دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین هوشمند سازی مدارس با انگیزش پیشرفت دانش آموزان

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1-1 سیاست‌ها

سیاست‌های حاکم بر مدرسه هوشمند شامل سیاست‌های قانونگذاری و مقرّرات مدرسه هوشمند و همچنین عملکرد مؤثّر آن‌‌هاست تا فرآیند عملیات که به شکل زیراست، با موفقیت انجام گیرد. به مقصود عملیاتی کردن طرح هوشمند‌سازی مدارس سیاست‌های خاصی را بایستی اعمال نمود که در برگیرنده  اهداف و آرمان‌های مدرسه هوشمند و سیاست‌ها و مقررات آموزشی موجود باشند. به علاوه برای اطمینان از اجرای موفقیت‌آمیز طرح، تغییر در سیاست‌ها و مقررات موجود برای انطباق آن با مدارس هوشمند و سازماندهی سیاست‌ها و مقررات جدید در جهت بالا بردن اندازه موفقیت مدارس هوشمند ضروری می باشد(پیش نویس راهبردی مدارس هوشمند،1384). در عملیاتی کردن این سیاست‌ها، هریک از حیطه‌های طرح مدرسه هوشمندکه شامل «فرایند یاددهی– یادگیری»، « مدیریت»، «مردم، مهارت‌ها و مسئولیت‌ها» و «فناوری» مورد بحث قرار می‌گیرند(شکل ‏2‑1).

سیاست‌های حاکم بر مدرسه هوشمند

فرایند یاددهی ویادگیری: یاددهی و یادگیری، ارزشیابی، انتخاب وتصویب مواد یاددهی- یادگیری.

مدیریت: امور مدیریتی مدرسه، امور دانش‌آموزی، منابع آموزشی، منابع خارجی، امورمالی، تجهیزات، منابع انسانی، امنیت و فناوری.

مردم، مهارت‌ها و مسئولیت‌ها: معلمان، کارکنان اداری، کارمندان فنی، پرسنل سیستم آموزشی، پشتیبان عملیات مدرسه هوشمند، والدین و جامعه

1-2          اهمیت و ضرورت

ظهور پدیده های نو و اختراعات در هر عصری تمامی جوانب زندگی بشر ها (اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی) را تحت تاثیر خود قرار داده می باشد. در عصر حاضر نیز با ظهور و توسعه ی فناوری اطلاعات و ارتباطات[1] تحولات جهان با محوریت اطلاعات با شتابی فزاینده در حال گسترش می باشد. پدیده ی نو ظهور اینترنت اند زمانی پس از ظهور،کلیه ی عرصه های فعالیت آموزشی در بسیاری از کشورها را  فرا گرفته می باشد. این پدیده با داشتن انبوه اطلاعات و امکان توزیع سریع آن با شتابی فزاینده وارد نظام های تعلیم و تربیت شده و روش های آموزشی را متحول نموده و همچنین روش های جدید را با در نظر داشتن خاصیت های غنی بودن از نظر اطلاعات به نظام های آموزشی معرفی کرده می باشد. در این ارتباط مدارس هوشمند را می توان به عنوان یکی از نمادهای حضور فناوری در عرصه ی آموزش در نظر گرفت. (( مدارس هوشمند به آن گروه از واحد های آموزشی اطلاق می گردد که با بهره گیری از یادگیری الکترونیکی و به صورت حضوری و با حفظ فضای فیزیکی مدرسه،معلم، دانش آموز و با برخورداری از نظام آموزشی هوشمند و با رویکرد تلفیقی و جامع نسبت به ارائه خدمات

[1] Information and communication technology

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1          مفروضات پژوهش

فرضیه کلی : بین هوشمندسازی مدارس با انگیزش و یادگیری دانش آموزان ارتباط هست .

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  1. مدارس هوشمند در ایجاد انگیزش پیشرفت برای دانش آموزان نسبت به مدارس عادی موثر بوده می باشد.
  2. عواملی در مدارس هوشمند باعث پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان این مدارس شده می باشد.
  3. عواملی هست که باعث بیشترین تفاوت بین مدارس عادی و مدارس هوشمند می باشد.
  4. امکان ایجاد مدرسه ای که حد قابل قبولی از انگیزش پیشرفت را با در نظر داشتن محدودیت های موجود برای ایجاد مدارس هوشمند هست.

مطالعه ارتباط بین هوشمند سازی مدارس با انگیزش پیشرفت دانش آموزان