دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین هوشمند سازی مدارس با انگیزش پیشرفت دانش آموزان

قسمتی از متن پایان نامه :

 مفهوم پژوهش

محدویت های موجود در ایجاد مدارس هوشمند و در عین حال برتری های که این مدارس نسبت به مدارس عادی دارند، برای ایجاد یک تعادل در این بده بستان نیاز می باشد که عواملی که بیشترین تاثیر را دارند با بهره گیری از یک رویکرد علمی شناسایی شوند و این عوامل را در مدارس عادی ایجاد نمود.

از آن جایی که زیر ساخت مدارس هوشمند بر اساس فن آوری اطلاعات و ارتباط می باشد معضلات زیر هم برای بهره گیری از این فن آوری هست:

کمبود نیروی انسانی متخصص در اجرای نرم افزاری و سخت افزاری فناوری‏های آموزشی در مدارس

افزایش هزینه های آموزشی در کوتاه مدت

فقدان برنامه های راهبردی و اعمال سلیقه های فردی در بکارگیری فناوری‏های آموزشی (نگاه سخت افزاری به توسعه فناوری تهدیدی جدی می باشد )

1-1-1 معضلات مدارس هوشمند در ایران

همراه نبودن معلمان با فناوری‏های آموزشی (زیرا اغلب معلمان آمادگی کافی برای بهره مندی از فن‏آوری آموزشی جدید را ندارند که این عدم آمادگی به نوعی مقاومت در برابر تغییر و نوآوری تبدیل می گردد.)

در دانشگاه های کشور، در زمینه تخصص‎‏های مرتبط با کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش بویژه تهیه محتوای آموزشی مناسب و نرم افزارهای لازم، فعالیت آموزشی قابل توجهی صورت نمی گیرد.

 • ناکارآمدی شبکه و تجهیزات مخابراتی کشور در تامین ارتباط آسان، ارزان و مطمئن برای بهره گیری از فناوری آموزشی
 • فقدان قوانین مناسب برای دفاع از حقوق مادی و معنوی پدید آورندگان نرم افزارهای آموزشی
 • نامناسب بودن ساختار فیزیکی اکثر مدارس برای اجرای پروژه های فناوری آموزشی
 • عدم تامین اعتبارات و منابع مالی برای توسعه فناوری‏های آموزشی در مدارس (بودجه کافی برای تجهیز مدارس و استقرار شبکه های داخلی، طراحی، تدوین و تولید محتوای برنامه ها و نرم افزارهای لازم می باشد.)
 • عدم طرفداری کافی از بخش خصوصی به عنوان سربازان اصلی توسعه فناوری آموزشی در کشور
 • نبود فضای آزمایشگاهی مناسب و استاندارد با ایمنی کامل در مدارس.
 • عدم تجهیز آزمایشگاه های مدارس از نظر مواد و ابزارهای آزمایشگاهی
 • نبود متصدی مجرب و متخصص در زمینه ی انجام کارها و فعالیت های آزمایشگاهی در مدارس در هر یک از دروس علوم پایه
 • در اختیار نبودن بودجه آزمایشگاهی زیر نظر مدیران شهرستان ، و خرید کیت های تکراری در هر سال بدون در نظر داشتن نیاز های واقعی مدارس
 • عدم تجهیز آزمایشگاه به رایانه و شبکه اینترنت و نرم افزارهای آزمایشگاه مجازی

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1          مفروضات پژوهش

فرضیه کلی : بین هوشمندسازی مدارس با انگیزش و یادگیری دانش آموزان ارتباط هست .

 1. مدارس هوشمند در ایجاد انگیزش پیشرفت برای دانش آموزان نسبت به مدارس عادی موثر بوده می باشد.
 2. عواملی در مدارس هوشمند باعث پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان این مدارس شده می باشد.
 3. عواملی هست که باعث بیشترین تفاوت بین مدارس عادی و مدارس هوشمند می باشد.
 4. امکان ایجاد مدرسه ای که حد قابل قبولی از انگیزش پیشرفت را با در نظر داشتن محدودیت های موجود برای ایجاد مدارس هوشمند هست.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مطالعه ارتباط بین هوشمند سازی مدارس با انگیزش پیشرفت دانش آموزان