دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

مقایسه هزینه وحجم ترافیک گردش به راست واستفاده از دوربرگردان

قسمتی از متن پایان نامه :

 • فصل اول- کلیات پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در ابتدای این فصل، مساله پژوهش به صورت کامل تبیین داده شده می باشد.همچنین دربخش بعدی هدفهای پژوهش، اهمیت موضوع وانگیزه پژوهش ، سوالات و فرضیه ها ، روش پژوهش ، جامعه آماری ، محدودیتها و معضلات موجود در این پژوهش در بخشهای جداگانه اظهار شده می باشد.

 • فصل دوم- مروری برتحقیقات گذشته

در این فصل، آغاز نگاهی کلی به مبانی نظری طراحی تقاطع ها و بهره گیری از دوربرگردانها خواهیم داشت زیرا که بدون دانستن اطلاعات اولیه در این زمینه، در ادامه پژوهش به معضلات زیادی برخواهیم خورد. درادامه فصل به تشریح مطالعات قبلی انجام شده در این زمینه خواهیم پرداخت و مهمترین نتایج حاصل از این تحقیقات تشریح خواهد گردید.

 • فصل سوم- روش شناسی پژوهش

در این فصل به روش شناسی پژوهش خواهیم پرداخت و در آن روش پژوهش، جمع آوری آمار واطلاعات ، مطالعات میدانی ، روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ، تهیه پرسشنامه  ودسته بندی داده ها  بحث خواهد گردید.

 • فصل چهارم- مطالعه اثرات دور برگردانها بر حجم ترافیک وهزینه ها

 در این فصل با بهره گیری از آمار واطلاعات جمع آوری شده از مراجع معتبر وانجام مطالعات میدانی به مطالعه تاثیر بهره گیری از دوربرگردانها در هزینه ها وافزایش یا کاهش حجم ترافیک خواهیم پرداخت و مقایسه ای بین حالت بهره گیری از چراغهای راهنمایی و حالت جایگزین آن یعنی حذف تقاطع وچراغ واستفاده از دور برگردان خواهیم داشت.

 • فصل پنجم- جمع بندی ونتیجه گیری

در این فصل به جمع بندی نتایج حاصل از فصل قبل خواهیم پرداخت و این نتایج در قالب شکلها  ، نمودارها وجداول مفید وکاربردی ارائه خواهد گردید. همچنین این نتایج با یافته های دیگر محققین مقایسه خواهد گردید و علت های اختلافات احتمالی  نیز ذکر می گردد. در انتها نیز پیشنهاداتی جهت ادامه کار در این زمینه اظهار خواهد گردید.

امید می باشد این پژوهش جهت دست اندرکاران و مسئولان حوزه ترافیک شهری در کل کشور مفید واقع گردد و درکاهش حجم ترافیک وهزینه های مرتبط با آن موثر واقع گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

. مهمترین اهداف این پژوهش را می توان به صورت زیر بیان نمود:

 • شناخت مبانی واصول حاکم بر طراحی واجرای دور برگردانها
 • شناخت مزایا ومعایب دور برگردانها
 • تشریح مطالعات انجام شده در این زمینه
 • مطالعه تاثیر احداث دور برگردان بر حجم ترافیک
 • مطالعه تاثیر احداث دور برگردان بر هزینه ها ی حمل ونقل به صورت کلان
 • مقایسه تاثیرات حالت دور برگردان وحذف تقاطع وحالت بهره گیری از چراغ راهنمایی در تقاطع
 • ارائه راهکارهایی جهت بهبود عملکرد دور برگردانها
 • سئوالات وفرضیه های پژوهش

مهمترین سوالاتی که در این پژوهش مورد مطالعه قرار خواهد گرفت عبارتند از:

 • انواع دوربرگردانها چیست ؟
 • مبانی ومعیارهای طراحی تقاطع واجرای دوربرگردانها چیست ؟
 • مزایا ومعایب دوربرگردانها چیست؟
 • نتایج مطالعات انجام شده در این زمینه چیست؟
 • تاثیر احداث دور برگردان بر کاهش یا افزایش حجم ترافیک چگونه می باشد؟
 • تاثیر احداث دور برگردان بر هزینه های مرتبط با ترافیک چگونه می باشد؟
 • تاثیر بهره گیری از دور برگردانها بر هزینه وحجم ترافیک در مقایسه با بهره گیری از چراغهای راهنمایی چگونه می باشد؟
 • چه راهکارهایی جهت بهبود عملکرد دوربرگردانها هست؟

همچنین مهمترین فرضیاتی که در این پژوهش مد نظر قرار گرفته می باشد به تبیین زیر می باشد:

 • آمار و اطلاعات موجود در شهر تهران در زمینه های حجم ترافیک از مطلوبیت کافی برخوردار  می باشند.
 • اطلاعات ارائه شده در مورد اندازه مصرف سوخت و آلودگی هوای وسایل نقلیه از دقت کافی برخوردار می باشند.
 • چراغ های راهنمای تقاطع ها مستقل از تقاطع های اطراف می باشد. (عدم بهره گیری از چراغ های کنترل متناسب)

مقایسه هزینه وحجم ترافیک گردش به راست واستفاده از دوربرگردان