دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین هوشمند سازی مدارس با انگیزش پیشرفت دانش آموزان

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1          شکل گیری آموزش الکترونیک

در دهه های اخیر، گستره فعالیت در زمینه آموزش و یادگیری نیز زیرا دیگر فعالیت های علمی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و غیره، از توسعه و پیشرفت سریع فناوری و ظهور پدیده هایی زیرا ماهواره، رایانه، اینترنت و غیره متاثر و دگرگون شده می باشد.

پیدایش سیستم های پردازشِ داده (رایانه) با سابقه ای بیش از سه دهه و توسعه صنعت نیمه هادی ها، سبب شده می باشد که رایانه از انحصار سازمان ها و مراکز خاص خارج و در بسیاری از عرصه های کاربردی اجتماعی و فردی وارد گردد؛ به گونه ای که در دهه نود، در بسیاری از کشورهای پیشرفته صنعتی، حتی مدارس ابتدایی هم مجهز به امکانات رایانه ای متناسب شدند.اختراع و توسعه رایانه، ایجاد شبکه های رایانه ای و پس از آن ظهور پدیده اینترنت را در پی داشت. اینترنت که در، ١٩۶٩ در دوران جنگ سرد از درون شبکه معروف پا گرفت، بسیار سریع رشد نمود. هیچ کس گمان نمی نمود این شبکه اطلاع رسانی در سال، ٢٠٠٠ صاحب ١٨٠ میلیون کاربر باشد. سرعت و شتاب این رشد به گونه ای بود که به حدود ۵٠٠ میلیون کاربر در سال ٢٠٠٣ بالغ گردید.این توسعه سریع فناوری اطلاع رسانی به همراه عوامل دیگری زیرا تبدیل جامعه صنعتی به جامعه اطلاعاتی، تغییرات جمعیتی، جهانی تر شدن فعالیت های حرفه ای، گسترش نیروهای بازار در محدوده آموزش و به بیانی دیگر تجاری شدن مقوله آموزش، همه و همه، تاثیرات شگرف و چشمگیری در امر آموزش داشته اند(اتارن و همکاران،2012).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

دنیای آموزش مبتنی بر وب دنیای جدیدی می باشد که با دوره های مکاتبه ای[1]  سال های گذشته تفاوت بسیار دارد و فرصت دوباره ای برای کسانی که امکان دسترسی به آموزش های متعارف را نداشته یا در آنها موفق نبوده اند، فراهم می سازد. در ابتدای امر، هر چند کشورهای اروپایی و آمریکایی با دید وسیع تر و هشیارانه تری با اینترنت برخورد کردند و سرعت توسعه اینترنت در این کشورها بسیار بیشتر از کشورهای آسیایی بود، اما بالاخره آسیا نیز در ١٩٩٩ با امکانات و توانایی های اینترنت بیشتر آشنا گردید و در پی توسعه کاربردهای آن برآمد. افزایش روزافزون فروش رایانه های شخصی و نیز تعداد کاربران اینترنت در آسیا مؤید این ادعاست(پرکینز، دیوید،2008).

تفکر بهره گیری از رایانه ها و شبکه های رایانه ای برای کارهای مدرسه ای و عملی به قرن بیستم و اوائل دهه 1960 بر می گردد. اگر چه هدف اصلی طرح آرپانت ایجاد شبکه ای برای تبادل اطلاعات نظامی و حفاظت ایالات متحده امریکا از تبعات جنگ سرد با شوروی سابق بود اما در عین حال از آنجایی که سه مرکز از چهار مرکزی که برای راه اندازی شبکه های رایانه ای از همان آغاز در مسیر آموزش های مدرسه ای رشد کردند و از اوایل دهه 70  با به ثمر نشستن این طرح، تبادل اطلاعات و داده های علمی نیز بین مراکز مدرسه های امریکا شروع شده می باشد.البته آموزش  به کمک رایانه به شکل امروزی و در این گستره کاربرد در اوایل دهه 1990 با ظهور شبکه جهانی اینترنت شکل گرفت و با در نظر داشتن قابلیت های بسیار زیاد وب، آموزش الکترونیکی به سرعت رشد نمود و امروزه جایگاه خود را در ساختار آموزشی بسیاری از کشورها تثبیت کرده می باشد.در سال1988  نیز برای اولین بار یک برنامه نرم‌افزاری، با نام «استاد دیجیتالی» که یکی از بهره گیری های اولیه از کامپیوتر را در امور آموزشی پیشنهاد می‌نمود، در آمریکا بهره گیری گردید. از آن وقت تا به امروز، آموزش مجازی تغییرات و پیشرفت های بسیاری داشته می باشد؛ مثلا در سال1995  مراکز علمی ـ آموزشی آمریکا با ایجاد تغییراتی در سیستم خود و بهینه سازی آن، توانستند روش آموزش الکترونیکی را در همه جهان گسترش و اشاعه دهند(روبینسن،2004).

[1] Web Based Training

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1          مفروضات پژوهش

فرضیه کلی : بین هوشمندسازی مدارس با انگیزش و یادگیری دانش آموزان ارتباط هست .

  1. مدارس هوشمند در ایجاد انگیزش پیشرفت برای دانش آموزان نسبت به مدارس عادی موثر بوده می باشد.
  2. عواملی در مدارس هوشمند باعث پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان این مدارس شده می باشد.
  3. عواملی هست که باعث بیشترین تفاوت بین مدارس عادی و مدارس هوشمند می باشد.
  4. امکان ایجاد مدرسه ای که حد قابل قبولی از انگیزش پیشرفت را با در نظر داشتن محدودیت های موجود برای ایجاد مدارس هوشمند هست.

مطالعه ارتباط بین هوشمند سازی مدارس با انگیزش پیشرفت دانش آموزان