دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین هوشمند سازی مدارس با انگیزش پیشرفت دانش آموزان

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1          طرح موضوع

فرآیندهایی که رفتار را نیرومند و هدایت می کند از نیروهای درون فرد و محیط ناشی می شوند. انگیزه نیز فرآیندی درونی می باشد که رفتار را نیرومند و هدایت می کند، پس انگیزه اصطلاحی کلی برای مشخص کردن زمینه مشترک بین نیازها، شناخت ها وهیجان ها می باشد. انگیزش تحت تاثیر 4عامل جایگاه، مزاج، هدف وابزار می باشد. در مورد دانشجویان، انگیزه پیشرفت تحصیلی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. با این انگیزه افراد تحرک لازم را برای به پایان رساندن موفقت آمیز تحصیل، رسیدن به هدف یا دستیابی به درجه معینی از شایستگی در کار خود را دنبال می کنند، تا بالاخره بتوانند موفقیت لازم را در امر یادگیری و تحصیل را کسب نمایند. انگیزه نتایج حاصل از فعالیت دانش آموز بر اندازه انگیزه وی تاثیر می گذارد و این اثر سبب می گردد که یادگیرنده برای رسیدن به هدف بیشتر کوشش کند (چسمن،2010).همچنین پژوهش های انجام شده حاکی از آن می باشد که موفقیت تحصیلی  از تعامل بین متغیرهای موقعیتی مانند برنامه، روش های آموزشی ، شرایط عاطفی و فیزیکی محیط تحصیلی، توجه نسبت به مسائل آموزشی و انگیزه پیشرفت فراگیران تاثیر می پذیرد. ترکیب دو دسته از انگیزه های پیشرفت  یعنی انگیزه دورنی و انگیزه بیرونی، رفتار و فعالیت های تحصیلی دانش آموزان را جهت می دهد(لی و همکاران،2010).

آموزش رایج در مدارس کشور، یک آموزش سنتی و یا به بیانی دیگر آموزش فقط شنیداری می باشد. حداکثر اقدام تصویری در خصوص موضوعات مورد آموزش، نصب بعضی از پوسترهای رنگی بر روی تخته سیاه کلاس می باشد در روش دیداری شنیداری کوشش می گردد آموزش به کمک فیلم، انیمیشن، نماهنگ و … ارائه گردد در این روش ماندگاری مطالب قریب 20 سال می باشد در حالی که ماندگاری مطلب در روش شنیداری حداکثر 6 ماه می باشد. در ضمن در روش دیداری – شنیداری مطالب علمی در محیطی جذابتر و در مدت زمان کمتر قابل انتقال می باشد. در مدارس معمولی طرح درس معلم شامل مجموعه ایی از دستورالعمل ها- برنامه های درسی- سوالات تمرینات اضافه- امتحانات کلاس و .. اما در مدارس چند رسانه ایی به علاوه موارد معلم از مواد آموزش چند رسانه ای شامل فیلم- عکس- صدا – اسلاید و … بهره گیری می کند تا کیفیت و ماندگاری آموزش را ارتقا بخشد. این قدم اول در راه حرکت به سمت مدارس هوشمند می باشد (پیش نویس راهبردی مدارس هوشمند،1384).

درقرون گذشته از اواخر دهه پنجاه میلادی تحولی در جهان آغاز شدکه بعداً آن را موج سوم نام نهادند موجی که در پی آن بعضی از کشورها به دنبال ایجاد ساختارهایی در جهت همراهی نظام آموزشی یا جامعه شتابنده و تحولات فزاینده آن بوده اند و به فکر بازکاوی- بازسازی – تغییرات و تحول اساسی در نظام های آموزشی خویش افتادند .از آن وقت تا کنون فناوری اطلاعات به عنوان راهبرد هدایت گراین موج پیشگام پیوسته ابداعات نوینی را برای بشر به ارمغان آورده می باشد(منصوری ،1387).

بالاترین اندازه موفقیت در امر بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات در یادگیری زمانی حاصل می گردد که از سردرگمی و بهت زدگی در مورد فناوری اطلاعات و ارتباطات خارج شویم و ذهن و احساس خود را برشگفتی های یادگیری متمرکز کنیم(میراسماعیلی،1386).

