دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مقایسه هزینه وحجم ترافیک گردش به راست واستفاده از دوربرگردان

قسمتی از متن پایان نامه :

 • اظهار مساله

یکی از معضلات اصلی در شهرهای کل دنیا ، افزایش روز افزون تعداد وسایل نقلیه  ورشد حجم ترافیک با گذشت سالیان متمادی می باشد. جهت کاهش معضل ترافیک ومشکلات ناشی از آن راه حل های زیادی وجود هست که بعضی از آنها به عنوان راه حل های  اساسی و معمولا پر هزینه بوده وبرخی دیگر نیز راه حل های کم هزینه تر می باشد . در زیر به بعضی از این راه حل ها تصریح می گردد:

 • احداث راهها وبزرگراههای جدید
 • حذف تقاطعات هم سطح
 • تملک ابنیه های کنار راه وافزایش عرض راهها
 • توسعه وگسترش حمل ونقل عمومی
 • احداث دور برگردانها وحذف تقاطعات

حذف تقاطعات وچراغهای راهنمایی آنها واحداث دور برگردان یکی از راه حلهای نسبتا کم هزینه و سریع می باشد که در دهه اخیر در کشور ما مورد توجه جدی قرار گرفته می باشد. احداث دور برگردانها دارای مزایا ومعایب متعددی می باشد که شناخت  دقیق  آنها سبب خواهد گردید:

 • در آینده طراحی واجرای آنها  به نحو صحیح واصولی وبا کمترین تبعات منفی انجام گردد.
 • معضلات و معایب دور برگردانهای فعلی نیز به نحو مطلوبی علاج بخشی گردد.

در این پایان نامه کوشش شده می باشد تا  تاثیر احداث دوربرگردانها وحذف تقاطع ها برحجم ترافیک وهزینه های مرتبط با آن  تشریح گردد وراهکارهایی نیز جهت بهبود عملکرد آنها ارائه گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

. مهمترین اهداف این پژوهش را می توان به صورت زیر بیان نمود:

 • شناخت مبانی واصول حاکم بر طراحی واجرای دور برگردانها
 • شناخت مزایا ومعایب دور برگردانها
 • تشریح مطالعات انجام شده در این زمینه
 • مطالعه تاثیر احداث دور برگردان بر حجم ترافیک
 • مطالعه تاثیر احداث دور برگردان بر هزینه ها ی حمل ونقل به صورت کلان
 • مقایسه تاثیرات حالت دور برگردان وحذف تقاطع وحالت بهره گیری از چراغ راهنمایی در تقاطع
 • ارائه راهکارهایی جهت بهبود عملکرد دور برگردانها
 • سئوالات وفرضیه های پژوهش

مهمترین سوالاتی که در این پژوهش مورد مطالعه قرار خواهد گرفت عبارتند از:

 • انواع دوربرگردانها چیست ؟
 • مبانی ومعیارهای طراحی تقاطع واجرای دوربرگردانها چیست ؟
 • مزایا ومعایب دوربرگردانها چیست؟
 • نتایج مطالعات انجام شده در این زمینه چیست؟
 • تاثیر احداث دور برگردان بر کاهش یا افزایش حجم ترافیک چگونه می باشد؟
 • تاثیر احداث دور برگردان بر هزینه های مرتبط با ترافیک چگونه می باشد؟
 • تاثیر بهره گیری از دور برگردانها بر هزینه وحجم ترافیک در مقایسه با بهره گیری از چراغهای راهنمایی چگونه می باشد؟
 • چه راهکارهایی جهت بهبود عملکرد دوربرگردانها هست؟

همچنین مهمترین فرضیاتی که در این پژوهش مد نظر قرار گرفته می باشد به تبیین زیر می باشد:

 • آمار و اطلاعات موجود در شهر تهران در زمینه های حجم ترافیک از مطلوبیت کافی برخوردار  می باشند.
 • اطلاعات ارائه شده در مورد اندازه مصرف سوخت و آلودگی هوای وسایل نقلیه از دقت کافی برخوردار می باشند.
 • چراغ های راهنمای تقاطع ها مستقل از تقاطع های اطراف می باشد. (عدم بهره گیری از چراغ های کنترل متناسب)

مقایسه هزینه وحجم ترافیک گردش به راست واستفاده از دوربرگردان