سفارش لیبل حرارتی خلج

سفارش لیبل حرارتی انواع مختلفي از تکنيک هاي نشانه گذاري وجود دارد، البته عمده آن ها را مي اقتدار به چاپ سنتي يا چاپ جوهر افشان جور بندي کرد.

 

در چاپ سنتي، يک برچسب با جوهر نشانه گذاري مي شود و بعداً روي يک مرحله (به تیتر نمونه يک کالا، يک جعبه) اعمال مي شود. برچسبي که نشانه گذاري مي شود مي تواند از برگه يا از مواد ديگري نظیر برگه سيليکوني باشد.

 

چاپ سنتي را مي اقتدار با به کارگیری از چاپگر روميزي انجام داد. با اين حال، براي چاپ فن اي تر، چاپگرهاي روميزي صنعتي تعیین ارجح هستند. همچنين مي اقتدار فرآيند چاپ و چسباندن ليبل ها را با به کارگیری از چاپگر ليبل و ديسپنسر ترکيب کرد و يا در ادامه صورتي که ليبل ها پیش از این چاپ شده اند و صرفا کافي هست از ليبل دان به کارگیری کرد.

 

از طرف ديگر چاپ جوهر افشان شامل نشانه گذاري مستقيم مرحله با جوهر است. مزيت وسیع چاپ جوهر افشان در ادامه مقايسه با چاپ سنتي اين هست که اولي نيازي به به کارگیری از برچسب ندارد. در ادامه عوض، داده ها را مي اقتدار مستقيماً روي يک متاع نشانه گذاري کرد. علاوه بر اين، چاپ جوهر افشان کيفيت بالا و نشانه گذاري پايدار را ارائه مي دهد که آن را براي محيط هاي دشوار ايده آل مي کند.

 

آيا تکنيک نشانه گذاري خوبتر از سايرين وجود دارد؟

به طور کلي، هيچ تکنيک نشانه گذاري خوبتر از ديگري نيست. در ادامه عوض، تعیین يک تکنيک نشانه گذاري بايد به شکل جداگانه و با در ادامه حیث گرفتن چندين استدلال انجام شود. اين شامل:

 

کيفيت چاپ.

آيا نشانه گذاري بايد به شکل دستي يا مداد انجام شود.

سطحي که قرار هست نشانه گذاري شود در ادامه معرض محيط هاي خشن باشد يا عامل ها خارجي نظیر آب يا مواد شيميايي.

آيا مقرراتي وجود دارااست که به گونه خاصي از نشانه گذاري نياز دارد.

بودجه مديريت شده به وسیله سازنده.

انتخاب يک تکنيک نشانه گذاري فقط بايد پس از در ادامه حیث گرفتن اين عامل ها انجام شود.

درباره ی admin_asooweb

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.