عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین هوشمند سازی مدارس با انگیزش پیشرفت دانش آموزان

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1-1 معضلات اجرای طرح

نا هماهنگی برنامه های آموزشی برای شرکت دانش آموزان در کنکور و امتحانات نهایی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

حاکم نبودن روحیه پژوهش و پژوهش و ارزش گذاری به تولید دانش در سیستم آموزشی ما به دلیل متمرکز بودن ساختار آموزشی ، مطالب درسی به صورت یکسال و متناسب ارائه می گردد به همین دلیل در نظر داشتن محفوظات و تسلط بر کتاب ملاک ارزشیابی دانش آموزان به شمار می رود.

با در نظر داشتن این که خلاقیت و نو آوری و ابتکار جایگاه چندانی در سیستم ما ندارد اجرای این گونه طرح ها نیز با مشکل مواجه می گردد

  1. ضعف شدید دانش آموزان در به کار بردن زبان انگلیسی

علیرغم این که آموزش زبان انگلیسی در برنامه درسی دوره راهنمایی و دبیرستان هست اما متاسفانه دانش آموزان از تسلط لازم برای بهره گیری از منابع انگلیسی برخوردار نیستند و با وجود صرف هزینه ای زیاد آموزش زبان به هیچ وجه کاربردی نیست ، لذا دانش آموزان غالبا توانایی بهره گیری از سایتهای فارسیرا دارند و از دستیابی به منابع علمی خارجی بی بهره می مانند

  1. بالا بودن تعداد دانش آموزان در کلاس
  2. زیاد بودن حجم کار دبیران در هفته و کمبود وقت آزاد برای آماده کردن منابع لازم و ارائه تدریس الکترونیکی
  3. کمبود وقت در کلاسها به علت حجیم بودن مطالب کتاب های درسی
  4. انتظارات مختلف اولیاء ازمعلمین ، به خصوص توقع آماده کردن دانش آموزان برای شرکت در کنکور

علیرغم معضلات موجود و بعضی نگرانی هایی که ممکن می باشد بی مورد هم نباشد ، اما ضرورت در نظر داشتن اینگونه طرح ها و به تدریج عمومی کردن برای همه دانش آموزان امری اجتناب ناپذیر می باشد . (زمانی و همکاران،1389).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1          مفروضات پژوهش

فرضیه کلی : بین هوشمندسازی مدارس با انگیزش و یادگیری دانش آموزان ارتباط هست .

  1. مدارس هوشمند در ایجاد انگیزش پیشرفت برای دانش آموزان نسبت به مدارس عادی موثر بوده می باشد.
  2. عواملی در مدارس هوشمند باعث پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان این مدارس شده می باشد.
  3. عواملی هست که باعث بیشترین تفاوت بین مدارس عادی و مدارس هوشمند می باشد.
  4. امکان ایجاد مدرسه ای که حد قابل قبولی از انگیزش پیشرفت را با در نظر داشتن محدودیت های موجود برای ایجاد مدارس هوشمند هست.