دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

مقایسه هزینه وحجم ترافیک گردش به راست واستفاده از دوربرگردان

قسمتی از متن پایان نامه :

ارتباط 2-2)

 

در این ارتباط    مقدار صرفه جویی بنزین بر حسب لیتر می باشد.

A: مصرف متوسط سوخت در 100 کیلومتر وسایل نقلیه بر حسب لیتر

C : زمان قرمز بودن چراغ در چرخه زمانبندی چراغ راهنمایی بر حسب ثانیه

L : طول تغییر خط بر حسب کیلومتر

:حجم وسایل نقلیه ای که از دوربرگردان بهره گیری می کنند.

یکی از این نقاط ضعف این پژوهش این می باشد که بنزین مصرف شده بابت مسافت اضافه پیموده شده دور برگردان لحاظ نشده می باشد.

در این پژوهش مطالبی نیز درخصوص مطالعه زیست محیطی ارائه شده می باشد وبیان شده که از دیدگاه زیست محیطی ، آلاینده هایی که وسایل نقلیه در پشت چراغ قرمز ایجاد می کنند ، در محل چراغ راهنمایی تخلیه می گردد واز آنجا که حجم هوا در اطراف وسایل نقلیه پشت چراغ محدود می باشد  ، پس غلظت آلاینده ها در محیط زیاد می گردد. این در حالیست که از احداث دور برگردان همین مقدار آلاینده در یک طول نسبتا زیاد منتشر می گردد وغلظت آن به مراتب کمتر از پشت چراغ راهنمایی وحالت سکون می باشد.

در مجموع نتایج حاصل از این پژوهش را می توان به صورت زیر بیان نمود:

 • بهره گیری از دور برگردان در شهرهای جدید که جمعیت کمی داشته ودر هنگام تکمیل شدن ، جمعیتی حداکثر برابر یک میلیون نفر یا کمتر را در خود جای می دهند ، بسیار کاربردی ، مناسب وکم هزینه می باشد.
 • این روش بایستی هنگام شکل گیری اولیه شهر در طراحی مقصود گردد تا هماهنگی خوبی وجود داشته باشد. البته اجرای طرح در شهرهای جدید نیز کارایی دارد اما زحمت اجرای آن به مراتب بیشتر می باشد.
 • بهره گیری از دور برگردان وحذف تقاطع وچراغ راهنمایی ، حجم تردد وسایل نقلیه وظرفیت راه را تا حدود 40 % افزایش می دهد.
 • حرکت پیوسته در دور برگردانها باعث کاهش تاخیرات واتلاف وقت به اندازه حدود 50% می گردد.
 • ایجاد دور برگردان وحذف تقاطع باعث کاهش مصرف سوخت به اندازه حدود 25 % می گردد.
 • بهره گیری از دوربرگردان به رانندگان آرامش روانی وروحی قابل توجهی می دهد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

. مهمترین اهداف این پژوهش را می توان به صورت زیر بیان نمود:

 • شناخت مبانی واصول حاکم بر طراحی واجرای دور برگردانها
 • شناخت مزایا ومعایب دور برگردانها
 • تشریح مطالعات انجام شده در این زمینه
 • مطالعه تاثیر احداث دور برگردان بر حجم ترافیک
 • مطالعه تاثیر احداث دور برگردان بر هزینه ها ی حمل ونقل به صورت کلان
 • مقایسه تاثیرات حالت دور برگردان وحذف تقاطع وحالت بهره گیری از چراغ راهنمایی در تقاطع
 • ارائه راهکارهایی جهت بهبود عملکرد دور برگردانها
 • سئوالات وفرضیه های پژوهش

مهمترین سوالاتی که در این پژوهش مورد مطالعه قرار خواهد گرفت عبارتند از:

 • انواع دوربرگردانها چیست ؟
 • مبانی ومعیارهای طراحی تقاطع واجرای دوربرگردانها چیست ؟
 • مزایا ومعایب دوربرگردانها چیست؟
 • نتایج مطالعات انجام شده در این زمینه چیست؟
 • تاثیر احداث دور برگردان بر کاهش یا افزایش حجم ترافیک چگونه می باشد؟
 • تاثیر احداث دور برگردان بر هزینه های مرتبط با ترافیک چگونه می باشد؟
 • تاثیر بهره گیری از دور برگردانها بر هزینه وحجم ترافیک در مقایسه با بهره گیری از چراغهای راهنمایی چگونه می باشد؟
 • چه راهکارهایی جهت بهبود عملکرد دوربرگردانها هست؟

همچنین مهمترین فرضیاتی که در این پژوهش مد نظر قرار گرفته می باشد به تبیین زیر می باشد:

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • آمار و اطلاعات موجود در شهر تهران در زمینه های حجم ترافیک از مطلوبیت کافی برخوردار  می باشند.
 • اطلاعات ارائه شده در مورد اندازه مصرف سوخت و آلودگی هوای وسایل نقلیه از دقت کافی برخوردار می باشند.
 • چراغ های راهنمای تقاطع ها مستقل از تقاطع های اطراف می باشد. (عدم بهره گیری از چراغ های کنترل متناسب)

مقایسه هزینه وحجم ترافیک گردش به راست واستفاده از دوربرگردان