دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

مقایسه هزینه وحجم ترافیک گردش به راست واستفاده از دوربرگردان

قسمتی از متن پایان نامه :

آلایندگی زیست محیطی

آلودگی هوا یکی از مهم ترین دغدغه های زیست محیطی کلانشهرهاست . اندازه انتشار انواع آلایندگان اگزوز اتومبیل ها را می توان با تقریب کافی متناسب با مصرف سوخت آنها دانست. از آنجا که مطابق مباحث قبلی ذکر گردید که بهره گیری از دوربرگردان افزایش در مصرف سوخت ایجاد می کند می توان نتیحه گرفت که به همین اندازه آلودگیهای زیست محیطی را نیز افزایش می دهد. به عنوان مثال می توان اندازه افزایش گازCO2 در دوربرگردان اجرا شده در محدوده پل گیشا واقع در بزر گراه چمران را در مقایسه با تقاطع چراغ دار قبلی به تبیین زیر برآورد نمود.

فاصله این دوربرگردان از تقاطع حدود 900 متر می باشد که وسایل نقلیه ناچار به طی مسافت اضافی در حدود1800 متر هستند . حجم وسایل نقلیه دوربرگردان در شبانه روز را می توان حدود60 هزار و میانگین تاخیر توقف تقاطع در شبانه روز را 30 ثانیه در نظر گرفت. در نتیجه میانگین انتشار گازCO2 در دوربرگردان و تقاطع مطابق جدول زیر خواهد بود.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

جدول 2-4-  اندازه میانگین انتشار گازCO2 در دوربرگردان و تقاطع  پل گیشا

 

د-افزایش طول سفرهای شهری

هر دوربرگردان حدود هزار متر به طول سفر وسایل نقلیه می افزاید . اگر تعداد وسایل نقلیه گذرنده از هر دوربرگردان در شبانه روز را حدود60 هزار در نظر بگیریم برای 35  دوربرگردان تهران حدود2 میلیون عبور وسیله نقلیه در شبانه روز خواهیم داشت که نیمی از جا به جایی های خودرو در تهران با طول متوسط10  کیلومتر را تشکیل می دهد . با فرض توزیع یکنواخت دوربرگردانها در سطح شهر می توان نتیجه گرفت به طول متوسط 50% وسایل نقلیه یک بار در روز از دوربرگردان عبور کرده و حدود یک کیلومتر به طول سفر آنها افزوده می گردد . در این صورت به گونه میانگین 5 % به طول کل سفر های شهری افزوده خواهد گردید و این در حالی می باشد که یکی از اصول سیاستهای مدیریت و ساماندهی ترافیک شهر کاهش طول سفرهاست.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

. مهمترین اهداف این پژوهش را می توان به صورت زیر بیان نمود:

 • شناخت مبانی واصول حاکم بر طراحی واجرای دور برگردانها
 • شناخت مزایا ومعایب دور برگردانها
 • تشریح مطالعات انجام شده در این زمینه
 • مطالعه تاثیر احداث دور برگردان بر حجم ترافیک
 • مطالعه تاثیر احداث دور برگردان بر هزینه ها ی حمل ونقل به صورت کلان
 • مقایسه تاثیرات حالت دور برگردان وحذف تقاطع وحالت بهره گیری از چراغ راهنمایی در تقاطع
 • ارائه راهکارهایی جهت بهبود عملکرد دور برگردانها
 • سئوالات وفرضیه های پژوهش

مهمترین سوالاتی که در این پژوهش مورد مطالعه قرار خواهد گرفت عبارتند از:

 • انواع دوربرگردانها چیست ؟
 • مبانی ومعیارهای طراحی تقاطع واجرای دوربرگردانها چیست ؟
 • مزایا ومعایب دوربرگردانها چیست؟
 • نتایج مطالعات انجام شده در این زمینه چیست؟
 • تاثیر احداث دور برگردان بر کاهش یا افزایش حجم ترافیک چگونه می باشد؟
 • تاثیر احداث دور برگردان بر هزینه های مرتبط با ترافیک چگونه می باشد؟
 • تاثیر بهره گیری از دور برگردانها بر هزینه وحجم ترافیک در مقایسه با بهره گیری از چراغهای راهنمایی چگونه می باشد؟
 • چه راهکارهایی جهت بهبود عملکرد دوربرگردانها هست؟

همچنین مهمترین فرضیاتی که در این پژوهش مد نظر قرار گرفته می باشد به تبیین زیر می باشد:

 • آمار و اطلاعات موجود در شهر تهران در زمینه های حجم ترافیک از مطلوبیت کافی برخوردار  می باشند.
 • اطلاعات ارائه شده در مورد اندازه مصرف سوخت و آلودگی هوای وسایل نقلیه از دقت کافی برخوردار می باشند.
 • چراغ های راهنمای تقاطع ها مستقل از تقاطع های اطراف می باشد. (عدم بهره گیری از چراغ های کنترل متناسب)

مقایسه هزینه وحجم ترافیک گردش به راست واستفاده از دوربرگردان

دسته‌ها: پایان نامه