لیبل حرارتی یسف

ملاحظات کليدي براي تعیین خط مش حل مطلوب برچسب

به مراد لیبل حرارتی  شناسايي فناوري چاپ، مواد و روبان بهينه (در شکل چاپ انتقال حرارت)، براي اطمينان از اينکه برچسب در ادامه ارتفاع قدمت متاع قابل قرائت باقي مي ماند، بايد موردها زير را در ادامه حیث بگيريد:

 

سطح

نوع و صورت مرحله برچسب گذاري شده بايد در ادامه حیث گرفته شود تا اطمينان حاصل شود که برچسب روي مرحله چسبيده است. آيا تا به هم اکنون متوجه شده ايد که يک برچسب یگانه به میزان جعبه مقوايي به سطل پلاستيکي نمي چسبد؟ اين به اين دليل هست که اين اقلام انرژي سطحي متفاوتي دارند. صورت مرحله نيز بايد در ادامه حیث گرفته شود. به تیتر مثال، سطح های منحني ریز نيز به سختي برچسب گذاري مي شوند، زيرا به يک ماده انعطاف پذير با چسب سنبه نياز دارا هستند تا اطمينان حاصل شود که برچسب از مرحله قطع نمي شود.

 

دماهاي شديد

مواد و چسب ها نيز به دماي بسيار پايين و بسيار بالا حس هستند. دو گونه دما وجود دارااست که بايد در ادامه حیث بگيريد، دماي کاربرد و دماي سرويس:

 

دماي کاربرد دمايي هست که برچسب در ادامه آن اعمال مي شود. به تیتر مثال، يک لوله آزمايش جديد از جعبه در ادامه دماي اتاق بیرون مي شود، و يک برچسب روي آن اعمال مي شود، دماي کاربرد 70 مرتبه فارنهايت (21 مرتبه سانتيگراد) است.

دماي سرويس محدوده دمايي هست که در ادامه آن برچسب به کارگیری خواهد شد. به تیتر مثال، به عبارتی لوله آزمايش با يک مثال مالامال شده و به شکل برودتي ذخيره مي شود. مدتي بعد، آن را ذوب و با بخار استريل مي کنند. محدوده دماي سرويس: -112 مرتبه فارنهايت (80- مرتبه سانتيگراد) تا 212 مرتبه فارنهايت (100 مرتبه سانتيگراد)

مواد استاندارد معمولا زماني که دماي کاربرد دستکم 25 مرتبه فارنهايت (4- مرتبه سانتيگراد) و در ادامه دماهاي سرويس از -65 مرتبه فارنهايت (54- مرتبه سانتيگراد) تا 200 مرتبه فارنهايت (93 مرتبه سانتيگراد) باشد، تلاش خوبي دارند. برچسب زدن در ادامه شرايط بیرون از اين محدوده نياز به به کارگیری از محلول انتقال حرارتي دارااست و معمولا به يک چسب منحصر براي اطمينان از محکم ماندن برچسب نياز دارد.

 

چسب هايي براي محدوده دمايي یگانه وجود دارد. چسب هاي با دماي بالا و پايين مي توانند چسبندگي قوي را در ادامه دماهاي بالا و پايين نگهداری کنند، البته بايد در ادامه دماهاي میانگین ??روي مرحله اعمال شوند. از طرف ديگر، چسب تام مرتبه حرارت از اين حیث یگانه هست که برچسب را مي اقتدار روي سطحي در ادامه دماي زير صفر اعمال کرد.

 

دو گونه چسب با چسبندگي بالا وجود دارد: اکريليک با چسبندگي بالا و لاستيک با چسبندگي بالا.

 

اکريليک با چسبندگي بالا روي سطوحي که به سختي برچسب گذاري مي شوند به خوبي فعالیت مي نماید و مقاومت خوبي در ادامه برابر مواد شيميايي و قرار گرفتن در ادامه معرض اشعه ماوراء بنفش ايجاد مي کند.

 

لاستيک با چسبندگي بالا روي سطوحي که به سختي برچسب گذاري مي شوند به خوبي فعالیت مي نماید و چسبندگي اوليه بهتري را ايجاد مي کند. علاوه بر چسب هاي دائمي، چندین گونه چسب قابل جابجايي وجود دارد: قابل جابجايي، چندین جداشدني، فوق العاده قابل جابجايي و امنيتي.

 

کاربرد کليدي چسب قابل جابجايي اين هست که زمان برچسب گذاري اوليه، چسبندگي خوبي روي متاع ايجاد نماید و در ادامه عين هم اکنون به فرد اذن مي دهد سوای آسيب رساندن به برچسب و مرحله محصول، برچسب را قطع کند. همچنين زماني که ديگر به برچسب نيازي نداريد، مي توانيد برچسب را به طور تميز برداريد.

 

چسب چندین جداشدني از اين حیث مخصوص به شخص هست که به ليبل اذن مي دهد تا چسب زده شود، برداشته شود و مجدد روي مرحله اعمال شود. اين قابلیت جابه‌جايي برچسب روي مرحله را در ادامه شکل نياز آماده مي‌کند.

 

چسب فوق العاده قابل جابجايي قابلیت جداسازي تميز را از تقريباً تام سطح های سوای آسيب رساندن به برچسب يا مرحله (از گزاره سطح های فلزي و شيشه اي) مي دهد.

 

چسب هاي ضد دستکاري به شما اين قابلیت را مي دهد که به شکل بصري ببينيد که چه زماني يک برچسب برداشته مي شود زيرا يک الگوي چسب روي مرحله باقي مي ماند. اين گونه چسب مي تواند از ادعاي يکپارچگي گارانتي در ادامه زمان برداشتن برچسب پشتيباني کند.

 

مقاومت در ادامه برابر سايش

تماس و مالش به مرور دوران بر خوانايي تصوير و بارکد تأثير مي گذارد. چنانچه در ادامه برنامه تلویزیونی شما، برچسب با مواردي تماس پيدا نماید که مي تواند آن را خراش دهد و آن را ناخوانا کند، يک روبان با محتواي رزين فراتر استمرار بهتري را ارائه مي دهد.

درباره ی admin_asooweb

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.