دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه تاثیر توانمندی های مدیریتی بر اثربخشی کارکنان

قسمتی از متن پایان نامه :

مهارت ‌های سه‌گانه مدیریت

رابرت کاتز، مهارت‌ های مورد نیاز مدیران را به صورت فنی، انسانی و ادراکی طبقه‌بندی کرده می باشد. مهارت، به توانایی‌های قابل پرورش شخص که در عملکرد و ایفای وظایف منعکس می گردد، تصریح می کند. مقصود از مهارت، توانایی به‌کار بردن مؤثر دانش و تجربه‌ی شخصی می باشد. ما نیز در این پژوهش اساس کار خود را بر مبنای تقسیم بندی کاتز قرار داده ایم. در زیر به تعریف هر یک از این مهارت ها پرداخته می گردد.

2-1-6-1 مهارت های انسانی[1]

مهارت انسانی یعنی داشتن توانایی و قدرت تشخیص در زمینه ایجاد محیط تفاهم و همکاری و بجای آوردن کار به وسیله دیگران، آگاهی از فن تشویق و کنارگرفتن شیوه های رهبری مؤثر. این مهارت به ‌معنی توانایی در کارکردن، درک کردن و ایجاد انگیزش در فرد یا گروه می باشد (رابینز، 1384). مهارت انسانی در نقطه مقابل مهارت فنی می باشد. یعنی کار کردن با مردم پیش روی کار کردن با اشیا و چیزها. در مهارت فنی کار کردن با اشیا و وسایل مطرح می باشد؛ اما در مهارت انسانی، کارکردن با مردم مد نظر می باشد. داشتن مهارت ‌های انسانی مستلزم آن می باشد که شخص بیش از هر چیز خود را بشناسد، به نقاط ضعف و قوت خود آگاه باشد، عقاید و افکارش برخوردار و روشن باشند، اعتماد به نفس داشته باشد، به دیگران اعتماد کند، به عقاید، ارزش‌ها و احساسات آنان تکریم بگذارد، آنان را درک کند، از تأثیر گفتار و کردار خویش بر دیگران آگاه باشد و بتواند محیط امن و قابل قبولی برای جلب همکاری دیگران فراهم سازد. مهارت ‌های انسانی به آسانی قابل حصول نیستند و فنون و روش‌های مشخصی ندارند. امروزه دانش‌ علمی در قلمرو روان‌شناسی، روان‌شناسی اجتماعی و مردم‌شناسی و تجربه و کارورزی در شرایط گروهی و اجتماعی، به گونه غیرمستقیم زمینه دستیابی به مهارت ‌های انسانی را فراهم می‌سازند. عمل و عکس و العمل متقابل با مردم و حساسیت نسبت به انگیزه‌ها، انتظارات و رفتارهای آنان کمک می‌کنند تا شخص به مرور بتواند علل و عوامل شکل‌ دهنده رفتار بشر را درک کرده، راه و رسم کار کردن با مردم و اثرگذاری بر رفتار آنان را بیاموزد (رضائیان، 1386).

این مهارت ها به مدیر امکان می دهند تا با افراد، در کنار آنها و به گونه مؤثر با آنها کار کند. مدیران در همه سطوح به این مهارت ها نیاز دارند، زیرا برای نیل به اهداف سازمان به داخل و خارج سازمان وابسته اند. مدیرانی که مهارت های انسانی خوبی دارند می توانند نیازها و انگیزه های افراد را درک و آنان را تشویق کنند تا بدون نگرانی در تصمیم گیری ها مشارکت داشته باشند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[1] human skills

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-5 هدف اساسی از انجام پژوهش

1-5-1 هدف اصلی پژوهش

  1. مطالعه تاثیر توانمندی های مدیران بر اثربخشی کارکنان مجتمع آموزشی صالح.

1-5-2 اهداف فرعی از انجام پژوهش

  • مطالعه تاثیر توانمندی فنی بر اثربخشی کارکنان مجتمع آموزشی صالح
  • مطالعه تاثیر توانمندی انسانی بر اثربخشی کارکنان مجتمع آموزشی صالح
  • مطالعه تاثیر توانمندی ادراکی بر اثربخشی کارکنان مجتمع آموزشی صالح

مطالعه تاثیر توانمندی های مدیریتی بر اثربخشی کارکنان