دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه تاثیر توانمندی های مدیریتی بر اثربخشی کارکنان

قسمتی از متن پایان نامه :

توسعه مهارت های انسانی

می‏توان مهارت های انسانی را توسعه داد و کامل نمود. مانعی برای یادگیری‏ رفتارهای جدید وجود ندارد و راز موفقیت در توسعه مهارت های انسانی، فراگیری نکات جدید از تجارب روزمره می باشد. رفتارهای روزانه با در نظر گرفتن مراحل زیر می‏توانند آموزنده باشند:

 1. به ‏صورت مداوم روش های رفتاری جدید و متفاوت را تجربه کردن؛
 2. بازنگری و مطالعه رفتارهای گذشته؛
 3. نتیجه‏گیری از تجارب؛
 4. برنامه‏ریزی برای رفتارهای آتی با دیگران‏ (مثلاً اعمال و رفتارهای قبلی را تکرار کردن یا اصلاح آنها به ‏مقصود کسب موفقیت بیشتر، یا کوشش در زمینه بهره گیری از رفتارهای کاملاً متفاوت).

به‏ هر حال غیر از خود فرد، مانعی در سر راه‏ توسعه و کمال رفتارهای شخصی وجود ندارد. اگر شما نخواهید مهارت های خود را توسعه دهید، هیچ‏ کس یا هیچ‏ چیزی نمی‏تواند شما را وادار به‏ انجام این رفتارها یا توسعه مهارت ها کند. افراد دیگر نمی‏توانند حتی با پیش آمدن‏ فرصت‏های یادگیری جالب، شما را تهییج و تحریک کنند. اما فقط و فقط خود فرد می‏تواند در راه کمال پانهد و به‏ صورت مداوم نقص‏های‏ خود را مرتفع کرده و کمال‏جو بشود (همان، 136).

2-1-9 مبانی مهارت های انسانی

مبانی مهارت های انسانی، اصول و ضوابط رفتاری می باشد که می‏توان به‏ صورت همسان در کلیه شرایط روبرو شدن با دیگران اعمال نمود. بهتر می باشد هر فرد فهرستی از این مهارت های‏ رفتاری داشته باشد. این مبانی با در نظر داشتن شرایط، اهمیت متفاوتی خواهند داشت، اگر در مورد چگونگی حل مسئله‏ای با فرد با تجربه‏تر از خود بحث و گفتگو می‏کنید، گوش دادن بیشتر بر صحبت کردن اولویت دارد. در حالتی ‏که آگاهی و اطلاع شما بیشتر از دیگران می باشد، برقراری‏ ارتباط روشن و آزمایش اندازه درک دیگران از یک مشکل، در اولویت بالاتر قرار دارد (آقابخشی و افشاری راد، 1386: 396).

به ‏گونه کلی شش اصل و مبنای رفتاری هست که می‏تواند در کلیه شرایط، کاربرد داشته‏ باشد:

 • مطالعه و تحلیل شرایط؛
 • در نظر گرفتن اهداف واقعی؛
 • انتخاب شیوه‏های مناسب رفتاری؛
 • کنترل رفتار خود؛
 • جهت دادن به رفتار دیگران؛

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-5 هدف اساسی از انجام پژوهش

1-5-1 هدف اصلی پژوهش

 1. مطالعه تاثیر توانمندی های مدیران بر اثربخشی کارکنان مجتمع آموزشی صالح.

1-5-2 اهداف فرعی از انجام پژوهش

 • مطالعه تاثیر توانمندی فنی بر اثربخشی کارکنان مجتمع آموزشی صالح
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • مطالعه تاثیر توانمندی انسانی بر اثربخشی کارکنان مجتمع آموزشی صالح
 • مطالعه تاثیر توانمندی ادراکی بر اثربخشی کارکنان مجتمع آموزشی صالح

مطالعه تاثیر توانمندی های مدیریتی بر اثربخشی کارکنان