فناوری یا ارائه مجموعه متنوعی شیوه های آموزشی و یادگیری دانش آموز را برای کسب آگاهی در زمینه مورد علاقه شان تشویق می کند و یادگیری معنی دار را میسر می سازد(صالحی، کاشانی،1386). فناوری ارتباطات و اطلاعات ، بیش از هر چیز یک دیدگاه می باشد که توجه مدیران را به منصه قضاوت بگذارد. پس بایستی در جهت تغییر نگاه سنتی به آموزش، قبل از اجرای هر طرحی، اقدام نمود. و این تغییر توجه درهمه کشورها ، وجه مشترک توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات می باشد . به کار گیری گسترده فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرآیند آموزش، همزمان با تحول در رویکرد های آموزشی در جهان، زمینه  شکل گیری مدارس هوشمند را فراهم آورده می باشد. این مدارس مانند نیازمندی های کلید ی جوامع دانش محور می باشد و رویکردهای توسعه مهارت های دانشی و کارآفرینی دانش آموزان را دنبال  می نماید (زمانی و همکاران،1389).امروزه مهم ترین دغدغه نظام آموزشی و پرورش یک کشور، ایجاد بستری مناسب جهت رشد و تعالی سرمایه های فکری در جامعه اطلاعاتی و دانایی محور می باشد. برای آن که همه گروه های اجتماعی قادر باشند به گونه موثر در چنین جامعه ای مشارکت داشته باشند، بایستی یادگیری پیوسته، خلاقیت، نوآوری و نیز مشارکت فعال و سازنده را بیاموزند) شفیع پورمطلق،یارمحمدیان،1390). تحقق این امر مستلزم تعریف مجدد و نوینی از تأثیر و کارکرد مدرسه به عنوان اصلی ترین نهاد آموزشی در جامعه می باشد. مدارس هوشمند رویکرد جدید آموزشی می باشد که با تلفیق فناوری اطلاعات و برنامه های درسی، تغییرات اساسی در فرآیند یاددهی و یادگیری را به دنبال خواهد داشت(شریفی و همکاران،1391).

حال بایستی دید که مدارس هوشمند چه مدارسی هستند و چه تعریفی برای آنها هست.مدرسه هوشمند مدرسه ای فیزیکی می باشد و کنترل ومدیریت آن، مبتنی بر فناوری رایانه و شبکه انجام می گیرد و محتوای اکثر دروس آن الکترونیکی و سیستم ارزش یابی و نظارت آن هوشمند می باشد که جهت ایجاد محیط یاددهی-یادگیری و بهبود نظام مدیریتی مدرسه و تربیت دانش آموزان پژوهنده طراحی شده می باشد. در این مدارس، فرآیند یاددهی-یادگیری تقویت شده و محیط تعاملی یکپارچه برای ارتقای مهارت های کلیدی دانش آموزان در عصر دانایی محور فراهم می گردد(رضوان و همکاران،1392). الگوی اولیه این مدارس از کشور انگلیس در سال1996 گرفته شده می باشد و کشور مالزی یکی از پیش تازان ایجاد این مدارس به شمار می رود. با این رویکرد، کشور ما هم از سال 1383 طرحی را به صورت آزمایشی در چهار مدرسه اجرا کرده می باشد(نوحی و همکاران،1391).

مدل مفهومی مدرسه هوشمند: این مدل از پنج عنصر اصلی تشکیل شده می باشد:

محیط یاددهی و یادگیری مبتنی برمحتوای چندرسانه ای

زیر ساخت توسعه یافته فناوری اطلاعات

مدیریت مدرسه توسط سیستم یکپارچه رایانه ای

برخورد از معلمان آموزش دیده در حوزه فناوری اطلاعات

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ارتباط یکپارچه رایانه ای با مدارس دیگر

درحقیقت مدارس برای تبدیل به یک مدرسه کاملا هوشمند بایستی بتوانند کلیه عناصر ذکر گردیده را تامین کنند. هدف از این گونه مدارس عبارت از: رشد همه جانبه دانش آموزان(ذهنی، جسمی ، عاطفی و روانی)، ارتقاء توانایی ها و قابلیت های فردی، تربیت نیروی انسانی متفکر و آشنا به فن آوری، افزایش ارتقاء و مشارکت مردمی می باشد(شریفی و همکاران،1391).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1          مفروضات پژوهش

فرضیه کلی : بین هوشمندسازی مدارس با انگیزش و یادگیری دانش آموزان ارتباط هست .

  1. مدارس هوشمند در ایجاد انگیزش پیشرفت برای دانش آموزان نسبت به مدارس عادی موثر بوده می باشد.
  2. عواملی در مدارس هوشمند باعث پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان این مدارس شده می باشد.
  3. عواملی هست که باعث بیشترین تفاوت بین مدارس عادی و مدارس هوشمند می باشد.
  4. امکان ایجاد مدرسه ای که حد قابل قبولی از انگیزش پیشرفت را با در نظر داشتن محدودیت های موجود برای ایجاد مدارس هوشمند هست.

مطالعه ارتباط بین هوشمند سازی مدارس با انگیزش پیشرفت دانش آموزان