دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

مقایسه هزینه وحجم ترافیک گردش به راست واستفاده از دوربرگردان

قسمتی از متن پایان نامه :

 • طراحی تقاطع ها
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • حداقل هفت روش اصلی برای کنترل ترافیک در تقاطع ها هست که هریک از آنها به نوع تقاطع وحجم ترافیک در هریک از جریان های وسایل نقلیه بستگی دارد. این هفت روش عبارتند از[5]:
  • تابلوهای توقف
  • تابلوهای احتیاط
  • جریان بندی تقاطع
  • احداث میادین
  • تقاطع های بدون کنترل
  • بهره گیری از چراغهای راهنمایی
  • بهره گیری از دور برگردانها

  ساز و کار مدیریت ارتباطات شبکه معابر وتقاطع ها با کاربریهای مختلف شهری همزمان با ایمنی و کارایی

  سیستم شبکۀ معابرتحت عنوان مدیریت دسترسی (Access Management) نامیده می گردد. بکارگیری تکنیکهای مدیریت دسترسی به فرایند دستیابی به توازن میان حرکت جریان ترافیک و دسترسی به سایر نقاط بوسیلۀ کنترل دقیق جایگاه ، نوع و چگونگی طراحی معابر و تقاطعات شهری کمک فراوانی می نماید.

  ابزارهای مدیریت دسترسی،  کنترل و ضابطه مند کردن طراحی عرض و شکل رفیوژهای میانی ،  محل و

  چگونگی بریدگی و بازشدگی رفیوژها ٬ تقاطعات داخل بزرگراه ها و نیز علائم ترافیکی و چراغهای راهنمایی می باشد . موارد مورد بحث در مدیریت دسترسی عبارتست از:

  • نوع و طراحی جداکننده های مسیر و بریدگیهای آن
  • جایگاه و فضای تقاطعات
  • جایگاه ، فضا و طراحی اتصالات خیابانهای شریانی و فرعی ها

  جایگاه ، طراحی و عملکرد خیابانهای فرعی،  تأثیر مهمی در مدیریت دسترسی اعمال می نماید . تعداد تصادفات و برخوردها در محل اتصال فرعی ها به خیابان های شریانی نسبت به سایر محلهای طول مسیر، از رقم بالاتری برخوردار می باشد ٬ لذا بایستی در طراحی و تعیین جایگاه این تقاطع ها توجه ویژه ای مبذول گردد. تکنیک های مدیریت دسترسی در قالب ۶ گروه طبقه بندی می گردد . در این گروهها کوشش برآنست که فراوانی و شدت برخوردها کاهش یابد. این تکنیک ها را می توان به مواردزیر دسته بندی نمود[5]:

  • محدود کردن نقاط احتمالی برخورد
  • جدا کردن محدوده های برخورد
  • حذف وسایل نقلیۀ گردشی از حرکت مستقیم
  • کاهش تعداد حرکت های گردش کننده
  • بهبود عملکرد فرعی ها
  • بهبود عملکرد مسیر اصلی ( شریان)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

. مهمترین اهداف این پژوهش را می توان به صورت زیر بیان نمود:

 • شناخت مبانی واصول حاکم بر طراحی واجرای دور برگردانها
 • شناخت مزایا ومعایب دور برگردانها
 • تشریح مطالعات انجام شده در این زمینه
 • مطالعه تاثیر احداث دور برگردان بر حجم ترافیک
 • مطالعه تاثیر احداث دور برگردان بر هزینه ها ی حمل ونقل به صورت کلان
 • مقایسه تاثیرات حالت دور برگردان وحذف تقاطع وحالت بهره گیری از چراغ راهنمایی در تقاطع
 • ارائه راهکارهایی جهت بهبود عملکرد دور برگردانها
 • سئوالات وفرضیه های پژوهش

مهمترین سوالاتی که در این پژوهش مورد مطالعه قرار خواهد گرفت عبارتند از:

 • انواع دوربرگردانها چیست ؟
 • مبانی ومعیارهای طراحی تقاطع واجرای دوربرگردانها چیست ؟
 • مزایا ومعایب دوربرگردانها چیست؟
 • نتایج مطالعات انجام شده در این زمینه چیست؟
 • تاثیر احداث دور برگردان بر کاهش یا افزایش حجم ترافیک چگونه می باشد؟
 • تاثیر احداث دور برگردان بر هزینه های مرتبط با ترافیک چگونه می باشد؟
 • تاثیر بهره گیری از دور برگردانها بر هزینه وحجم ترافیک در مقایسه با بهره گیری از چراغهای راهنمایی چگونه می باشد؟
 • چه راهکارهایی جهت بهبود عملکرد دوربرگردانها هست؟

همچنین مهمترین فرضیاتی که در این پژوهش مد نظر قرار گرفته می باشد به تبیین زیر می باشد:

 • آمار و اطلاعات موجود در شهر تهران در زمینه های حجم ترافیک از مطلوبیت کافی برخوردار  می باشند.
 • اطلاعات ارائه شده در مورد اندازه مصرف سوخت و آلودگی هوای وسایل نقلیه از دقت کافی برخوردار می باشند.
 • چراغ های راهنمای تقاطع ها مستقل از تقاطع های اطراف می باشد. (عدم بهره گیری از چراغ های کنترل متناسب)

مقایسه هزینه وحجم ترافیک گردش به راست واستفاده از دوربرگردان