دانلود پایان نامه

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین هوشمند سازی مدارس با انگیزش پیشرفت دانش آموزان

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1-1 نمونه و روش های نمونه گیری

نمونه بخشی از جامعه تحت مطالعه می باشد که با روشی که از پیش تعیین شده می باشد انتخاب می گردد. به قسمی که می‌توان از این بخش ، استنباطهایی درمورد کل جامعه بدست آورد انتخاب تعدادی از افراد٬ حوادث٬ و اشیاء از یک جامعه تعریف شده به عنوان نماینده آن جامعه . اولین قدم در نمونه گیری تعریف جامعه مورد نظر می باشد و هدف نوعی نمونه گیری می باشد که تمام افراد جامعه جهت انتخاب شدن شانس برابر داشته باشند. (ونوس و همکاران، 1386: 176).

1-1-1-1                 نمونه گیری خوشه‌ای

در بسیاری از مواقع ، می‌توان بوسیله اجرای یک وسیله با انتخاب تصادفی گروهها یا خوشه‌هایی از واحدهای نمونه گیری به جای گرفتن یک نمونه تصادفی ساده از جامعه ، در اندازه هزینه بطور اساسی صرفه جویی نمود. این روش وقتی به کار می رود که فهرست کامل افراد جامعه در دسترس نباشد. به این مقصود افراد را در دسته هایی خوشه بندی می کنند سپس از میان خوشه ها نمونه گیری به اقدام می آورند و به گونه کلی زمانی به کار می رود که انتخاب گروهی از افراد امکانپذیر و آسانتر از انتخاب افراد در یک جامعه تعریف شده باشد.

باتوجه به اینکه تعریف مشخصی برای مدارس هوشمند نمی توان ارائه نمود به همین دلیل چاچوب مشخصی ازاین مدارس در دسترس نیست.(خیلی از مدارس ممکن می باشد از بعضی سیستم های جدید آموزشی بهره گیری کنند اما اسمی را با عنوان مدارس هوشمند برای خود نمی گذارند). به همین دلیل با در نظر داشتن مدارس در منطقه ی شهرداری که تهران را به22منطقه مشخص کرده می باشد نمونه گیری را انجام داده ایم.

مراحل کار به این شکل بوده می باشد که آغاز مدارسی که به نحوی از امکانات جدید آموزشی بهره گیری میکردند را شناسایی کردیم که از 13,364 کل مدارس تهران فقط تعداد 247 مدرسه از تعاریف اولیه مدارس هوشمند پیروی می کردند و از تعداد 130 هزار و 655 معلم فقط 25هزار و 421 نفر از این امر آشنایی داشتند و با بهره گیری از خوشه ای چند مرحله ای فقط 420معلم به عنوان نمونه ی اصلی انتخاب شدند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1          مفروضات پژوهش

فرضیه کلی : بین هوشمندسازی مدارس با انگیزش و یادگیری دانش آموزان ارتباط هست .

  1. مدارس هوشمند در ایجاد انگیزش پیشرفت برای دانش آموزان نسبت به مدارس عادی موثر بوده می باشد.
  2. عواملی در مدارس هوشمند باعث پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان این مدارس شده می باشد.
  3. عواملی هست که باعث بیشترین تفاوت بین مدارس عادی و مدارس هوشمند می باشد.
  4. امکان ایجاد مدرسه ای که حد قابل قبولی از انگیزش پیشرفت را با در نظر داشتن محدودیت های موجود برای ایجاد مدارس هوشمند هست.

مطالعه ارتباط بین هوشمند سازی مدارس با انگیزش پیشرفت دانش آموزان

دسته‌ها: پایان نامه