عنوان کامل پایان نامه :

مقایسه هزینه وحجم ترافیک گردش به راست واستفاده از دوربرگردان

قسمتی از متن پایان نامه :

 • تاریخچه بهره گیری از دوربرگردانها

کشور ایالات متحده آمریکا در بهره گیری از دوربرگردانها پیشگام بوده و سابقه طولانی دارد. در ایالات متحده آمریکا ، تراکم در نقاط شهری وحومه شهرها به شدت روبه افزایش بوده ودر نتیجه تصادفات در تقاطع ها هرروز به تعداد قابل توجهی نظاره می گردد. کارشناسان این کشور در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که یکی از راه های مقابله با مشکل راهبندان وایجاد ایمنی درترددها وجلوگیری از تصادفات، شکافتن رفیوژ میانی واحداث دوربرگردان در تقاطع ها می باشد.

موضوع دوربرگردان از دیر باز در میشیگان ، فلوریدا ، مریلند ، نیوجرسی وبه تازگی در لوئیزیانا مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد. بر اساس گزارش چاپ گردیده در سال 2007 از سوی اداره فدرال راهها ، بیش از 684 کیلومتر از شریانهای اصلی ایالت میشیگان با بیش از 700 دور برگردان مجهز شده اند. همچنین در ایالت فلوریدا ، مریلند ، نیومکزیکو ونیو اورلئان نیز از دور برگردانها بهره گیری شده می باشد.

شکل زیر طراحی دوربرگردانها را در تقاطع های ایالت میشیگان نمایش می دهد[16]. در این شکل حرکت وسایل نقلیه در تقاطع نیز نشان داده شده می باشد.

شکل 2-5- طراحی دوربرگردانها در ایالت میشیگان[2]

با در نظر داشتن این شکل ملاحظه می گردد که حتی با بهره گیری از دوربرگردان ، تقاطع بسته نشده ومساله تداخل حرکتهای مستقیم و وجود چراغ راهنمایی به وضوح در شکل دیده می گردد. در این وضعیت اداره حمل ونقل میشیگان فاصله دور برگردانها را با  تقاطع در خیابانهای شریانی درجه 2 برابر 200 متر وسرعت را برابر 70 کیلومتر بر ساعت توصیه نموده می باشد.

با اجرای این تمهیدات به نظر می رسد که خیابانها ترافیک بسیار کمی داشته اند، به طوری که با سرعت 70 کیلومتر برساعت در طول 200 متر به راحتی تغییر خط می دهند وبرای شریانهای اصلی ودرجه 1 فاصله دور برگردانها  را از تقاطع تا حدود 400 متر پیشنهاد می کند. بدیهی می باشد که در این خیابان ها به علت حجم زیاد ترافیک ، سرعت بین 40تا 50 کیلومتر بر ساعت توصیه می گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

. مهمترین اهداف این پژوهش را می توان به صورت زیر بیان نمود:

 • شناخت مبانی واصول حاکم بر طراحی واجرای دور برگردانها
 • شناخت مزایا ومعایب دور برگردانها
 • تشریح مطالعات انجام شده در این زمینه
 • مطالعه تاثیر احداث دور برگردان بر حجم ترافیک
 • مطالعه تاثیر احداث دور برگردان بر هزینه ها ی حمل ونقل به صورت کلان
 • مقایسه تاثیرات حالت دور برگردان وحذف تقاطع وحالت بهره گیری از چراغ راهنمایی در تقاطع
 • ارائه راهکارهایی جهت بهبود عملکرد دور برگردانها
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • سئوالات وفرضیه های پژوهش

مهمترین سوالاتی که در این پژوهش مورد مطالعه قرار خواهد گرفت عبارتند از:

 • انواع دوربرگردانها چیست ؟
 • مبانی ومعیارهای طراحی تقاطع واجرای دوربرگردانها چیست ؟
 • مزایا ومعایب دوربرگردانها چیست؟
 • نتایج مطالعات انجام شده در این زمینه چیست؟
 • تاثیر احداث دور برگردان بر کاهش یا افزایش حجم ترافیک چگونه می باشد؟
 • تاثیر احداث دور برگردان بر هزینه های مرتبط با ترافیک چگونه می باشد؟
 • تاثیر بهره گیری از دور برگردانها بر هزینه وحجم ترافیک در مقایسه با بهره گیری از چراغهای راهنمایی چگونه می باشد؟
 • چه راهکارهایی جهت بهبود عملکرد دوربرگردانها هست؟

همچنین مهمترین فرضیاتی که در این پژوهش مد نظر قرار گرفته می باشد به تبیین زیر می باشد:

 • آمار و اطلاعات موجود در شهر تهران در زمینه های حجم ترافیک از مطلوبیت کافی برخوردار  می باشند.
 • اطلاعات ارائه شده در مورد اندازه مصرف سوخت و آلودگی هوای وسایل نقلیه از دقت کافی برخوردار می باشند.
 • چراغ های راهنمای تقاطع ها مستقل از تقاطع های اطراف می باشد. (عدم بهره گیری از چراغ های کنترل متناسب)