. انتظار مي رود اين افزايش 42 درصد در کشورهاي توسعه يافته و70 درصد در کشورهاي در حال توسعه باشد. ديابت مليتوس فقط يک بيماري نيست بلکه به شکل هاي مختلف نمايان مي شود و عوارضي دارد که مي تواند هر سيستمي در بدن را تحت تاثير قرار دهد. ديابت و عوارض همراه با آن از قبيل تصلب شرائين و بيماري قلبي عروقي دلايل اصلي مرگ و ميرهستند134-138) A.Bawadi & Et al ,2009,). بدليل اينکه يکي از منابع تامين انرژي بدن گلوکز است ، خون هميشه مقداري گلوکز در داخل خود دارد. اما مقدار زياد گلوکز در خون براي سلامتي خوب نيست. بدن انسان هميشه بيشتر غذاهايي را که مي خورد به گلوکز تبديل مي کند.خون گلوکز را به سلولها در سراسر بدن منتقل مي کند.گلوکز به انسولين براي رفتن به درون سلولهاي بدن نياز دارد.انسولين هورموني است که در پانکراس ساخته مي شود. پانکراس انسولين را به داخل خون آزاد مي کند.انسولين کمک مي کند که گلوکز از خون به داخل سلولهاي بدن برود. اگر بدن انسان به انداره کافي انسولين نسازد يا انسولين به درستي کار نکند،گلوکز نمي تواند به داخل سلولها انتقال يابد،بنابراين در داخل خون باقي مي ماند و اين باعث مي شود که سطح گلوکز خون بالا برود و فرد مبتلا به ديابت شود (Hui, Tang & W Go,2009,1-19). بعضي علايم ديابت شامل: تکرر ادرار ، تشنگي بيش از اندازه ، گرسنگي خيلي زياد،کاهش وزن غير عادي ،افزايش خستگي ،تحريک پذيري ، تاربيني و تکرار عفونت ها مي باشد,2005,111-134) Bastaki). اگر ديابت کنترل نشود مي تواند منجر به نابينايي، بيماري قلبي ،اختلالات کليوي، قطع عضو (براي مثال برداشتن پا يا انگشت شصت پا) و آسيب عصب شود (Hui , Tang & W Go,2009,1-19). از طرف ديگر مشخص شده است که ويسفاتين از انسولين تقليد مي کند و در چاقي و ديابت نوع 2 بالا مي رود (Sun & Et al,2007,399-404). اين هورمون اديپوکايني است که به تازگي کشف شده است و در بافت چربي احشايي بيان مي شود. گذشته از بيان در بافت چربي ، ويسفاتين همچنين در نوتروفيل هاي خون محيطي به محض تحريک توسط فاکتورهاي التهابي از قبيل فاکتور نکروز تومور- ? (? TNF-) بيان مي شودEt al , 2009,1) & Lambert). نتايج برخي مطالعات نشان مي دهد که ويسفاتين ممکن است در متابوليسم چربي در مردان جوان سالم نقش ايفا کند (Sun & Et al,2007,399-404). بنابراين يافتن روشهاي خوب و ايمن تر براي کاهش اين هورمون در افراد چاق و بخصوص افراد ديابتي ضروري مي باشد.
همچنين هورمون واسپين به عنوان يک اديپوکاين جديد درارتباط با چاقي و حساسيت به انسولين شناخته شده است ( Youn & Et al ,2008 ,247-251). در رت هايOLETF، بيان mRNA واسپين دربافت چربي احشايي با افزايش چربي بدن و سطح انسولين افزايش يافت.درمان با انسولين يا عامل حساس به انسولين، پيوگليتازون ، در رت هاي OLETF ميتواند سطح واسپين سرم را طبيعي کند. گزارش شده است که در نمونه هاي انساني غلظت mRNAواسپين سرم با غلظت گلوکز خون ، حساسيت به انسولين ، و شاخص توده بدني(BMI) يا درصد چربي بدن همراه است (Yin & Et al ,2009,2530-2533). زنان ديابتي با کنترل قندي خوب سطوح واسپين کمتري نسبت به کنترل هاي قندي ضعيف دارند. در رت هاي 1 OLETF، سطوح واسپين سرم در سني که چاقي و غلظت هاي انسولين پلاسما به اوج مي رسد ،به اوج رسيد. البته ، سطوح واسپين با بدتر شدن ديابت و از دست دادن وزن بدن کاهش يافت (Nese Ersoz & Et al,2009,16065-70). راه هاي مختلف براي درمان بيماري ديابت پيشنهاد و توصيه شده است. انواع مختلفي از داروهاي کاهنده قند خون وجود دارند.البته،بيشتر اين داروها ممکن است عوارض جانبي از قبيل : افت شديد قند خون،اسيدوز لاکتيک، آسيب سلول کبدي ،ناراحتي گوارشي، سردرد، سرگيجه و حتي مرگ ايجاد کند2009 ,1-19) , & Et al Hui).گلي بن کلاميد از خانواده سولفونيلوريا است و عوارض جانبي داروهاي اين خانواده شامل: افت شديد قند خون ، افزايش وزن (4-1کيلوگرم در طول 6 ماه)، واکنش هاي پوستي، به ندرت هيپوناترمي يا سطح پايين سديم در خون است (B?senberg &- van Zyl,2008,80-88). و علاوه بر اين در طول شش سال 44 درصد کارايي در بيماران از بين مي رودGupta &- chakraborty ,2011,74-80)).
