شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه اثر وفاداری کارکنان بر سود آوری و بهره وری منابع انسانی

قسمتی از متن پایان نامه :

.

رویکرد رفتاری :

وفاداری رفتاری حدی می باشد که مشتری­ها می­خواهند به آن مقدار ارتباط­شان را با یک عرضه­کننده حفظ کنند و معمولاً از این ناشی می­گردد که مشتریان چقدر عقیده دارند که ارزش دریافتی­شان از این عرضه­کننده نسبت به سایرین بیشتر می باشد (بانسال و تیلور،1999). این نوع از وفاداری، شاخص­هایی از قبیل تکرار خرید و توصیه به خرید دیگران را در بر می­گیرد (کلوتی و همکاران[1]،2008). در واقع می­توان گفت وفاداری رفتاری واسطه بین توجه و رفتار می باشد. این مفهوم نمادی از قصد به اقدام در فرآیند تصمیم­گیری خرید می باشد و این­ که مشتریان در یک دوره طولانی­مدت به خریداری و بهره گیری از یک محصول یا خدمت خاص ادامه می­دهند (مارسل و همکاران[2]،2001). دونیو و همکاران با ارائه مدلی پویا برای وفاداری، انجام خرید را به عنوان بعد رفتاری وفاداری مشتری برشمردند (دونیو و همکاران،2006). وفاداری رفتاری در معاملات افراد به گونه تکراری رخ می­دهد و به راحتی از طریق تکنیک­های نظاره­ای اندازه­گیری می­گردد (مورگان و هانت،1994).

 

2-5-2 رویکرد نظری :

وفاداری نظری (روانی)، همان حدی می باشد که مشتریان دیگران را از رویدادهای خدماتی که رضایتشان را جذب کرده می باشد، آگاه می­کنند (راناویرا و پرابو،2003). مشتری یک توجه و احساس از نوع وابستگی عاطفی به یک سازمان، کارکنان، کالا و خدمات آن دارد و این توجه باعث انگیزه خرید مجدد در فرد می­گردد (ساهو و پریتا، 2007). رویکرد نظری به وفاداری از اجزای مؤثر و شناختی وفاداری محسوب می­گردد که به عنوان ترجیح یک محصول یا خدمت، قصد خرید و تعهد بلندمدت مشتری به محصول یا خدمت و گرایش آن­ها به تبلیغات دهان به دهان مثبت می­گردد.

[1]. Clotty et al

[2]. Marcel et al

 سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4 اهداف پژوهش :

1-4-1 اهداف اصلی :

اهمیت تأثیر منابع انسانی در سازمان ها و همچنین سودآوری و بهره وری سازمانی باعث شده تا اهداف اساسی این پژوهش به صورت زیر باشد:

  • مطالعه تاثیر وفاداری کارکنان به سازمان بر سود آوری مجتمع آموزشی صالح.
  • مطالعه تاثیر وفاداری کارکنان به سازمان بر ارتقاء بهره وری مجتمع آموزشی صالح.

1-4-2 اهداف فرعی :

  • مطالعه تاثیر امنیت شغلی کارکنان بر بهره وری مجتمع آموزشی صالح.
  • مطالعه تاثیر امنیت شغلی کارکنان بر سود آوری مجتمع آموزشی صالح
  • مطالعه تاثیر آموزش کارکنان بر بهره وری مجتمع آموزشی صالح.
  • مطالعه تاثیر آموزش کارکنان بر سود آوری مجتمع آموزشی صالح.
  • مطالعه تاثیر ارائه پاداش به کارکنان بر بهره وری مجتمع آموزشی صالح.
  • مطالعه تاثیر ارائه پاداش به کارکنان بر سودآوری مجتمع آموزشی صالح.

مطالعه اثر وفاداری کارکنان بر سود آوری و بهره وری منابع انسانی