دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

مقایسه هزینه وحجم ترافیک گردش به راست واستفاده از دوربرگردان

قسمتی از متن پایان نامه :

مباحث ضروری علمی

3-5-1-مقدمه ای بر اصول و مفاهیم آمار

آمار را می توان به دو دسته عملیات تقسیم نمود:

 • آمار توصیفی: شیوه‌‌ایی می باشد که برای اختصار کردن مقادیر بزرگی از داده‌ها مورد بهره گیری قرار می‌گیرد.
 • آمار استباطی: شیوه‌هایی می باشد که با بهره گیری از آن‌ها از داده‌های جمع‌آوری شده نتیجه‌ای استنباط می‌کنیم. آمار استنباطی ما را قادر می‌سازد سوال‌هایی از نوع «آیا تفاوتی هست؟» یا «آیا ارتباط‌ای هست؟» را به زبان ریاضی پاسخ دهیم.

3-5-2-آزمون های هم بستگی دو متغیره و تحلیل فرضیه ارتباط ای

مفهوم همبستگی دو متغیره و علیت

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

شدت وابستگی دو متغیر به هم را هم‌بستگی گویند. که معمولا آن را با ضریبی بین -۱ تا +۱ اظهار می‌دارند. اگر ضریب هم‌بستگی بین دو متغیر بیش‌تر از صفر باشد آن‌ها با هم ارتباط‌ مثبت دارند. حال اگر ضریب هم‌بستگی بین آن‌ها از صفر کم‌تر باشد٬ ارتباط بین آن‌ها منفی می باشد. ناگفته نماند که اگر نمونه‌گیری صورت پذیرفته باشد ضریب هم‌بستگی بایستی از لحاظ آماری معنی‌دار باشد. هم‌چنین هم‌بستگی ارتباط‌ی علت و معلولی نیست و تنها اظهار‌گر شدت وابستگی دو متغیر به یک‌دیگر می باشد.

در آزمون‌های هم‌بستگی عموما با دو متغیر در گیر آن هستیمو شدت وابستگی آن دو را می‌سنجیم. پس برای تست فرضیه‌های ارتباط‌ای از  این آزمون بهره گیری می گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

. مهمترین اهداف این پژوهش را می توان به صورت زیر بیان نمود:

 • شناخت مبانی واصول حاکم بر طراحی واجرای دور برگردانها
 • شناخت مزایا ومعایب دور برگردانها
 • تشریح مطالعات انجام شده در این زمینه
 • مطالعه تاثیر احداث دور برگردان بر حجم ترافیک
 • مطالعه تاثیر احداث دور برگردان بر هزینه ها ی حمل ونقل به صورت کلان
 • مقایسه تاثیرات حالت دور برگردان وحذف تقاطع وحالت بهره گیری از چراغ راهنمایی در تقاطع
 • ارائه راهکارهایی جهت بهبود عملکرد دور برگردانها
 • سئوالات وفرضیه های پژوهش

مهمترین سوالاتی که در این پژوهش مورد مطالعه قرار خواهد گرفت عبارتند از:

 • انواع دوربرگردانها چیست ؟
 • مبانی ومعیارهای طراحی تقاطع واجرای دوربرگردانها چیست ؟
 • مزایا ومعایب دوربرگردانها چیست؟
 • نتایج مطالعات انجام شده در این زمینه چیست؟
 • تاثیر احداث دور برگردان بر کاهش یا افزایش حجم ترافیک چگونه می باشد؟
 • تاثیر احداث دور برگردان بر هزینه های مرتبط با ترافیک چگونه می باشد؟
 • تاثیر بهره گیری از دور برگردانها بر هزینه وحجم ترافیک در مقایسه با بهره گیری از چراغهای راهنمایی چگونه می باشد؟
 • چه راهکارهایی جهت بهبود عملکرد دوربرگردانها هست؟

همچنین مهمترین فرضیاتی که در این پژوهش مد نظر قرار گرفته می باشد به تبیین زیر می باشد:

 • آمار و اطلاعات موجود در شهر تهران در زمینه های حجم ترافیک از مطلوبیت کافی برخوردار  می باشند.
 • اطلاعات ارائه شده در مورد اندازه مصرف سوخت و آلودگی هوای وسایل نقلیه از دقت کافی برخوردار می باشند.
 • چراغ های راهنمای تقاطع ها مستقل از تقاطع های اطراف می باشد. (عدم بهره گیری از چراغ های کنترل متناسب)

مقایسه هزینه وحجم ترافیک گردش به راست واستفاده از دوربرگردان