عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه تاثیر توانمندی های مدیریتی بر اثربخشی کارکنان

قسمتی از متن پایان نامه :

مهارت های مدیریت

مهارت، به توانایی ‌های قابل پرورش شخص که در عملکرد و بقای وظایف منعکس می گردد، اطلاق    می گردد. پس مقصود از مهارت، توانایی به کار بردن مؤثر دانش و تجربه شخصی می باشد. ضابطه اصلی داشتن مهارت، اقدام و اقدام مؤثر در شرایط متغیر می باشد. مدیران در هر سطحی که باشند و در هر نوع سازمانی که فعالیت کنند بایستی به مهارت های خاصی مجهز شوند تا بتوانند در نیل به اهداف تعیین شده سازمان را یاری رسانند.

به بیانی دیگر مهارت عبارت می باشد از توانایی تبدیل دانش به کنش، به طوری که به عملکردی مطلوب، منجر گردد. مهارت های مدیریتی به مهارت هایی گفته می گردد که به وسیله آن، شخص در وجود خود امکان به حرکت درآوردن اجزای یک مجموعه را برای حرکت متناسب همه اجزا، به سوی اهداف تعیین شده فراهم می آورد (علاقه بند،1386: 25). به بیانی دیگر صلاحیت و کیفیت کار مدیران از نظر مهارت های مدیریتی، یکی از عوامل مهم استمرار موفقیت در سازمان می باشد. مدیران برای داشتن کارایی لازم، نیازمند مهارت های اساسی هستند (جاسبی،1379 :214). فهرست مهارت ها و توانایی هایی که مدیران بایستی از آن ها برخوردار باشند با اهمیت یکسان دائماً در حال تکامل و تحول می باشد. مدیرانی     می توانند در دنیای فناوری پیشرفته دوام بیاورند که به دنبال کسب معلومات باشند و به گونه مداوم مهارت های جدید را فراگیرند (رابینز[1]، 1379: 66).

مدیران برای انجام وظایف و تأثیر ‌های خود قابلیت و ظرفیت‌ های ویژه‌ای دارند که بایستی از این          ظرفیت ‌ها در انجام و ایفای هر چه بهتر تأثیر‌های خود بهره گیری کنند. مدیران در انجام وظایف خود دست به فعالیت ‌هایی می‌زنند که اساساً نیازمند به پشتوانه‌ای قوی به نام مهارت می باشد. آنان برای اینکه بتوانند به تعهدات خود جامه اقدام بپوشانند؛ می‌بایست مجهز به مهارت ‌های رهبری، مذاکره، حل تضاد و سایر مهارت ‌های خاص مدیریتی باشند (ژنگ و همکاران، 2010). اهمیت توسعه مهارت ‌های مدیران به آن سبب می باشد که مدیران رکن اساسی سازمان در دستیابی به اهداف سازمانی و جامعه هستند.

[1] Katz

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-5 هدف اساسی از انجام پژوهش

1-5-1 هدف اصلی پژوهش

  1. مطالعه تاثیر توانمندی های مدیران بر اثربخشی کارکنان مجتمع آموزشی صالح.

1-5-2 اهداف فرعی از انجام پژوهش

  • مطالعه تاثیر توانمندی فنی بر اثربخشی کارکنان مجتمع آموزشی صالح
  • مطالعه تاثیر توانمندی انسانی بر اثربخشی کارکنان مجتمع آموزشی صالح
  • مطالعه تاثیر توانمندی ادراکی بر اثربخشی کارکنان مجتمع آموزشی صالح
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مطالعه تاثیر توانمندی های مدیریتی بر اثربخشی کارکنان