دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه تاثیر توانمندی های مدیریتی بر اثربخشی کارکنان

قسمتی از متن پایان نامه :

2 مدیران میانی[1]

مدیران میانی، یک رده پایین‌تر از مدیران عالی هستند، به ‌گونه مستقیم به مدیریت رده بالا گزارش می‌دهند و پل ارتباطی بین مدیریت عالی و مدیریت عملیاتی سازمان را تشکیل می‌دهند. کار مدیران میانی، مدیریت سرپرستان می باشد. آنها راهبردها و خط مشی‌های ارائه ‌شده توسط مدیران را به اهداف ویژه و برنامه ‌ها تبدیل می‌کنند و برای اجرا در اختیار مدیران عملیاتی قرار می‌دهند. این مدیران، بیشتر وقت خود را صرف حضور در جلسه‌ها و تهیه گزارش‌ها می‌نمایند. این مدیران، برنامه‌ریزی میان‌مدت می‌کنند و برای اظهار نظر مدیران عالی برنامه‌های جامع‌تر و بلند‌مدت آماده می‌کنند (موسوی سریزدی، 1386). عملکرد مدیران رده‌های عملیاتی را تحلیل کرده، توانایی و آمادگی آنان را برای ارتقاء، تعیین می‌کنند و به مدیران رده پایین درمورد تولید، پرسنل و سایر مسائل، خدمات مشاوره‌ای ارائه می‌کنند (رضائیان، 1384).

کار مدیران میانی، با در نظر داشتن سطح شغلی و واحد سازمانی آنان متفاوت می باشد. اما به‌ گونه کلی، دارای فعالیت عملی کمتر و فعالیت فکری بیشتر و کسل کننده‌تری هستند. روشن می باشد، مدیری که در رده عملیاتی موفق می باشد، لزوماً نباید در رده میانی نیز موفق باشد؛ برای اینکه ممکن می باشد این‌ گونه نباشد (موسوی سریزدی، 1386).

[1] Middle Management

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-5 هدف اساسی از انجام پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-5-1 هدف اصلی پژوهش

  1. مطالعه تاثیر توانمندی های مدیران بر اثربخشی کارکنان مجتمع آموزشی صالح.

1-5-2 اهداف فرعی از انجام پژوهش

  • مطالعه تاثیر توانمندی فنی بر اثربخشی کارکنان مجتمع آموزشی صالح
  • مطالعه تاثیر توانمندی انسانی بر اثربخشی کارکنان مجتمع آموزشی صالح
  • مطالعه تاثیر توانمندی ادراکی بر اثربخشی کارکنان مجتمع آموزشی صالح

مطالعه تاثیر توانمندی های مدیریتی بر اثربخشی کارکنان