دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه تاثیر توانمندی های مدیریتی بر اثربخشی کارکنان

قسمتی از متن پایان نامه :

دلیل تاکید بر رفتار

دلیل آن‏ می باشد که تنها بخشی از شخصیت هر فرد که‏ دیگران می‏توانند آن ‏را نظاره کنند، رفتار اوست. تا آنجا که به دیگران مربوط می‏گردد، شخصیت هر فرد، رفتاری می باشد که پیش روی‏ دیگران ارائه می‏دهد. در حقیقت رفتار انسانی مانند کوه یخ شناوری‏ می باشد که فقط بخش کوچکی از آن قابل نظاره‏ می باشد. رفتار هر فرد بر افراد دیگر اثرات زیر را دارد:

  1. ادراک دیگران از شما (چه شما را دوست‏ داشته باشند یا نداشته باشند، و چه به شما اعتماد داشته باشند یا بی ‏اعتماد باشند و نظایر آن).
  2. واکنش ‏های دیگران نسبت به شما (ممکن‏ می باشد رفتار خوب یا بد داشته باشند)، تنها با مهارت های انسانی که مدیران هم می‏توانند آنها را بکار ببرند، امکان اعمال کنترل بر رفتار و حرکات‏ دیگران در هنگام مواجهه، وجود خواهد داشت (ارسباران،1380: 136).

2-1-8 توسعه مهارت های انسانی

می‏توان مهارت های انسانی را توسعه داد و کامل نمود. مانعی برای یادگیری‏ رفتارهای جدید وجود ندارد و راز موفقیت در توسعه مهارت های انسانی، فراگیری نکات جدید از تجارب روزمره می باشد. رفتارهای روزانه با در نظر گرفتن مراحل زیر می‏توانند آموزنده باشند:

  1. به ‏صورت مداوم روش های رفتاری جدید و متفاوت را تجربه کردن؛
  2. بازنگری و مطالعه رفتارهای گذشته؛
  3. نتیجه‏گیری از تجارب؛
  4. برنامه‏ریزی برای رفتارهای آتی با دیگران‏ (مثلاً اعمال و رفتارهای قبلی را تکرار کردن یا اصلاح آنها به ‏مقصود کسب موفقیت بیشتر، یا کوشش در زمینه بهره گیری از رفتارهای کاملاً متفاوت).

به‏ هر حال غیر از خود فرد، مانعی در سر راه‏ توسعه و کمال رفتارهای شخصی وجود ندارد. اگر شما نخواهید مهارت های خود را توسعه دهید، هیچ‏ کس یا هیچ‏ چیزی

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-5 هدف اساسی از انجام پژوهش

1-5-1 هدف اصلی پژوهش

  1. مطالعه تاثیر توانمندی های مدیران بر اثربخشی کارکنان مجتمع آموزشی صالح.

1-5-2 اهداف فرعی از انجام پژوهش

  • مطالعه تاثیر توانمندی فنی بر اثربخشی کارکنان مجتمع آموزشی صالح
  • مطالعه تاثیر توانمندی انسانی بر اثربخشی کارکنان مجتمع آموزشی صالح
  • مطالعه تاثیر توانمندی ادراکی بر اثربخشی کارکنان مجتمع آموزشی صالح

مطالعه تاثیر توانمندی های مدیریتی بر اثربخشی کارکنان