دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه اثر وفاداری کارکنان بر سود آوری و بهره وری منابع انسانی

قسمتی از متن پایان نامه :

.

  • توسعه منابع انسانى :

توسعه منابع انسانى در هر سازمانى کارساز خواهد بود. زمانى که کارکنان سازمان از بالندگى لازم برخوردار باشند، بهره ورى بهبود مى یابد. در فرآیند توسعه منابع انسانى، کارکنان سازمان به مجموعه اى از کیفیت ها مجهز می شوند که این کیفیت ها موجب جامع نگرى و تعادل مى گردد. یکى از شاخص­هاى بشر توسعه یافته سازمانى، بهره ور اقدام کردن آنهاست و این به آن معنا می باشد که توسعه یافتگى در تخصصى اقدام کردن نیست؛ بلکه در این می باشد که فرد از تخصص خود به شکل بهره ور در سازمان بهره گیری کند. بهره ور اقدام کردن امرى اکتسابى می باشد یعنى کارکنان یک سازمان بایستى یاد بگیرند که چگونه اقدام کنند که بهره ور باشند. به گونه کلى، توسعه منابع انسانى از طرق زیر به استقرار چرخه مدیریت بهبود بهره ورى کمک مى کند:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

کارکنان با فلسفه و مأموریت سازمان آشنا مى شوند؛ کارکنان با کمى کردن کار آشنا خواهند گردید؛ شیوه حل مسئله را یاد مى گیرند؛ کاربرد تکنیک هاى بهره وری را مى آموزند و از فناورى اطلاعات در بهبود بهره ورى کمک مى گیرند (پیرنیاکان، 1389).

 

 

 

2-4 وفاداری :

اندیشمندان مختلف، تعاریف متعددی برای وفاداری ارائه کرده­اند که این موضوع با در نظر داشتن چند بعدی بودن و پیچیده بودن وفاداری قابل قبول می باشد (سودرلند[1]،2006). معروف ترین تعریف قابل قبول برای وفاداری جاکوبی و کینر[2] در سال 1973 بر می­گردد که در آن وفاداری را به عنوان یک تعصب به مارک و پاسخ رفتاری در طی زمان تعریف می­کنند و فرد یک مارک خاص را نسبت به سایر مارک­ها ترجیح داده و به صورت یک تعهد روانی در مورد آن تصمیم می­گیرد (مک میولن و گیلمور[3]،2008).

وفاداری، موقعیتی می باشد که یک مصرف­کننده وابستگی زیادی نسبت به یک عرضه­کننده داشته و نرخ خرید مجدد او در واحد زمان نیز بالاست (حقیقی کفاش و همکاران،1389).

ریچارد اولیور مفهوم وفاداری را به این شکل تعریف می کند: حفظ تعهد عمیق به خرید مجدد یا انتخاب مجدد محصول یا خدمات، به گونه مستمر در آینده به رغم اینکه تأثیرات موقعیتی[4] و کوشش‌های بازاریابی به صورت بالقوه می‌تواند باعث تغییر در رفتار مشتری گردد (اولیور، 1999).

[1]. Soderlund

[2]. Jacoby & Kyner

[3]. McMullan & Gilmore

[4]. situation influence

 سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4 اهداف پژوهش :

1-4-1 اهداف اصلی :

اهمیت تأثیر منابع انسانی در سازمان ها و همچنین سودآوری و بهره وری سازمانی باعث شده تا اهداف اساسی این پژوهش به صورت زیر باشد:

  • مطالعه تاثیر وفاداری کارکنان به سازمان بر سود آوری مجتمع آموزشی صالح.
  • مطالعه تاثیر وفاداری کارکنان به سازمان بر ارتقاء بهره وری مجتمع آموزشی صالح.

1-4-2 اهداف فرعی :

  • مطالعه تاثیر امنیت شغلی کارکنان بر بهره وری مجتمع آموزشی صالح.
  • مطالعه تاثیر امنیت شغلی کارکنان بر سود آوری مجتمع آموزشی صالح
  • مطالعه تاثیر آموزش کارکنان بر بهره وری مجتمع آموزشی صالح.
  • مطالعه تاثیر آموزش کارکنان بر سود آوری مجتمع آموزشی صالح.
  • مطالعه تاثیر ارائه پاداش به کارکنان بر بهره وری مجتمع آموزشی صالح.
  • مطالعه تاثیر ارائه پاداش به کارکنان بر سودآوری مجتمع آموزشی صالح.

مطالعه اثر وفاداری کارکنان بر سود آوری و بهره وری منابع انسانی