مقاله رایگان درباره کاربری زمین شهری

با جزئیات بیشتری نسبت به طرح های جامع نظر می شود و تکلیف هر ملک یا قطعه زمین از نظر کاربری، تراکم، ارتفاع، تفکیک اراضی و…در پهنۀ شهر،ناحیه و محله روشن می گردد. مبحث چهارم : قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 7/9/1347 با اصلاحات اجرای مفاد این قانون توسط ادامه مطلب…

مقاله رایگان درباره طرح های تفصیلی

     لیست همه عناوین پایان نامه های دانلودی رشته حقوق          دو زمینه با تنگناهایی مواجه بودند که شورای عالی معماری و شهرسازی با تکیه براین مشکلات و مسائل بر ضرورت بازنگری در این طرح ها تأکید می کند:الف)- نارسایی ها و تنگناهای طرح جامع در تهیه می بینیم ادامه مطلب…

مقاله رایگان درباره طرح های تفصیلی

فقدان مدیریت یکپارچۀ شهر، امکان اصلاح و بازبینی طرح ها و برنامه ها متناسب با اقتضائات زمانی ومکانی وجود ندارد. حاصل چنین وضعی، هدر رفتن منابع نابسامان شده وضع موجود، عدم توسعه متوازن و متناسب شهر، بروز بی عدالتی، توسعۀ بافت های فرسوده جدید، پایمال شدن منافع عمومی شهرواندان در ادامه مطلب…

مقاله رایگان درباره بافت های فرسوده

اطلاع دقیق داشته باشند. وجود چنین شرایطی می‌تواند موجب شکل‌گیری رانت‌های اطلاعاتی در این زمینه باشد. به نظر می‌رسد برای اطلاع‌رسانی دقیق به همه مالکان و عدم شکل‌گیری رانت‌های اطلاعاتی، علاوه بر اطلاع‌رسانی از طریق سایت، دفاتر خدمات الکترونیک شهرداری نیز باید جزئیات و اطلاعاتی از طرح تفصیلی و نحوه ادامه مطلب…

مقاله رایگان درباره افزایش قیمت مسکن

طرفین را به صراحت مقید و روشن کرده است بر طبق آن ارزش تقریبی ملک یا حقوق مذکور مشخص و به صندوق ثبت محل تودیع و دادستان یا نماینده وی سند انتقال را امضا و ظرف یک ماه نسبت به تخلیه اقدام خواهد نمود و ذیحق از طریق مراجع ذیربط ادامه مطلب…

مقاله رایگان درباره تغییر کاربری اراضی

حقوق مالکانه باشد و با این وصف، این قبیل موضوعات، منبعی از منابع نظم حاکم بر حقوق مالکانه در برابر طرح‌های عمومی خواهد بود. ناگفته نماند که طبق اصل یکصد و پنجم ق.ا تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد. چنانچه شورای شهر، اقدام به وضع مصوباتی ادامه مطلب…

مقاله رایگان درباره طرح جامع شهری

دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق واقعیات لازم در زندگی اجتماعی دانست و قانونگذار با الهام از این نظریه، ممکن است به وضع مقرراتی دست زند که در تعارض حقوق عمومی و حقوق مالکانه، برتری و اولویت را به حقوق عمومی بدهد. ب- نقش این نظریه در ادامه مطلب…

مقاله رایگان درباره تغییر کاربری اراضی

یتی، سازمانی و نیروی انسانی 90و- نارسایی ها و تنگناهای حقوقی و قانونی 90بند ششم: نکات مثبت طرح های جامع 91گفتار دوم: مراحل و مرجع تصویب 91گفتار سوم: طرح کاداستر در ایران 92بند اول: زمینه فعالیت 93بند دوم: فوائد کاداستر 93گفتار چهارم: فرایند تهیه نقشه کاداستر 94بند اول: مراحل روش ادامه مطلب…

تحقیق رایگان درمورد کشورهای در حال توسعه

اعمال نظام عام ترجیحات مطرح است : 1.ترجیحات اعطایی عملا ً غیر متقابل نبوده اند. 2. کشورهای توسعه یافته میان کشورهای بهره مند از نظام عام ترجیحات از طریق به کارگیری شرایط تبعیض آمیز و اعمال شرایط تجاری تفاوت گذاشته اند. 3. بی ثباتی منافع ناشی از ترجیحات اعطایی 4. ادامه مطلب…

تحقیق رایگان درمورد کشورهای در حال توسعه

سر پرداخت جبران کافی باشد آیا سرمایه گذار می تواند تحت عنوان مصادره غیرقانونی سرمایه علیه کشور در حال توسعه اقامه دعوا کند. کشور در حال توسعه دفاع می کند که مالک امتیاز نمی تواند چنین کند، زیرا مطابق معاهده سرمایه گذاری سلب مالکیت نسبت به موضوعات مرتبط با مجوز ادامه مطلب…