دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه اثر وفاداری کارکنان بر سود آوری و بهره وری منابع انسانی

قسمتی از متن پایان نامه :

.

وفاداری کارکنان :

به گونه کلی سرمایه انسانی بیانگر انبارش دانش در قابلیت جمعی شرکت برای استخراج بهترین راه حل ها از درون اذهان و داشته های تک تک کارکنان می باشد (بونتس، 2001). ادوینسون و مالون سرمایه های انسانی را که همان کارکنان سازمان هستند؛ دانش، مهارت، نوآوری و توانایی تجمعی تک تک کارکنان شرکت برای انجام کارها تعریف می کنند (ادوینسون و مالون، 1997). بلک و لینچ دریافتند افزایش توانمندی­ های کارکنان در سازمان­ ها منجر به افزایش خلاقیت و بهره­ وری کارکنان، سودآوری، رضایتمندی کارکنان و بهره وری سازمانی خواهد گردید که در نهایت رضایت بیشتر مشتریان سازمان را به دنبال خواهد داشت (استاول و بونتیس، 2002).

بازاریابی در مسیر تکامل خود در مرحله­ای قرار دارد که کوشش می­کند کارکنان را تا حد بلوغ در نردبان وفاداری به سازمان­­ها با درک بهتر بازار در چارچوب محیط ­های مختلف و بازار هدف سوق دهد (حمیدی زاده،1387). رضایت و وفاداری کارکنان تضمین کننده وفاداری کل سازمان به مشتری می باشد و این که تمامی بخش های سازمان مشتری گرا هستند و خود را در برابر مشتری موظف می دادند و وفادار هستند. با در نظر داشتن ضعف مشتری گرایی که توسط فیلیپ کاتلر مطرح شده می باشد؛ تنها بخش بازاریابی در خدمت رسانی به مشتری کافی نمی باشد و برای رسیدن به وفاداری مشتری بایستی تمامی بخش های سازمان در این راستا آموزش ببینند و سازمان نیز رضایت کارمندان خود را تأمین کرده تا با وفاداری همراه با تعهد کارکنان به سازمان، رضایت مشتری و وفاداری مشتریان را در پی داشته باشد (کاتلر، 1383).

وفاداری مفهومی پیچیده می باشد و از توجه مطلوب­ نسبت به یک علامت تجاری در مقایسه با دیگر علامت­های تجاری و تکرار رفتار خرید حاصل می­گردد. وفاداری، حفظ تعهد عمیق مشتری به خرید مجدد یا انتخاب مجدد محصول یا خدمات از یک برند و انجام آن به گونه مستمر در آینده می باشد (اولیور،1999). مدیران سازمان ها به خوبی دریافته اند که مهمترین عامل کسب مزیت رقابتی، منابع انسانی سازمان ها هستند؛ از این رو در نظر داشتن مقوله تعهد و وفاداری منابع انسانی به سازمان و انجام هر چه بهتر تأثیر های اختصاص یافته به آن ها و حتی وظایف فرانقشی منابع انسانی، یکی از دغدغه های جدی مدیران سازمان هاست.

امروزه چالش بزرگ سازمان های خدماتی، رضایت کارکنان می باشد که در نهایت کیفیت عالی خدمات و جلب رضایت مشتری را به همراه دارد. در سازمان­های خدماتی تأثیر نیروی انسانی مخصوصاً کارکنانی که در تماس مستقیم با مشتریان هستند، برای ارائه خدمت با کیفیت در مقایسه با شرکت های تولیدی از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد زیرا که کارکنان جهت ارائه خدمات با مشتریان در تعامل بوده و کیفیت این تعامل متمایز کننده سازمان های برتر از سایر سازمان هاست (نوری، 1382). در باب اهمیت نیروی کار توانمند و حفظ آنان در سازمان، ترک خدمت کارکنان مستعد برای سازمان ها گران تمام می گردد (هالتوم و همکاران، 2005). کارکنانی که دانش و مهارت خود را در سازمان به کار می گیرند، فرصت کسب مزیت رقابتی را فراهم کرده و پیش روی سازمان هم می کوشد تا با افزایش حقوق و مهیا کردن شرایطی منجر به رضایت کارکنان گردد (کریستینا و گورسی، 2008).

حفظ و نگه­داری کارکنان وفادار موجب افزایش سودآوری شرکت می­گردد، زیرا رضایت مشتری به گونه وسیعی تحت تأثیر ارزش خدمات ادراک شده­ مشتری قرار دارد که از طریق کارکنانی راضی، وفادار و اثربخش ایجاد می­گردد و رضایت مشتری پیش نیازی برای وفادرای می باشد (کریستینا و گورسی، 2008).

 سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-4 اهداف پژوهش :

1-4-1 اهداف اصلی :

اهمیت تأثیر منابع انسانی در سازمان ها و همچنین سودآوری و بهره وری سازمانی باعث شده تا اهداف اساسی این پژوهش به صورت زیر باشد:

  • مطالعه تاثیر وفاداری کارکنان به سازمان بر سود آوری مجتمع آموزشی صالح.
  • مطالعه تاثیر وفاداری کارکنان به سازمان بر ارتقاء بهره وری مجتمع آموزشی صالح.

1-4-2 اهداف فرعی :

  • مطالعه تاثیر امنیت شغلی کارکنان بر بهره وری مجتمع آموزشی صالح.
  • مطالعه تاثیر امنیت شغلی کارکنان بر سود آوری مجتمع آموزشی صالح
  • مطالعه تاثیر آموزش کارکنان بر بهره وری مجتمع آموزشی صالح.
  • مطالعه تاثیر آموزش کارکنان بر سود آوری مجتمع آموزشی صالح.
  • مطالعه تاثیر ارائه پاداش به کارکنان بر بهره وری مجتمع آموزشی صالح.
  • مطالعه تاثیر ارائه پاداش به کارکنان بر سودآوری مجتمع آموزشی صالح.

مطالعه اثر وفاداری کارکنان بر سود آوری و بهره وری منابع انسانی