دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه تاثیر توانمندی های مدیریتی بر اثربخشی کارکنان

قسمتی از متن پایان نامه :

مدیریت

امروزه یکی از مزیت های نسبی، مهم و اساسی سازمان ها در محیط رقابتی و نامطمئن، عامل مدیریت آنهاست. باتوجه به اینکه در دنیای کنونی در پشت هر ماشین بزرگ اقتصادی نام یک مدیر به چشم می خورد، بدون شک اعمال مدیریت اثربخش و کارآ ضامن موفقیت سازمان در رسیدن به اهداف و راهبردهای خود می باشد (فردی آذر، 1380). در این بین، نیاز به مدیریت به ویژه در دانشگاه ها و مراکز علمی به دلیل تأثیر بسیار مهم این مراکز به لحاظ تعلیم و تربیت نیروی انسانی متخصص، اهمیت بسیاری دارد (فتاح، 1378).

مدیریت، یکی از مهمترین علوم عصر جدید محسوب گردیده و روز به روز بر اهمیت آن افزوده می گردد. به ‌گونه کلی، مدیریت به موازات پیچیده‌تر شدن و محدود شدن منابع مالی و مادی سازمان‌ها، اهمیت بیشتری پیدا می کند. مدیریت آموزشی، یکی از جدیدترین شاخه‌های علمی–پژوهشی مدیریت می باشد که اصول و مبانی آن اکثراً ناشی از مطالعات و پژوهش‌ های صاحب ­نظران مدیریت در زمینه صنعت، تجارت و آموزش و پرورش می باشد (نقیب زاده ، 1374: 15).

مدیریت در مفهوم کلی و عام، از دیدگاه ‌های متفاوتی تعریف شده می باشد. ماری پارکر فالت می‌گوید: مدیریت، هنر بجای آوردن کارها به وسیله‌ی دیگران می باشد. در این معنی هر کس بتواند کارها را با بهره گیری از نیروی دیگران به انجام برساند، مدیر می باشد. به بیانی دیگر، مدیر متناسب‌کننده و کنترل‌کننده فعالیت‌ های دسته ‌جمعی برای رسیدن به هدف مطلوب سازمان با حداکثر کارآیی می باشد (نائلی ، 1364: 33).

در تعریفی جامع‌تر، مدیریت را هماهنگی میان منابع انسانی و مادی در جهت تحقق اهداف سازمانی گفته‌اند (صافی ، 1384: 13).

می‌توان گفت: مدیریت، فعالیتی می باشد منظم، در جهت تحقق هدف‌های معین که از طریق ایجاد روابط میان منابع موجود، بجای آوردن کار با مشارکت افراد دیگر و شرکت فعال در تصمیم‌گیری صورت می‌گیرد. به اظهار دیگر، مقصود اصلی مدیریت در هر سازمانی عبارت می باشد از متناسب‌سازی کوشش‌های افراد بشر و بهره گیری از منابع دیگر برای تحقق هدف‌های سازمان. در مؤسسات آموزشی این هدف‌ها مربوط به امور آموزش و پرورش و پیشبرد یادگیری می باشد (علاقه‌بند ، 1388: 15).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-5 هدف اساسی از انجام پژوهش

1-5-1 هدف اصلی پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  1. مطالعه تاثیر توانمندی های مدیران بر اثربخشی کارکنان مجتمع آموزشی صالح.

1-5-2 اهداف فرعی از انجام پژوهش

  • مطالعه تاثیر توانمندی فنی بر اثربخشی کارکنان مجتمع آموزشی صالح
  • مطالعه تاثیر توانمندی انسانی بر اثربخشی کارکنان مجتمع آموزشی صالح
  • مطالعه تاثیر توانمندی ادراکی بر اثربخشی کارکنان مجتمع آموزشی صالح

مطالعه تاثیر توانمندی های مدیریتی بر اثربخشی کارکنان