دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

مقایسه هزینه وحجم ترافیک گردش به راست واستفاده از دوربرگردان

قسمتی از متن پایان نامه :

دستورالعمل جمع آوری اطلاعات و روش های بکار رفته

همانطور که عنوان گردید روش انجام کار طرح پرسشنامه و مطالعات آماری می باشد. بدین ترتیب آغاز با مطالعه پارامترهای تاثیرگذار در این پژوهش و مطالعه دقیق هر یک پرسشنامه ای طرح خواهد گردید که تا حد امکان جامع باشد. پرسش ها بایستی در جهت پاسخ دادن به سوالات پژوهش باشند. همچنین در این مطالعه از نتایج تحقیقاتی که در گذشته در این زمینه صورت گرفته می باشد نیز بهره گیری می گردد. به گونه نمونه نظاره های عینی و اندازه گیری حجم ترافیک مطالعات پیشین، قبل و بعد از اجرای پروژه های جایگزینی تقاطع با دوربرگردان، حاکی از افزایش حجم ترافیک عبوری به مقدار 40 درصد، روانسازی ترافیک، کاهش میانگین تاخیر سفر به اندازه 50 درصد، کاهش مصف سوخت به اندازه 25 درصد و افزایش ضریب بهداشت روانی و آرامش روحی شهروندان به اندازه قابل توجهی بوده می باشد.

3-3-تعاریف، اختصارات و نشانه‌های ریاضی

دوربرگردان

دوربرگردان نوع تکمیل شدۀ باز شدگی رفیوژمیانی (Median Opening) مسیرهای شریانی یا بزرگراهی می باشد که امکان دسترسی وسایل نقلیه در حال حرکت در یک مسیر را به مسیر مقابل فراهم می سازد. دور برگردانها را از لحاظ هندسی می توان به دو دسته تقسیم نمود:

 • دوربرگردانهای ساده یا بریدگی رفیوژ میانی

دوربرگردانهای توسعه یافته

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

. مهمترین اهداف این پژوهش را می توان به صورت زیر بیان نمود:

 • شناخت مبانی واصول حاکم بر طراحی واجرای دور برگردانها
 • شناخت مزایا ومعایب دور برگردانها
 • تشریح مطالعات انجام شده در این زمینه
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • مطالعه تاثیر احداث دور برگردان بر حجم ترافیک
 • مطالعه تاثیر احداث دور برگردان بر هزینه ها ی حمل ونقل به صورت کلان
 • مقایسه تاثیرات حالت دور برگردان وحذف تقاطع وحالت بهره گیری از چراغ راهنمایی در تقاطع
 • ارائه راهکارهایی جهت بهبود عملکرد دور برگردانها
 • سئوالات وفرضیه های پژوهش

مهمترین سوالاتی که در این پژوهش مورد مطالعه قرار خواهد گرفت عبارتند از:

 • انواع دوربرگردانها چیست ؟
 • مبانی ومعیارهای طراحی تقاطع واجرای دوربرگردانها چیست ؟
 • مزایا ومعایب دوربرگردانها چیست؟
 • نتایج مطالعات انجام شده در این زمینه چیست؟
 • تاثیر احداث دور برگردان بر کاهش یا افزایش حجم ترافیک چگونه می باشد؟
 • تاثیر احداث دور برگردان بر هزینه های مرتبط با ترافیک چگونه می باشد؟
 • تاثیر بهره گیری از دور برگردانها بر هزینه وحجم ترافیک در مقایسه با بهره گیری از چراغهای راهنمایی چگونه می باشد؟
 • چه راهکارهایی جهت بهبود عملکرد دوربرگردانها هست؟

همچنین مهمترین فرضیاتی که در این پژوهش مد نظر قرار گرفته می باشد به تبیین زیر می باشد:

 • آمار و اطلاعات موجود در شهر تهران در زمینه های حجم ترافیک از مطلوبیت کافی برخوردار  می باشند.
 • اطلاعات ارائه شده در مورد اندازه مصرف سوخت و آلودگی هوای وسایل نقلیه از دقت کافی برخوردار می باشند.
 • چراغ های راهنمای تقاطع ها مستقل از تقاطع های اطراف می باشد. (عدم بهره گیری از چراغ های کنترل متناسب)

مقایسه هزینه وحجم ترافیک گردش به راست واستفاده از دوربرگردان