دانلود پایان نامه

مزایای تأمین مالی از شرکت‌های لیزینگ در مقایسه با بانک­ها

  1. عدم نیاز به وثیقه

یکی از مزایای لیزینگ عدم نیاز به وثیقه است. از آن­جائیکه موجر مالکیت را برای خود حفظ می‌کند دارایی مورد اجاره به عنوان تضمین عمل می‌کند. در صورتی که مستأجر توانایی پرداخت اقساط را نداشته باشد موجر می‌تواند دارایی مورد اجاره را تصرف نماید.

  1. ارزیابی ساده‌تر (پذیرش ریسک بیشتر)

تصمیم‌گیری در مورد لیزینگ، سریع تر و ساده‌تر از وام‌های بانکی صورت می‌گیرد. در لیزینگ بجای بررسی سوابق اعتباری و ساختار دارایی‌های مشتری، شرکت لیزینگ فقط می­خواهد مطمئن شود که مشتری توانایی ایجاد درآمد کافی از محل دارایی‌های مورد اجاره را دارد. لذا در لیزینگ به اسناد و مدارک تفضیلی کمتری نیاز است و ارزیابی اعتباری نیز سریع تر صورت می‌گیرد.

  1. عدم وجود ریسک انحراف در مصرف وجوه

در لیزینگ، وجوه تأمین شده، بدون اینکه در اختیار مستأجر قرار گیرد مستقیماً توسط شرکت لیزینگ بابت تجهیزات و دارایی‌های مورد اجاره به فروشنده (سازنده) تجهیزات و دارایی‌ها پرداخت می‌شود.

این موضوع ریسک مصرف وجوه توسط مستأجر را برای مقاصدی غیر از آنچه توافق شده است کاهش می‌دهد. در اینجا از ریسک مصرف تسهیلات دریافتی برای پرداخت بدهی‌های قبلی مستأجر به سایر موسسات مالی نیز اجتناب می‌شود.

  1. صرفه‌جویی در مصرف سرمایه مستأجر

شرکت‌های لیزینگ، در اغلب موارد قسمت عمده و گاهی تا صد درصد سرمایه‌گذاری اولیه لازم برای یک کارخانه و یا تجهیزات مورد نیاز آن را تأمین می‌کنند، به این ترتیب مستأجر می‌تواند منابع مالی خود را صرف سایر مخارج لازم بنماید و یا حتی آن را پس انداز کند.

  1. ایجاد منبع مالی جدید

شرکت‌های لیزینگ، منبع مالی اضافی و جدیدی را برای شرکت‌های بازرگانی و صنعتی فراهم می‌کنند. با استفاده از این روش تأمین مالی، ضمن حفظ خطوط اعتباری موجود برای مستأجر خط اعتباری جدیدی نیز به او توسط شرکت‌های لیزینگ ارائه می‌شود (احمدی،35:1386-34).