عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین هوشمند سازی مدارس با انگیزش پیشرفت دانش آموزان

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1-1 شناسایی متغیرها

با در نظر داشتن هدف اصلی پژوهش در شناسایی ارتباط بین مدارس هوشمند و انگیزه ی پیشرفت بین دانش آموزان پرسشنامه در دو بخش طراحی شده می باشد. بخش اول کاملا در ارتباط با متغیرهای مدارس هوشمند می باشد و بخش دوم نیز برای مطالعه انگیزش پیشرفت دانش آموزان طراحی شده می باشد. به تعبیری متغیر مستقل مدراس هوشمند و هدف اندازه تاثیر این بر متغیرپاسخ(وابسته) انگیزش بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان هستیم.

متغیرهای موجود در پرسشنامه در بعضی از موارد نیاز به تبیین دارد که در ذیل مطالعه شده می باشد:

محیط یاد دهی – یادگیری مبتنی بر محتوای چند رسانه ای:

در مدارس هوشمندمعلمان برای تدریس مطالب درسی وافزایش اندازه درک دانش آموزان از مطالب ارائه شده وتشویق ایشان به فراگیری دروس از اسلایدهای آموزشی،بازی های یارانه ای،انیمیشن و دیگر محتواهای چندرسانه ای در کلاس درس بهره می برند. در کنار این سیستم ها، معلمان می توانند از نرم افزارهای آموزش الکترونیک نیز بهره بگیرند.

عوامل مورد مطالعه در این متغیر به صورت ذیل می باشد :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • بهره گیری از محتوای آموزشی چند رسانه ای در ارائه دروس توسط معلمان
 • بکارگیری نرم افزارهای کمک آموزشی توسط معلمان
 • بهره گیری از ابزارهای خودآموز آموزشی توسط دانش آموزان
 • توسعه محتوای آموزشی به صورت چند رسانه ای توسط دانش آموزان
 • بهره گیری از اینترنت برای جستجوی اطلاعات وشناخت عمیق تر موضوعات یادگیری
 • ارزشیابی الکترونیکی دانش آموزان

 

زیرساخت توسعه یافته ی فناوری اطلاعات:

مدارس هوشمند به مدارسی اطلاق می شودکه رایانه برای کلیه دانش آموزان فراهم باشدواین رایانه ها به کمک شبکه ی مرکزی به هم متصل باشند.علاوه بر شبکه، این رایانه ها بایستی به شبکه ی بین المللی اینترنت نیز متصل باشند تا امکان دسترسی دانش آموزان به مطالب درسی جدید نیز فراهم باشد.

عوامل مورد مطالعه در این متغیر به صورت ذیل می باشد :

 • وجود تعداد کافی رایانه برای دانش آموزان
 • وجود تعداد کافی تجهیزات جانبی در مدرسه
 • وجود تعداد مورد نیاز پروژکتور برای هر کلاس
 • وجود سایت رایانه مناسب در مدرسه
 • دسترسی به اینترنت پهنای باند مناسب
 • وجود تعداد مناسب لپ تاپ به ازای معلمان
 • وب سایت به روز برای مدرسه
 • وجود پست الکترونیکی برای معلمان و دانش آموزان
 • وجود سرور مناسب در مدرسه
 • مناسب بودن مکانیزم های امنیت اطلاعات در مدرسه
 • وجود امکانات برق اضطراری در مدرسه
 • وجود تجهیزات تهویه و خنک کننده مناسب سایت
 • استقرار سیستم مدیریت کاربران در مدرسه

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1          مفروضات پژوهش

فرضیه کلی : بین هوشمندسازی مدارس با انگیزش و یادگیری دانش آموزان ارتباط هست .

 1. مدارس هوشمند در ایجاد انگیزش پیشرفت برای دانش آموزان نسبت به مدارس عادی موثر بوده می باشد.
 2. عواملی در مدارس هوشمند باعث پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان این مدارس شده می باشد.
 3. عواملی هست که باعث بیشترین تفاوت بین مدارس عادی و مدارس هوشمند می باشد.
 4. امکان ایجاد مدرسه ای که حد قابل قبولی از انگیزش پیشرفت را با در نظر داشتن محدودیت های موجود برای ایجاد مدارس هوشمند هست.