دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه تاثیر توانمندی های مدیریتی بر اثربخشی کارکنان

قسمتی از متن پایان نامه :

2-1-5-1 دسته ‌بندی رابرت کاتز

آگاهی از این روابط و شناخت اجزا و عناصر مهم در جایگاه های مختلف، مدیر را قادر می سازد که مسائل و معضلات را تشخیص داده و به طریقی تصمیم گیری یا اقدام کند که موجب اثربخشی سازمان و رضایت کارکنان آن می گردد. صلاحیت مدیران از نظر مهارت های مدیریتی نیز یکی از عوامل استمرار موفقیت در هر سازمانی می باشد. اثربخشی و کارایی مدیران، مستلزم داشتن مهارت های مدیریتی می باشد که با به کارگیری آنها در جایگاه ها و جایگاه های مختلف سازمانی می توان به این اهداف نائل گردید (میرسپاسی، 1370).

پترسون، معتقد می باشد که مهارت های مدیریتی باعث بهبود عملکرد مدیریت شده و به کمک آن سازمان به اهداف خود نائل می گردد (پترسون، 2004). براساس نظر گیلسینگ و گایستر، مدیران برای کسب         موفقیت های متوالی و به دست آوردن فرصت های جدید، بایستی به دنبال تحقیقات و اطلاعات راه­گشا باشند (فرست و کابل، 2008). به نظر کاتز، مهارت، توانایی ای را نشان می دهد که قابل توسعه بوده و خود را در عملکرد نشان می دهد و به ندرت به صورت بالقوه می باشد (رابینز، 1386).

2-1-5 انواع مهارت‌های مدیریتی

دسته ‌بندی رابرت کاتز یکی از معروف ‌ترین دسته‌ بندی ‌ها در ادبیات مدیریت می باشد. او مهارت‌های لازم برای مدیران را به سه دسته مهارت‌های ادراکی، مهارت‌های انسانی و مهارت‌های فنی تقسیم ‌بندی نمود. به نظر کاتز با حرکت به سمت سطوح عالی سازمان بر اهمیت مهارت‌ های ادراکی افزوده می گردد و از اهمیت مهارت ‌های فنی کاسته می گردد (هوریتز[1] و همکاران، 1996). شکل زیر ارتباط بین سطوح مدیریت و مهارت­های مورد نیاز مدیران را نشان می دهد:

[1] Horwitz

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-5 هدف اساسی از انجام پژوهش

1-5-1 هدف اصلی پژوهش

  1. مطالعه تاثیر توانمندی های مدیران بر اثربخشی کارکنان مجتمع آموزشی صالح.

1-5-2 اهداف فرعی از انجام پژوهش

  • مطالعه تاثیر توانمندی فنی بر اثربخشی کارکنان مجتمع آموزشی صالح
  • مطالعه تاثیر توانمندی انسانی بر اثربخشی کارکنان مجتمع آموزشی صالح
  • مطالعه تاثیر توانمندی ادراکی بر اثربخشی کارکنان مجتمع آموزشی صالح

مطالعه تاثیر توانمندی های مدیریتی بر اثربخشی کارکنان