دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

مقایسه هزینه وحجم ترافیک گردش به راست واستفاده از دوربرگردان

قسمتی از متن پایان نامه :

(ارتباط 2-1)

 

T: کاهش زمان سفر بر حسب ثانیه

C: زمان بزرگترین چراغ قرمز از زمانبندی چراغ راهنمایی بر حسب ثانیه

L: طول تغییر خط بر حسب کیلومتر

S: سرعت متوسط وسایل نقلیه بر حسب کیلومتر بر ساعت

این زمان وقتی در تعداد وسایل نقلیه ای که از دور برگردان بهره گیری می کنند ، ضرب گردد  مدت زمان قابل توجهی خواهد بود.

همچنین در این پژوهش تصریح شده می باشد که بهره گیری از دور برگردانها  در مقایسه با  چراغهای راهنمایی سبب صرفه جویی در مصرف سوخت خواهد گردید. اندازه این صرفه جویی از ارتباط زیر محاسبه می گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

(ارتباط 2-2)

 

سایت منبع

در این ارتباط    مقدار صرفه جویی بنزین بر حسب لیتر می باشد.

A: مصرف متوسط سوخت در 100 کیلومتر وسایل نقلیه بر حسب لیتر

C : زمان قرمز بودن چراغ در چرخه زمانبندی چراغ راهنمایی بر حسب ثانیه

L : طول تغییر خط بر حسب کیلومتر

:حجم وسایل نقلیه ای که از دوربرگردان بهره گیری می کنند.

یکی از این نقاط ضعف این پژوهش این می باشد که بنزین مصرف شده بابت مسافت اضافه پیموده شده دور برگردان لحاظ نشده می باشد.

 در این پژوهش مطالبی نیز درخصوص مطالعه زیست محیطی ارائه شده می باشد وبیان شده که از دیدگاه زیست محیطی ، آلاینده هایی که وسایل نقلیه در پشت چراغ قرمز ایجاد می کنند ، در محل چراغ راهنمایی تخلیه می گردد واز آنجا که حجم هوا در اطراف وسایل نقلیه پشت چراغ محدود می باشد  ، پس غلظت آلاینده ها در محیط زیاد می گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

. مهمترین اهداف این پژوهش را می توان به صورت زیر بیان نمود:

 • شناخت مبانی واصول حاکم بر طراحی واجرای دور برگردانها
 • شناخت مزایا ومعایب دور برگردانها
 • تشریح مطالعات انجام شده در این زمینه
 • مطالعه تاثیر احداث دور برگردان بر حجم ترافیک
 • مطالعه تاثیر احداث دور برگردان بر هزینه ها ی حمل ونقل به صورت کلان
 • مقایسه تاثیرات حالت دور برگردان وحذف تقاطع وحالت بهره گیری از چراغ راهنمایی در تقاطع
 • ارائه راهکارهایی جهت بهبود عملکرد دور برگردانها
 • سئوالات وفرضیه های پژوهش

مهمترین سوالاتی که در این پژوهش مورد مطالعه قرار خواهد گرفت عبارتند از:

 • انواع دوربرگردانها چیست ؟
 • مبانی ومعیارهای طراحی تقاطع واجرای دوربرگردانها چیست ؟
 • مزایا ومعایب دوربرگردانها چیست؟
 • نتایج مطالعات انجام شده در این زمینه چیست؟
 • تاثیر احداث دور برگردان بر کاهش یا افزایش حجم ترافیک چگونه می باشد؟
 • تاثیر احداث دور برگردان بر هزینه های مرتبط با ترافیک چگونه می باشد؟
 • تاثیر بهره گیری از دور برگردانها بر هزینه وحجم ترافیک در مقایسه با بهره گیری از چراغهای راهنمایی چگونه می باشد؟
 • چه راهکارهایی جهت بهبود عملکرد دوربرگردانها هست؟

همچنین مهمترین فرضیاتی که در این پژوهش مد نظر قرار گرفته می باشد به تبیین زیر می باشد:

 • آمار و اطلاعات موجود در شهر تهران در زمینه های حجم ترافیک از مطلوبیت کافی برخوردار  می باشند.
 • اطلاعات ارائه شده در مورد اندازه مصرف سوخت و آلودگی هوای وسایل نقلیه از دقت کافی برخوردار می باشند.
 • چراغ های راهنمای تقاطع ها مستقل از تقاطع های اطراف می باشد. (عدم بهره گیری از چراغ های کنترل متناسب)

مقایسه هزینه وحجم ترافیک گردش به راست واستفاده از دوربرگردان