دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه اثر وفاداری کارکنان بر سود آوری و بهره وری منابع انسانی

قسمتی از متن پایان نامه :

.

تعریف و مفهوم بهره وری :

بهره ورى عبارت می باشد از به حداکثر رساندن بهره گیری از منابع، نیروى انسانى و تمهیدات به طریق علمى به مقصود کاهش هزینه­ها و رضایت کارکنان، مدیران و مصرف­کنندگان. تعاریف دیگر، بهره ورى نیروى انسانى را حداکثر بهره گیری مناسب از نیروى انسانى به مقصود حرکت در جهت اهداف سازمان با کمترین زمان و حداقل هزینه دانسته اند. بر اساس دیدگاه سازمان بهره ورى ملى ایران، بهره ورى یک توجه عقلانى به کار و زندگى می باشد. این مشابه یک فرهنگ بوده که هدف آن هوشمندانه تر کردن فعالیت ها براى یک زندگى بهتر و متعالى می باشد. بهره وری عبارت می باشد از بدست آوردن حداکثر سود ممکن از نیروی کار، توان، استعداد و مهارت نیروی بشر، زمین، ماشین، پول، تجهیزات، زمان و مکان به مقصود ارتقاء رفاه جامعه، به گونه ای که افزایش آن به عنوان یک ضرورت در جهت ارتقاء سطح زندگی بشر ها و ساختن اجتماعی مرفه‌تر همواره مدنظر همه صاحب نظران سیاست و اقتصاد می‌ باشد (ابطحی،1375).

مدیریت بهره وری عبارتست از دانش افزایش بهره وری و بهره گیری بهینه از منابع و امکانات موجود به مقصود نیل به اهداف تعیین شده. بهره‌وری در مدیریت به معنای تحقق اهداف سازمان وتولید حداکثر کالاها و خدمات با مصرف حدقل منابع انسانی و مادی به کمک تکنولوژی پیشرفته و به گونه کلی با کاربرد شیوه های بهتر مدیریت می‌باشد. لنین معتقد می باشد بهره‌وری در کار مهمترین موضوع و اساسی‌ترین مساله برای پیروزی سیستم اجتماعی به شمار می رود (رضائیان، 1382).

 

البته تعاریف متعددی از بهره‌وری ارائه شده می باشد. بعضی از این تعاریف عبارتند از:

 • قدرت و توانایی تولید کردن؛
 • مجوعه نسبت های بازده به نهاده؛
 • خارج قسمت بازده به یکی از عوامل تولید؛
 • درجه بهره گیری مؤثر از هر یک از عوامل تولید؛
 • مجموع خروجی های جامع و ملموس به مجموعه ورودی ها جامع و ملموس می باشد.

همانطور که از ورای همه تعاریف استنباط می گردد، بهره‌وری عبارت می باشد از بهره گیری بهینه از منابع مادی، نیروی انسانی، تسهیلات، و غیره به طریق علمی، کاهش هزینه‌های تولید، گسترش بازارها،‌ افزایش اشتغال و کوشش برای افزایش دستمزدهای واقعی و بهبود معیارهای زندگی، آن گونه که به سود گارگر، مدیریت و عموم مصرف کنندگان می باشد. (باقی،1381).

البته کو آن لی معتقد می باشد تعریف اصطلاح بهره‌وری برحسب موقع و موضع اقتصادی فردی که تعریف را اظهار می‌دارد، برداشت های او در تعبیر موضع و کابردهایی که از استنتاجات خود از بهر‌ه‌وری در مدنظر دارد تغییر می کند. اما با این همه بهره‌وری به مفهوم دقیق اقتصادی به ارتباط قابل اندازه گیری بین حجم محصول و حجم عوامل مصرف شده (از قبیل زمین، سرمایه و کار) مورد لزوم برای تولید آن محصول تصریح دارد (جمعی از اساتید ،1378).

بهره وری یکی از موضوعات اساسی می باشد که در سطوح مختلف و در فعالیت­های گوناگون، سابقه ای چند صد ساله دارد. اهمیت بهره وری به خصوص در دهه های پایانی قرن حاضر در فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و صنعتی به شدت مورد تأکید قرار گرفته می باشد (زارع، 1381، ص 1). اصطلاح بهره وری از نگاه های مختلف معانی متفاوتی دارد مانند: بازدهی بیشتر

 سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4 اهداف پژوهش :

1-4-1 اهداف اصلی :

اهمیت تأثیر منابع انسانی در سازمان ها و همچنین سودآوری و بهره وری سازمانی باعث شده تا اهداف اساسی این پژوهش به صورت زیر باشد:

 • مطالعه تاثیر وفاداری کارکنان به سازمان بر سود آوری مجتمع آموزشی صالح.
 • مطالعه تاثیر وفاداری کارکنان به سازمان بر ارتقاء بهره وری مجتمع آموزشی صالح.

1-4-2 اهداف فرعی :

 • مطالعه تاثیر امنیت شغلی کارکنان بر بهره وری مجتمع آموزشی صالح.
 • مطالعه تاثیر امنیت شغلی کارکنان بر سود آوری مجتمع آموزشی صالح
 • مطالعه تاثیر آموزش کارکنان بر بهره وری مجتمع آموزشی صالح.
 • مطالعه تاثیر آموزش کارکنان بر سود آوری مجتمع آموزشی صالح.
 • مطالعه تاثیر ارائه پاداش به کارکنان بر بهره وری مجتمع آموزشی صالح.
 • مطالعه تاثیر ارائه پاداش به کارکنان بر سودآوری مجتمع آموزشی صالح.