دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

مقایسه هزینه وحجم ترافیک گردش به راست واستفاده از دوربرگردان

قسمتی از متن پایان نامه :

طرح هندسی نامناسب

از آنجا که اکثر دوربرگردانها بر حسب ضرورت و سالها بعد از طرح اولیه معابر احداث شده اند غالبا با مشکل تنگنای حریم راه مواجه اند . از این رو در اغلب موارد رعایت کامل ضوابط طرح هندسی ایمن میسر نشده می باشد . مانند این موارد می توان به کمبود عرض خط، شعاع گردش و طولهای کاهش سرعت، افزایش سرعت و تداخل وسایل نقلیه تصریح نمود.

 

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

و-کاهش ایمنی

مکان یابی بعضی از دوربرگردانها به گونه ای می باشد که رانندگان ناگهان با انسداد یا انحراف خطوط عبور رو به رو می شوند و به سختی وسیله نقلیه خود راکنترل می کنند . رانندگانی که آشنایی کافی به مسیر نداشته باشند و یا با سرعت طرح حرکت کنند با خطر برخورد مستقیم و یا انحراف به سایر خطوط مواجه اند .

 

ز-افزایش زمان سفر

هرچند که دوربرگردان زمان تاخیر توقف را کاهش می دهد اما به علت افزایش مسافت شهر کل زمان سفر نیز افزایش می یابد . برای طی کردن مسافت حداقل یک کیلومتری دوربرگردان باحداکثر سرعت میانگین 60 کیلومتر در ساعت حدود یک دقیقه وقت لازم می باشد در حالی که میانگین تاخیر شبانه روزی تقاطع ها حداکثر نیم دقیقه می باشد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

. مهمترین اهداف این پژوهش را می توان به صورت زیر بیان نمود:

 • شناخت مبانی واصول حاکم بر طراحی واجرای دور برگردانها
 • شناخت مزایا ومعایب دور برگردانها
 • تشریح مطالعات انجام شده در این زمینه
 • مطالعه تاثیر احداث دور برگردان بر حجم ترافیک
 • مطالعه تاثیر احداث دور برگردان بر هزینه ها ی حمل ونقل به صورت کلان
 • مقایسه تاثیرات حالت دور برگردان وحذف تقاطع وحالت بهره گیری از چراغ راهنمایی در تقاطع
 • ارائه راهکارهایی جهت بهبود عملکرد دور برگردانها
 • سئوالات وفرضیه های پژوهش

مهمترین سوالاتی که در این پژوهش مورد مطالعه قرار خواهد گرفت عبارتند از:

 • انواع دوربرگردانها چیست ؟
 • مبانی ومعیارهای طراحی تقاطع واجرای دوربرگردانها چیست ؟
 • مزایا ومعایب دوربرگردانها چیست؟
 • نتایج مطالعات انجام شده در این زمینه چیست؟
 • تاثیر احداث دور برگردان بر کاهش یا افزایش حجم ترافیک چگونه می باشد؟
 • تاثیر احداث دور برگردان بر هزینه های مرتبط با ترافیک چگونه می باشد؟
 • تاثیر بهره گیری از دور برگردانها بر هزینه وحجم ترافیک در مقایسه با بهره گیری از چراغهای راهنمایی چگونه می باشد؟
 • چه راهکارهایی جهت بهبود عملکرد دوربرگردانها هست؟

همچنین مهمترین فرضیاتی که در این پژوهش مد نظر قرار گرفته می باشد به تبیین زیر می باشد:

 • آمار و اطلاعات موجود در شهر تهران در زمینه های حجم ترافیک از مطلوبیت کافی برخوردار  می باشند.
 • اطلاعات ارائه شده در مورد اندازه مصرف سوخت و آلودگی هوای وسایل نقلیه از دقت کافی برخوردار می باشند.
 • چراغ های راهنمای تقاطع ها مستقل از تقاطع های اطراف می باشد. (عدم بهره گیری از چراغ های کنترل متناسب)

مقایسه هزینه وحجم ترافیک گردش به راست واستفاده از دوربرگردان