دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین هوشمند سازی مدارس با انگیزش پیشرفت دانش آموزان

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1-1 اهمیت انگیزش

انگیزش عامل بسیار مهم و اغلب مهمترین شرط یادگیری می باشد. اهمیت آن اغلب از هوش کلی نیز بیشتر می باشد. بارها دیده شده می باشد دانش‌آموزانی که از لحاظ توانایی و استعداد تحصیلی و به بیانی دیگر هوش کلی بسیار شبیه به هم هستند، اما در پیشرفت تحصیلی تفاوت‌های زیادی با یکدیگر دارند. در واقع دانش‌آموزان با انگیزه به یادگیری اشتیاق دارند(عطار خامنه،سیف،1388). علاقه‌مند، کنجکاو، سختکوش و جدی هستند و زمان بیشتری را برای مطالعه و انجام تکالیف صرف می‌کنند. شاید بتوان گفت که چنین رفتارهایی فاصله آنان را از افراد با هوش کلی بالاتر، جبران می‌کنند. موفقیت یا شکست تحصیلی نیز برانگیزش و یادگیری تاثیر می‌گذارند. به‌عبارتی دیگر، انگیزش نه تنها بر پیشرفت تحصیلی مؤثر می باشد، بلکه خود نیز تحت تأثیر تجارب تحصیلی (موفقیت، شکست و پیامدهای آنها ) قرار دارد(روشن میلانی و همکاران،1390). تجارب یادگیری دانش‌آموزان در درسهای مختلف وقتی به صورت موفقیتها یا شکست‌های پی درپی اندوخته می شوند به ایجاد تصورات و باورهایی در آنان نسبت به توانائیشان در یادگیری موضوعات مختلف منجر می گردد. این باورها و پندارها، انگیزش آنان را نسبت به کوشش برای یادگیری موضوعات مشابه تحت تاثیر قرار می‌دهد.چنین وضعیتی تاثیر قابل توجهی براعتماد و تکریم به نفس، خود- کارآمدی،‌ سبک زندگی آینده و به‌ویژه سلامت روانی یادگیرندگان دارد(ویسانی و همکاران1391).

1-1-2 تاریخچه انگیزش

انگیزه پیشرفت یکی از انگیزه های مهم اجتماعی می باشد که رفتار آدمی را تحت تأثیر قرار می دهد این انگیزه را می توان به عنوان آرزو برای پیشی گرفتن بر یک رفتار معیاری ویژه تعریف نمود. (کورمن 1976). انگیزه پیشرفت یعنی این که فرد تمایل دارد کاری را در یک زمینه به خوبی انجام دهد و عملکردش را به گونه خودجوش ارزیابی کند. انگیزه پیشرفت دیوید مک کللند (1961) جان اتکینسون (1965) ارائه شده می باشد. مک کللند و همکارانش (1953) نشان داده می باشد که انگیزه پیشرفت می تواند یادگیری را تسهیل کند افرادی که انگیزه پیشرفت زیادی دارند با کوشش و جدیت بیشتری به تحصیل می پردازند. کاکس (1962) در مورد انگیزه پیشرفت و تأثیر آن بر نمره های درس دانش آموزان مدارس تحقیقی انجام داد. نتایج این پژوهش نشان داد که همبستگی مثبت معنی داری میان نمره های انگیزه پیشرفت و نمره های درسی هست. رانیور (1970) در خصوص ارتباط میان انگیزه موفقیت و پیشرفت تحصیلی به انجام تحقیقی دست زد. مزلو (1970) نیازهای بشر را به دو دسته کلی تقسیم می کند.

  1. نیازهای کمبود
  2. نیازهای رشد یا بالندگی

رالف (1988) در پژوهش خود ارتباط میان انگیزه پیشرفت و عملکرد در تکالیف شناختی را نشان داده می باشد. نیومن وریچل (1988) نیز نشان دادند که میان انگیزه پیشرفت و نمره دوره دانشگاه ارتباطی نسبتاً قوی هست. بلوم (1982)معتقد می باشد علاقه و انگیزه دانش آموز در جریان یادگیری هم تأثیر علت را بازی می کند و هم معلول. بدین معنای که یاد گیرند. علاقمند به موضوع در مقیاس یادگیرنده کم علاقه موفقیت بیشتری کسب می کند و این موفقیت بیشتر سطح علاقه و انگیزه آن ها را نسبت به یک موضوع افزایش می دهد.

در یک مطالعه تازه تر، کیت و کول (1992 به نقل لفرانسوا 1997) آثار چند عامل مهم مانند توانایی یادگیرندگان، آموزش معلمان، و انگیزش بر یادگیری را در تجاوز از 25000 دانش آموز مورد مطالعه قرار دادند مهمترین عاملی که مستقیماً با اندازه یادگیری ارتباط مثبت نشان داد سطح توانایی یادگیرندگان و دو عامل مهم دیگر یکی آموزش معلم و دیگری انگیزش بر یادگیری.

آرندز (1994) معتقد می باشد بین نحوه رفتار و برخورد والدین با کودکان خود و انگیزش پیشرفت کودکان ارتباط نیرومندی هست. لفرانسوا (1997) در کتاب روانشناسی برای آموزش معتقد می باشد اگر دانش آموزان به این جهت هدایت شوند که موفقیت و شکست خود را به کوشش ها و کوشش های شخصی نسبت دهند می توان انگیزه موفقیت را در آن ها افزایش داد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1          مفروضات پژوهش

فرضیه کلی : بین هوشمندسازی مدارس با انگیزش و یادگیری دانش آموزان ارتباط هست .

  1. مدارس هوشمند در ایجاد انگیزش پیشرفت برای دانش آموزان نسبت به مدارس عادی موثر بوده می باشد.
  2. عواملی در مدارس هوشمند باعث پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان این مدارس شده می باشد.
  3. عواملی هست که باعث بیشترین تفاوت بین مدارس عادی و مدارس هوشمند می باشد.
  4. امکان ایجاد مدرسه ای که حد قابل قبولی از انگیزش پیشرفت را با در نظر داشتن محدودیت های موجود برای ایجاد مدارس هوشمند هست.
  5. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مطالعه ارتباط بین هوشمند سازی مدارس با انگیزش پیشرفت دانش آموزان