دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین هوشمند سازی مدارس با انگیزش پیشرفت دانش آموزان

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1          الگوی مفهومی

مدرسه هوشمند براساس مدل مفهومی شامل مولفه های اصلی زیر می باشد: (شکل ‏2‑5 : مدل مفهومی مدرسه هوشمند)

1) محیط یادددهی و یادگیری مبتنی بر محتوای چندرسانه‌ای

2) زیر ساخت توسعه یافته فناوری اطلاعات

3) مدیریت مدرسه توسط سیستم یکپارچه‌ی رایانه

4) توانمندسازی معلمان در حوزه فناوری اطلاعات

5) برقراری ارتباط یکپارچه رایانه‌ای با مدارس دیگر

1-1-1    محیط یاد دهییادگیری مبتنی بر محتوای چند رسانه ای

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در مدارس هوشمندمعلمان برای تدریس مطالب درسی وافزایش اندازه درک دانش آموزان از مطالب ارائه شده وتشویق ایشان به فراگیری دروس از اسلایدهای آموزشی،بازی های یارانه ای،انیمیشن و دیگر محتواهای چندرسانه ای در کلاس درس بهره می برند. در کنار این سیستم ها، معلمان می توانند از نرم افزارهای آموزش الکترونیک نیز بهره بگیرند.

1-1-2 زیرساخت توسعه یافته ی فناوری اطلاعات

مدارس هوشمند به مدارسی اطلاق می شودکه رایانه برای کلیه دانش آموزان فراهم باشدواین رایانه ها به کمک شبکه ی مرکزی به هم متصل باشند.علاوه بر شبکه، این رایانه ها بایستی به شبکه ی بین المللی اینترنت نیز متصل باشند تا امکان دسترسی دانش آموزان به مطالب درسی جدید نیز فراهم باشد.

1-1-3 مدیریت مدرسه توسط سیستم های یکپارچه ی رایانه ای

امروزه سیستم های اطلاعاتی جزء جدانشدنی مدیریت و اداره ی کسب کارها به شمار می طریقه و هرگونه سازمانی برای ثبت، پردازش و ذخیره اطلاعات خود از این سیستم ها بهره می گیرند. برای اینکه سیستم های اطلاعاتی در کل سازمان بتوانند از کارایی و اثربخشی مناسب برخوردار باشند، لازم می باشد تابایکدیگر ارتباط داشته، داده های مشترک مبادله کند. این موضوع در مدارس نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1          مفروضات پژوهش

فرضیه کلی : بین هوشمندسازی مدارس با انگیزش و یادگیری دانش آموزان ارتباط هست .

  1. مدارس هوشمند در ایجاد انگیزش پیشرفت برای دانش آموزان نسبت به مدارس عادی موثر بوده می باشد.
  2. عواملی در مدارس هوشمند باعث پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان این مدارس شده می باشد.
  3. عواملی هست که باعث بیشترین تفاوت بین مدارس عادی و مدارس هوشمند می باشد.
  4. امکان ایجاد مدرسه ای که حد قابل قبولی از انگیزش پیشرفت را با در نظر داشتن محدودیت های موجود برای ایجاد مدارس هوشمند هست.

مطالعه ارتباط بین هوشمند سازی مدارس با انگیزش پیشرفت دانش آموزان