دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه تاثیر توانمندی های مدیریتی بر اثربخشی کارکنان

قسمتی از متن پایان نامه :

11 تعیین هدف برای واکنش های رودررو

هدف، پیش‏بینی آن چیزی می باشد که یک فرد می‏خواهد در مراحل بعدی و در یک لحظه به آن‏ برسد. این هدف ممکن می باشد بلندمدت، میان ‏مدت یا کوتاه‏ مدت باشد. یک هدف فوری‏ آن چیزی می باشد که یک فرد می‏خواهد بعد از مباحثه یا تعامل با فرد دیگر به آن نایل آید؛ همچنین پیش‏بینی آن حالت نزد خود می باشد. برای تعیین هدف آنی، روش زیر پیشنهاد می‏گردد:

اولاً، برای خودتان نتیجه غایی از بحث را معین کنید. این امر با پاسخ به این سؤال: «هدف‏ از روبرو شدن با طرف مقابل چیست؟» حاصل‏ می‏گردد.

ثانیاً، چند نشانه یا علامت موفقیت در نظر بگیرید. این کار با پاسخ به این سؤال که «چگونه‏ تشخیص دهم که با موفقیت به هدف خود رسیده‏ام؟» مشخص می‏گردد (همان، 140).

2-2 بخش دوم: اثربخشی

2-2-1 تعریف اثربخشی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اثربخشی سازمانی عبارت از میزانی می باشد که یک سازمان با بهره گیری از منابع خاص و بدون هدر دادن منابع خود و بدون فرسوده کردن غیر ضروری اعضا و جامعه خود، اهدافش را برآورده می کند. در واقع اثربخشی سازمانی، درجه نزدیکی یک سازمان به هدف‌هایش را نشان می‌دهد، به‌ عبارت دیگر اندازه‌ای می باشد که یک سازمان به اهدافش تحقق می‌بخشد (کوهستانی ، 1376 : 269).

 

2-2-2 معیارها و مقیاس‌های اثربخشی سازمانی

در دهه 1960 و اوایل دهه 1970 تحقیقات وسیعی در مورد اثربخشی سازمانی صورت گرفت؛ که منجر به ارائه معیارهای سی‌گانه متفاوتی گردید. این معیارها عبارتند از:

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-5 هدف اساسی از انجام پژوهش

1-5-1 هدف اصلی پژوهش

  1. مطالعه تاثیر توانمندی های مدیران بر اثربخشی کارکنان مجتمع آموزشی صالح.

1-5-2 اهداف فرعی از انجام پژوهش

  • مطالعه تاثیر توانمندی فنی بر اثربخشی کارکنان مجتمع آموزشی صالح
  • مطالعه تاثیر توانمندی انسانی بر اثربخشی کارکنان مجتمع آموزشی صالح
  • مطالعه تاثیر توانمندی ادراکی بر اثربخشی کارکنان مجتمع آموزشی صالح

مطالعه تاثیر توانمندی های مدیریتی بر اثربخشی کارکنان