مقالات و پایان نامه ها

با ترکیب بدن بیشتر آشنا شویم

در رشته کین­آنتروپومتری[1] (سنجش حرکت انسان) (حرکت= kin، انسان= anthropo و سنجش= metry)، زیرشاخه­ای وجود دارد که ترکیب بدن نامیده می­شود. ترکیب بدن واژه­ای است که به عناصر بدن انسان اشاره دارد. ترکیب بدن می­تواند ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مفهوم یادگیری خودکنترل

به­طور معمول، در طول تمرین مهارت جدید، برنامه تمرین توسط معلم یا مربی کنترل می­شود. به­عنوان مثال، مربی دستورالعمل­ها و بازخوردها را فراهم می­کند، در مورد تعداد کوشش­هایی که یادگیرنده باید انجام دهد، تصمیم­گیری کرده، ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

ضعف عضلانی در کودکان فلج مغزی و ارتباط آن با عملکرد حرکتی

نواقص اولیه حرکتی که مسوول اختلال الگوهای حرکتی در کودکان فلج مغزی می باشد شامل فلج عضلات، اسپاسم عضلانی، اختلال در کنترل حرکت انتخابی و هم انقباضی عضلات می باشد (103). این نواقص حرکتی باعث ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

آستانه تنفسی جبرانی و نحوه اندازه گیری

واژه آستانه تنفسی جبرانی بيانگر افزايش غير خطي در معادل تهويه اي دي اکسيد کربن (VE/VCO2) يا عدم تعادل بين VE و CO2 است.استفاده از تغييرات در تبادل پارامترهاي گازي به وفور در برآورد آستانه ادامه مطلب…

By 92, ago