عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه تاثیر توانمندی های مدیریتی بر اثربخشی کارکنان

قسمتی از متن پایان نامه :

 مهارت های انسانی:

الزامات مهارت های انسانی برای مشاغل مدیریتی بر اساس مدل کاتز عبارتند از:

 • پرورش خلاقیت کارکنان.
 • کسب دانش و اطلاعات در زمینه رهبری به مقصود تأثیر گذاری در رفتار دیگران.
 • توانایی تشویق کارکنان به توسعه مهارت­ها و توانمندی های خود.
 • آشنایی با بهداشت روانی محیط کار و نحوه برخورد با فشار­های روانی.
 • توانایی کاهش مقاومت کارکنان در برابر تغییر و تحولات سازمان.
 • توانایی تشخیص معضلات رفتاری کارکنان و انجام اقدامات لازم.
 • آشنایی با تئوری های انگیزش به مقصود ایجاد انگیزه در خود و کارکنان.
 • توانایی همکاری اثر­بخش با سایر مدیران برای حل مسائل سازمان.
 • توانایی برقراری ارتباطات انسانی با کارکنان در محیط کار.
 • توانایی ایجاد روحیه همکاری و کار گروهی بین کارکنان (جان دالتون، 1387).

به گونه کلی مقصود از مهارت های انسانی، دارا بودن توانایی و قدرت کار کردن با مردم، در انجام کار به وسیله‌ی آنان می باشد. در این نوع از مهارت، مدیران قادرند، انگیزه‌های کارکنان را دریابند و از محرک‌ها و نیازهای آنان در رهبری مؤثر بهره گیرند (پیشین: 153). مهارت انسانی به آسانی قابل حصول نیست و روش‌های مشخصی ندارد اما امروزه روان‌شناسی اجتماعی و مردم‌شناسی، زمینه دستیابی به این مهارت را فراهم می‌نمایند (موسوی سریزدی، 1386: 185 – 184).

2-1-6-1-1 مهارت های انسانی مدیران

به‏ همان نسبت که بشر ها از نظر شکل‏ ظاهری با یکدیگر تفاوت دارند از نظر رفتاری و پیچیدگی‏های روانی هم بسیار متفاوت هستند. به ‏هر حال برای هدایت و اداره بشر­هایی که‏ رفتارهای کاملاً متفاوتی دارند، بعضی الگوهای‏ رفتاری و مهارت های اساسی هست. (کاتز، 1974)

برای مدیران، مهارت های انسانی حیاتی‏ترین‏ مهارت ها در هر سطح و هر نوع سازمان می باشد. از طرف دیگر مهم­ترین نقشی که برای یک مدیر قائل شده‏اند، تأثیر رهبری و هدایت می باشد. برای‏ اینکه مدیر بتواند تأثیر مهم و اساسی خود را خوب اعمال کند و توان کار کردن با دیگران را در خود تقویت نماید و کارها را از طریق آنان انجام‏ دهد نیازمند آشنایی با روش ها، فنون و الگوهایی‏ می باشد که وی را در شناخت رفتار گذشته و پیش‏بینی رفتار آینده  هدایت و کنترل کند تا تغییر رفتار کسانی‏ که با او کار می‏کنند یاری‏کننده و  مددکار باشد (کازمایر، 1370: 133).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-5 هدف اساسی از انجام پژوهش

1-5-1 هدف اصلی پژوهش

 1. مطالعه تاثیر توانمندی های مدیران بر اثربخشی کارکنان مجتمع آموزشی صالح.

1-5-2 اهداف فرعی از انجام پژوهش

 • مطالعه تاثیر توانمندی فنی بر اثربخشی کارکنان مجتمع آموزشی صالح
 • مطالعه تاثیر توانمندی انسانی بر اثربخشی کارکنان مجتمع آموزشی صالح
 • مطالعه تاثیر توانمندی ادراکی بر اثربخشی کارکنان مجتمع آموزشی صالح

مطالعه تاثیر توانمندی های مدیریتی بر اثربخشی کارکنان