پایان نامه ها

منبع پایان نامه با موضوع پناهندگان، دولت متخاصم، امام صادق

نظريه ها، افزون بر اين، حمايت از پناهنده، در برابر تهاجم دولت هاي خارجي- حتي دول متبوع شخص مستامن- بر عهده دولت اسلامي است که براي نجات آنان اقدام کند. اين مصونيت تا آنجا است ادامه مطلب…

By mitra7--javid, ago
پایان نامه ها

منبع پایان نامه با موضوع اراده آزاد، حقوق بشردوستانه، حقوق بشر

اما مالکي ها، شيعيان172 و قاضي از حنبلي ها173، آن را جايز نمي دانند؛ زيرا اختيار بيگانه جنگي پس از اسارت، در دست دولت اسلامي است و اين با کنوانسيون ژنو نيز سازگار است که ادامه مطلب…

By mitra7--javid, ago
پایان نامه ها

منبع پایان نامه با موضوع پناهندگان، حقوق بشر، اسناد حقوق بشر

آمد اتباع مسلمان به ساير کشورهاي اسلامي با توجه به مرزبندي هاي جديد و اجراي احکام اوليه اسلام در دارالاسلام نوين چگونه مي باشد؟ فرضيه – حقوق بين الملل پناهندگان عمدتا حالت توصيه اي داشته ادامه مطلب…

By mitra7--javid, ago
پایان نامه ها

منبع پایان نامه با موضوع پناهندگان، حقوق بشر، سازمان ملل

چکيده بررسي تطبيقي مسائل حقوقي دريافتن راه هاي جديد وبهره گيري از ديدگاه وتجربيات متقابل نظام هاي مختلف حقوقي ارزش انکار ناپذيردارد.باوجود اين به علت ورود انديشه هاي حقوقي غير اسلامي درحوزه ي حقوقي کشورهاي ادامه مطلب…

By mitra7--javid, ago
پایان نامه ها

پایان نامه ارشد درباره ضابطان دادگستری، آیین دادرسی کیفری، ضابطان قضایی

احضار متهم بایستی به وسیله احضار نامه به عمل آید . بنابراین چنانچه احضار متهم به وسیله ای غیر از احضارنامه صورت گیرد و منجر به حضور متهم در دادگاه شود مشکلی را به همراه ادامه مطلب…

By mitra7--javid, ago
پایان نامه ها

پایان نامه ارشد درباره دادرسی کیفری، ضابطان دادگستری، آیین دادرسی کیفری

تحقیق ارائه می شود . بازپرس مکلف است در مورد سایر نوشته ها و اشیاء متعلق به متهم با احتیاط رفتار کند،موجب افشاءمضمون و محتوای غیر مرتبط آن ها با جرم نشود،در غیر اینصورت وی ادامه مطلب…

By mitra7--javid, ago
پایان نامه ها

پایان نامه ارشد درباره تحقیقات مقدماتی، ضابطان دادگستری، دادرسی کیفری

وارد آورد . ماده39 قانون آیین دادرسی کیفری با الهام از اهداف مزبور مقرر دارد: دادرسان دادگاه و قضات تحقیق باید با کمال بی غرضی تحقیقات را انجام داده در کشف اوضاع و احوالی که ادامه مطلب…

By mitra7--javid, ago
پایان نامه ها

پایان نامه ارشد درباره ضابطان دادگستری، دادرسی کیفری، آیین دادرسی کیفری

هستند لذا توضیح بیشتری در خصوص این گروه از ضابطان ارائه نمی گردد. ضابطان نظامی کسانی هستند که در مورد جرائم ارتکابی از سوی پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران وظیفه جمع آوری دلایل ارتکاب ادامه مطلب…

By mitra7--javid, ago
پایان نامه ها

پایان نامه ارشد درباره ضابطان دادگستری، حکومت اسلامی، دوران باستان

مقدمه گزارش ضابطان در صورتی معتبر است که بر خلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه نباشد و بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شود . در خصوص تعاریف ارائه شده ادامه مطلب…

By mitra7--javid, ago