متفورمين ،يک بيگوانيد، حساسيت به انسولين را افزايش و برون ده گلوکز کبدي را کاهش مي دهد و براي بيماران ديابتي چاق مفيد است بدليل اينکه سطوح زياد انسولين را کاهش مي دهد و به از دست دادن
وزن کمک مي کند) Albu &- Raja-Khan, 2003, 1-19). اما عوارض جانبي متفورمين شامل
حالت تهوع ، اسهال و اسيدوز لاکتيک است,80-88)2008B?senberg &- van Zyl). براي جلوگيري از اسيدوز لاکتيک متفورمين نبايد توسط بيماران ديابتي که بيماري شديد کبدي، کليوي يا قلبي دارند استفاده شود(,2003,1-19 Albu &- Raja-Khan). درمان با انسولين باعث ايجاد افت شديد قند خون و ديستروفي چربي در محل تزريق مي شود (Gupta &- chakraborty,2003,74-80 ). يکي از روش هاي ساده و بي خطر براي درمان ديابت استفاده از داروهاي گياهي است که عوارض اندکي دارد. شنبليله گياهي با کاربردهاي پزشکي سنتي در ديابت است است ( Vaez Mahdavi & Et al ,2008,59-63). شنبليله براي کاهش قند خون بعد از صرف غذا موثر است.بخش مناسب شنبليله دانه است. اجزاي فعال شامل تريگونلين ، 4 هيدروکسي ايزولوسين و سوتولن است . حدود 80 درصد محتوي کل آمينواسيددر دانه ها به صورت 4 هيدروکسي ايزولوسين موجود است که به نظر مي رسد به طور مستقيم انسولين را تحريک مي کند . اين اثر وابسته به گلوکز است و تنها در حضور غلظت هاي متوسط تا بالاي گلوکز اتفاق مي افتد,1-5) Klemens,2006). شنبليله گياهي است که در سرتاسر هند و مناطق خاصي از چين کشت مي شود. دانه هاي شنبليله به عنوان داروي گياهي در بسياري از نقاط دنيا براي اثرات ضد نفخ ، نيروبخشي و به عنوان داروي مقوي غرايز جنسي استفاده مي شود. گزارشات مختلف نشان داده اند که دانه هاي شنبليله مي توانند گلوکز خون و کلسترول را در افراد ديابتي نوع 1 و 2 و در حيوانات ديابتي آزمايشگاهي کاهش دهند& Et al ,2007,422-426) Wan-Li).
اثرات کاهندگي قند خون به مکانيسم هاي مختلفي نسبت داده شده است. درانسانها ، دانه هاي شنبليله اثرات کاهندگي قند خون را با تحريک ترشح انسولين وابسته به گلوکز از سلولهاي بتاي پانکراس و نيز توسط مهار کردن فعاليت هاي آلفا-آميلاز و سوکراز، دو آنزيم روده اي درگير در متابوليسم کربوهيدرات ، اعمال مي کنند & Et al,2003,20-27) Basch).
دانه هاي شنبليله حاوي مقدار زيادي فيبر (30 درصد فيبر محلول و 20 درصد فيبر نامحلول) است. نقش فيبر در کاهش گلوکز خون بيمار ديابتي به طور وسيعي مطالعه و ثابت شده است. بنابراين يکي از مکانيسم هاي ديگري که دانه هاي شنبليله سطح گلوکز خون را کاهش مي دهد ناشي از محتوي زياد فيبر محلول آن است که تخليه معده را به تاخير مي اندازد و در جذب گلوکز دخالت مي کند ( & Et al ,2009,134-138 A.Bawadi) . دانه هاي شنبليله همچنين تري گليسيريد سرم ، کلسترول کل ، کلسترول ليپوپروتئين با چگالي پايين را کاهش مي دهد. اين اثرات شايد ناشي از ساپوجنين ها باشد که دفع کلسترول صفراوي را افزايش مي دهد تا منجر به سطوح پايين تر کلسترول سرم شود.
اثر کاهندگي ليپيد شنبليله شايد مرتبط با قسمت استروژنيک آن باشدکه به طور غيرمستقيم هورمون تيروکسين تيروئيد را افزايش ميدهد ,20-27) & Et al ,2003 Basch). گزارش شده است که د انه هاي شنبليله مدر و ضد سرفه نيز مي باشند (Et al,2009,49-51 &Zargar ).
