دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه اثر وفاداری کارکنان بر سود آوری و بهره وری منابع انسانی

قسمتی از متن پایان نامه :

.

تعریف و مفهوم بهره وری :

بهره ورى عبارت می باشد از به حداکثر رساندن بهره گیری از منابع، نیروى انسانى و تمهیدات به طریق علمى به مقصود کاهش هزینه­ها و رضایت کارکنان، مدیران و مصرف­کنندگان. تعاریف دیگر، بهره ورى نیروى انسانى را حداکثر بهره گیری مناسب از نیروى انسانى به مقصود حرکت در جهت اهداف سازمان با کمترین زمان و حداقل هزینه دانسته اند. بر اساس دیدگاه سازمان بهره ورى ملى ایران، بهره ورى یک توجه عقلانى به کار و زندگى می باشد. این مشابه یک فرهنگ بوده که هدف آن هوشمندانه تر کردن فعالیت ها براى یک زندگى بهتر و متعالى می باشد. بهره وری عبارت می باشد از بدست آوردن حداکثر سود ممکن از نیروی کار، توان، استعداد و مهارت نیروی بشر، زمین، ماشین، پول، تجهیزات، زمان و مکان به مقصود ارتقاء رفاه جامعه، به گونه ای که افزایش آن به عنوان یک ضرورت در جهت ارتقاء سطح زندگی بشر ها و ساختن اجتماعی مرفه‌تر همواره مدنظر همه صاحب نظران سیاست و اقتصاد می‌ باشد (ابطحی،1375).

مدیریت بهره وری عبارتست از دانش افزایش بهره وری و بهره گیری بهینه از منابع و امکانات موجود به مقصود نیل به اهداف تعیین شده. بهره‌وری در مدیریت به معنای تحقق اهداف سازمان وتولید حداکثر کالاها و خدمات با مصرف حدقل منابع انسانی و مادی به کمک تکنولوژی پیشرفته و به گونه کلی با کاربرد شیوه های بهتر مدیریت می‌باشد. لنین معتقد می باشد بهره‌وری در کار مهمترین موضوع و اساسی‌ترین مساله برای پیروزی سیستم اجتماعی به شمار می رود (رضائیان، 1382).

 

البته تعاریف متعددی از بهره‌وری ارائه شده می باشد. بعضی از این تعاریف عبارتند از:

 • قدرت و توانایی تولید کردن؛
 • مجوعه نسبت های بازده به نهاده؛
 • خارج قسمت بازده به یکی از عوامل تولید؛
 • درجه بهره گیری مؤثر از هر یک از عوامل تولید؛
 • مجموع خروجی های جامع و ملموس به مجموعه ورودی ها جامع و ملموس می باشد.

همانطور که از ورای همه تعاریف استنباط می گردد، بهره‌وری عبارت می باشد از بهره گیری بهینه از منابع مادی، نیروی انسانی، تسهیلات، و غیره به طریق علمی، کاهش هزینه‌های تولید، گسترش بازارها،‌ افزایش اشتغال و کوشش برای افزایش دستمزدهای واقعی و بهبود معیارهای زندگی، آن گونه که به سود گارگر، مدیریت و عموم مصرف کنندگان می باشد. (باقی،1381).

البته کو آن لی معتقد می باشد تعریف اصطلاح بهره‌وری برحسب موقع و موضع اقتصادی فردی که تعریف را اظهار می‌دارد، برداشت های او در تعبیر موضع و کابردهایی که از استنتاجات خود از بهر‌ه‌وری در مدنظر دارد تغییر می کند. اما با این همه بهره‌وری به مفهوم دقیق اقتصادی به ارتباط قابل اندازه گیری بین حجم محصول و حجم عوامل مصرف شده (از قبیل زمین، سرمایه و کار) مورد لزوم برای تولید آن محصول تصریح دارد (جمعی از اساتید ،1378).

بهره وری یکی از موضوعات اساسی می باشد که در سطوح مختلف و در فعالیت­های گوناگون، سابقه ای چند صد ساله دارد. اهمیت بهره وری به خصوص در دهه های پایانی قرن حاضر در فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و صنعتی به شدت مورد تأکید قرار گرفته می باشد (زارع، 1381، ص 1). اصطلاح بهره وری از نگاه های مختلف معانی متفاوتی دارد مانند: بازدهی بیشتر

 سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4 اهداف پژوهش :

1-4-1 اهداف اصلی :

اهمیت تأثیر منابع انسانی در سازمان ها و همچنین سودآوری و بهره وری سازمانی باعث شده تا اهداف اساسی این پژوهش به صورت زیر باشد:

 • مطالعه تاثیر وفاداری کارکنان به سازمان بر سود آوری مجتمع آموزشی صالح.
 • مطالعه تاثیر وفاداری کارکنان به سازمان بر ارتقاء بهره وری مجتمع آموزشی صالح.

1-4-2 اهداف فرعی :

 • مطالعه تاثیر امنیت شغلی کارکنان بر بهره وری مجتمع آموزشی صالح.
 • مطالعه تاثیر امنیت شغلی کارکنان بر سود آوری مجتمع آموزشی صالح
 • مطالعه تاثیر آموزش کارکنان بر بهره وری مجتمع آموزشی صالح.
 • مطالعه تاثیر آموزش کارکنان بر سود آوری مجتمع آموزشی صالح.
 • مطالعه تاثیر ارائه پاداش به کارکنان بر بهره وری مجتمع آموزشی صالح.
 • مطالعه تاثیر ارائه پاداش به کارکنان بر سودآوری مجتمع آموزشی صالح.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مطالعه اثر وفاداری کارکنان بر سود آوری و بهره وری منابع انسانی