دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

مقایسه هزینه وحجم ترافیک گردش به راست واستفاده از دوربرگردان

قسمتی از متن پایان نامه :

 • انواع دوربرگردانها

دوربرگردان نوع تکمیل شدۀ باز شدگی رفیوژمیانی (Median Opening) مسیرهای شریانی یا بزرگراهی می باشد که امکان دسترسی وسایل نقلیه در حال حرکت در یک مسیر را به مسیر مقابل فراهم می سازد. دور برگردانها را از لحاظ هندسی می توان به دو دسته تقسیم نمود:

 • دوربرگردانهای ساده یا بریدگی رفیوژ میانی
 • دوربرگردانهای توسعه یافته

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

دوربرگردانهای ساده در اقدام همان بازشدگی یا بریدگی رفیوژ میانی مسیرهای اصلی می باشد که در اکثر موارد دورزدن در آنها با مشکل مواجه بوده و وسایل نقلیه در حالتی غیر ایمن گردش می نمایند . در این

دوربرگردانها وسیله نقلیۀ گردش کننده پیش از ورود به مسیر مقابل حتماً بایستی سرعت خود را به صفر رسانده و توقف نماید و پس از یافتن زمان مناسب میان حرکت وسایل نقلیۀ در حال حرکت در خط سرعت آن مسیر اقدام به گردش نماید.

از این حالت تنها برای ایجاد دسترسی های با حجم تقاضای کم و بسیارکم بهره گیری می گردد و بهره گیری از آن در معابری پیشنهاد می گردد که فضای لازم برای تعریض معبر موجود نبوده و یا حجم تردد وسایل نقلیه در مسیرهای بالادست و پایین دست به اندازه ای باشد که امکان اختصاص بخشی از عرض موجود مسیر سواره رو به محدودۀ دوربرگردان توسعه یافته میسر نباشد . البته در همه حال بایستی تقاضای گردش وسایل نقلیه در محل دوربرگردان تعیین شده و تأثیر احداث آن بر ترافیک عبوری مسیرهای بالادست و پایین دست مطالعه و مطالعه گردد.

دوربرگردان های توسعه یافته از توسعۀ رفیوژ میانی موجود در محل احداث دوربرگردان حاصل می گردد. در صورتی تأمین دوربرگردان بدون کاهش ایمنی و نیز کاهش ظرفیت مسیر امکان پذیر می باشد که خط مخصوص حرکت واگرد خروجی از مسیر بالادست تأمین گردد و این خط بتواند ترافیک دوربرگردان را نیز عبور دهد.امکان حرکت دوربرگردان برای انواع خودروها بدون نیاز به عقب و جلو کردن وجود داشته باشد و حرکت واگرد وسایل نقلیه مستلزم عبور از میان جریان عابرین پیاده نباشد.

وجود تقاطع و تأمین تمامی حرکات گردشی آن در شریانهای شهری موجب در نظر گرفتن تدابیر خاصّی در طراحی دوربرگردانها شده می باشد .در شکل های زیر نمونه هایی از احداث  دوربرگردان در تقاطع ها وانواع دوربرگردانها نشان داده شده می باشد. نظر به ویژگی خاص عملکردی آزادراه ها  طراحی و اجرای کلیه تقاطع ها به صورت غیرهم سطح بوده و حرکات گردشی در محدوده تقاطع توسط رمپ و لوپ ها صورت میگیرد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

. مهمترین اهداف این پژوهش را می توان به صورت زیر بیان نمود:

 • شناخت مبانی واصول حاکم بر طراحی واجرای دور برگردانها
 • شناخت مزایا ومعایب دور برگردانها
 • تشریح مطالعات انجام شده در این زمینه
 • مطالعه تاثیر احداث دور برگردان بر حجم ترافیک
 • مطالعه تاثیر احداث دور برگردان بر هزینه ها ی حمل ونقل به صورت کلان
 • مقایسه تاثیرات حالت دور برگردان وحذف تقاطع وحالت بهره گیری از چراغ راهنمایی در تقاطع
 • ارائه راهکارهایی جهت بهبود عملکرد دور برگردانها
 • سئوالات وفرضیه های پژوهش

مهمترین سوالاتی که در این پژوهش مورد مطالعه قرار خواهد گرفت عبارتند از:

 • انواع دوربرگردانها چیست ؟
 • مبانی ومعیارهای طراحی تقاطع واجرای دوربرگردانها چیست ؟
 • مزایا ومعایب دوربرگردانها چیست؟
 • نتایج مطالعات انجام شده در این زمینه چیست؟
 • تاثیر احداث دور برگردان بر کاهش یا افزایش حجم ترافیک چگونه می باشد؟
 • تاثیر احداث دور برگردان بر هزینه های مرتبط با ترافیک چگونه می باشد؟
 • تاثیر بهره گیری از دور برگردانها بر هزینه وحجم ترافیک در مقایسه با بهره گیری از چراغهای راهنمایی چگونه می باشد؟
 • چه راهکارهایی جهت بهبود عملکرد دوربرگردانها هست؟

همچنین مهمترین فرضیاتی که در این پژوهش مد نظر قرار گرفته می باشد به تبیین زیر می باشد:

 • آمار و اطلاعات موجود در شهر تهران در زمینه های حجم ترافیک از مطلوبیت کافی برخوردار  می باشند.
 • اطلاعات ارائه شده در مورد اندازه مصرف سوخت و آلودگی هوای وسایل نقلیه از دقت کافی برخوردار می باشند.
 • چراغ های راهنمای تقاطع ها مستقل از تقاطع های اطراف می باشد. (عدم بهره گیری از چراغ های کنترل متناسب)

مقایسه هزینه وحجم ترافیک گردش به راست واستفاده از دوربرگردان