینه های سازمان لیگ حرفه ایی فوتبال ژاپن

  1. حق عضویت
  2. حق پخش تلویزیونی
  3. حامیان مالی
  4. صدور مجوز
  5. ورودیه ورزشگاه  در مسابقات به میزبانی سازمان لیگ
  6. و دیگر درآمدها (الهی ، 1383 : 64)

[1] Delloitee