دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

مقایسه هزینه وحجم ترافیک گردش به راست واستفاده از دوربرگردان

قسمتی از متن پایان نامه :

صرفه جویی در سوخت:

بهره گیری از دوربرگردان به جای تقاطع باعث می گردد که وسایل نقلیه سوخت کمتری مصرف کنند که مقدار صرفه جویی را می توان از ارتباط زیر بدست آورد:

(4)

که در آن :

δ=مقدار صرفه جویی بنزین بر حسب لیتر

A=مصرف متوسط سوخت در 100 کیلومتر وسایل نقلیه بر حسب لیتر

C=زمان قرمز شدن در چرخه چراغ راهنمایی بر حسب ثانیه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

L=طول تغییر خط بر حسب کیلومتر

V1=حجم وسایل نقلیه که از دوربرگردان بهره گیری می کنند

زیرا ایستادن طولانی و متوالی در پشت چراغ قرمز با زمان معین، مصرف سوخت را افزایش می دهد.

3-4-معرفی نرم افزار SPSS در تحلیل آماری این رساله

3-4-1-مقدمه

کامپیوتر یکی از ابزارهای ساخت دست بشر می باشد که امروزه پیشرفت زیادی کرده می باشد. در این بین روش های آماری نیز از این پیشرفت بی نصیب نمانده اند. بدلیل بهره گیری از روش های تحلیل آماری در اکثر رشته های علوم و علوم مهندسی نرم افزار های زیادی وارد حیطه وجود گذاشتند که مانند می توان به      SPSS,S_plus  تصریح نمود.

3-4-2-معرفی نرم افزار SPSS

نرم افزار آماری SPSS یا همان Statistical package for Social Science شایعترین و مشهورترین نرم افزار شناخته شده بین پژوهشگران و تحلیلگران آماری می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

. مهمترین اهداف این پژوهش را می توان به صورت زیر بیان نمود:

 • شناخت مبانی واصول حاکم بر طراحی واجرای دور برگردانها
 • شناخت مزایا ومعایب دور برگردانها
 • تشریح مطالعات انجام شده در این زمینه
 • مطالعه تاثیر احداث دور برگردان بر حجم ترافیک
 • مطالعه تاثیر احداث دور برگردان بر هزینه ها ی حمل ونقل به صورت کلان
 • مقایسه تاثیرات حالت دور برگردان وحذف تقاطع وحالت بهره گیری از چراغ راهنمایی در تقاطع
 • ارائه راهکارهایی جهت بهبود عملکرد دور برگردانها
 • سئوالات وفرضیه های پژوهش

مهمترین سوالاتی که در این پژوهش مورد مطالعه قرار خواهد گرفت عبارتند از:

 • انواع دوربرگردانها چیست ؟
 • مبانی ومعیارهای طراحی تقاطع واجرای دوربرگردانها چیست ؟
 • مزایا ومعایب دوربرگردانها چیست؟
 • نتایج مطالعات انجام شده در این زمینه چیست؟
 • تاثیر احداث دور برگردان بر کاهش یا افزایش حجم ترافیک چگونه می باشد؟
 • تاثیر احداث دور برگردان بر هزینه های مرتبط با ترافیک چگونه می باشد؟
 • تاثیر بهره گیری از دور برگردانها بر هزینه وحجم ترافیک در مقایسه با بهره گیری از چراغهای راهنمایی چگونه می باشد؟
 • چه راهکارهایی جهت بهبود عملکرد دوربرگردانها هست؟

همچنین مهمترین فرضیاتی که در این پژوهش مد نظر قرار گرفته می باشد به تبیین زیر می باشد:

 • آمار و اطلاعات موجود در شهر تهران در زمینه های حجم ترافیک از مطلوبیت کافی برخوردار  می باشند.
 • اطلاعات ارائه شده در مورد اندازه مصرف سوخت و آلودگی هوای وسایل نقلیه از دقت کافی برخوردار می باشند.
 • چراغ های راهنمای تقاطع ها مستقل از تقاطع های اطراف می باشد. (عدم بهره گیری از چراغ های کنترل متناسب)

مقایسه هزینه وحجم ترافیک گردش به راست واستفاده از دوربرگردان