يکي ديگر از راه هاي مناسب کنترل قند خون انجام برنامه هاي فعاليت بدني است,1997,339-343) C. Jimenez). در مطالعاتي که به بررسي اثرات متابوليکي و اندوکرينولوژي ورزش پرداخته اند، نشان داده شده است که فعاليت جسماني مصرف گلوکز خون و اسيدهاي چرب آزاد را در عضلات افزايش مي دهد و سطوح گلوکز خون در بيماران ديابتي که به خوبي کنترل شده اند را کاهش مي دهد Etal,2003,314-320) & Sato). فوايد ورزش منظم براي ديابت شامل : A1Cپايين تر در کودکان و بزرگسالان مبتلا به ديابت نوع يک ،کاهش خطر ابتلا به بيماري هاي قلبي عروقي، افزايش فشار خون، سرطان کولون، چاقي و پوکي استخوان،افزايش اميد به زندگي، افزايش استقامت قلبي عروقي،تناسب عضله و انعطاف پذيري و افزايش حساسيت به انسولين کل بدن است (,27-302004 C. Riddell &-, A. Perkins). خطرات ورزش منظم براي ديابت شامل: افزايش قند خون،کاهش قند خون،آسيب عضلاني- اسکلتي،عارضه قلبي عروقي(آنژين صدري، سکته قلبي، بي نظمي قلبي،مرگ ناگهاني)، بدتر شدن اساسي آسيب شبکيه و آسيب کليه است,2004,27-30) C. Riddell &- A. Perkins). فعاليت هوازي منظم پروفايل ليپيدي خون، فشار خون و ضربان قلب استراحت، ترکيب بدني و کنترل قندي را افزايش مي دهد و کلسترول را نيز کاهش مي دهد.به علاوه ، به بيماران کمک مي کند تا وزن خود را کاهش دهند (,2007,130-3 Bronwyn). تمرين استقامتي به عنوان مناسب ترين شکل ورزش با بسياري اثرات متابوليکي مثبت از قبيل افزايش در پروفايل ليپيدي، کاهش چربي بدن و کاهش سطوح گلوکز خون همراه است . همچنين تمرين استقامتي در بهبود مقاومت به انسولين در بيماران ديابتي نوع 2 و افراد چاق غير ديابتي موثر به نظر مي آيد (Et al,2005,1527-1533 & Cauza). با توجه به موارد ياد شده فوق پژوهشگر در نظر دارد تا به مطالعه استفاده همزمان از دو عامل فعاليت ورزشي استقامتي و مصرف خوراکي عصاره شنبليله بر سطوح ويسفاتين و واسپين پلاسماي رت هاي ديابتي شده با استرپتوزوتوسين بپردازد.
1 – 2 بيان مسئله پژوهش
ديابت مليتوس يک بيماري متابوليکي سيستميک است و با افزايش قند خون مشخص مي شود al,2010,1883-1892) Et & Rao) و منجر به نقص در ترشح انسولين ، مقاومت به انسولين يا هر دو مي شود ((Zaheer Baquer & Et al ,2011,1-21.بر طبق گزارش سازمان بهداشت جهاني، در سال 2000، صد و پنجاه ميليون نفربالاي سن 20 سال با ديابت زندگي مي کردند و آنها پيش بيني کردند که در سال 2025 ، سيصد ميليون نفر با اين شرايط زندگي خواهند کرد. انتظار مي رود اين افزايش42 % در کشورهاي توسعه يافته و70%در کشورهاي در حال توسعه باشد (Et al ,2009 ,134-138 & A.Bawadi). اگر ديابت کنترل نشود مي تواند منجر به نابينايي، بيماري قلبي ،اختلالات کليوي، قطع عضو (براي مثال برداشتن پا يا انگشت شصت پا) و آسيب عصب شود (Hui , Tang & W Go,2009,1-19). داروهاي کاهنده قند خون سنتتيک (مثل گلي بنکلاميد) زيادي براي درمان ديابت وجود دارد البته اين داروها به طور عادي عوارض جانبي نظير تلقين به بيماران براي قطع دريافت دارو و پيشروي ديابت نوع 2 با عوارض حاد و مزمن بيشتر و حتي مرگ ايجاد مي کنند ( Et al ,2009,134-138& A.Bawadi). به اين دليل ، توانايي درمان بيماري در مراحل اوليه ، اما با عوارض جانبي کمتر و هزينه کمتر، بخصوص ناشي از اين عقيده که درمان هاي طبيعي باعث آسيب کمتر به موجود زنده مي شود کمک بزرگي به بيماران ديابتي مي کند (Et al ,2009,134-138 & A.Bawadi). با وجود اينکه متفورمين يکي از بهترين داروها براي درمان ديابت است،اما نبايد توسط افرادي که بيماري شديد کبدي ،کليوي و قلبي دارند استفاده شود (,2006, 505-528 Et al & Zargar). يکي از روش هاي ساده و بي خطر براي درمان ديابت استفاده از داروهاي گياهي است که عوارض اندکي دارد. شنبليله گياهي با کاربردهاي پزشکي سنتي در ديابت

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید