دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه تاثیر توانمندی های مدیریتی بر اثربخشی کارکنان

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مهارت های ادراکی[1]

مهارت ادراکی (مفهومی) به معنی ‌توانایی ذهنی برای درک و تجزیه و تحلیل پیچیدگی‌های سازمان و فهم همه عناصر و اجزای تشکیل دهنده‌ کار و فعالیت سازمانی به‌ صورت یک کل واحد (سیستم) می باشد (علاقه بند، 1388).

مهارت ادراکی یعنی توانایی درک پیچیدگی‌های کل سازمان و تصور همه عناصر و اجزای تشکیل‌دهنده کار و فعالیت سازمانی به صورت یک کل واحد (سیستم). این نوع مهارت توانایی درک و تشخیص اینکه کارکردهای گوناگون سازمان به یکدیگر وابسته هستند و تغییر در هر یک از بخش‌ها، الزاماً بخش‌های دیگر را تحت تأثیر قرار می‌دهد، می باشد. به بیانی دیگر توانایی درک معضلات کلی سازمان و این که هر کاری مخصوص چه بخشی از سازمان می باشد. آگاهی از روابط و شناخت اجزا و عناصر مهم در جایگاه‌های مختلف ، مدیر را قادر می‌سازد که به طریقی تصمیم‌گیری یا اقدام کند که موجبات اثربخشی سازمان و رضایت کارکنان آن را فراهم نماید. مدیران واجد این مهارت قادرند به دریافت اطلاعات و تحلیل مسایل سازمان پرداخته و با در نظر داشتن اهداف سازمان به تهیه طرح‌ها و ارائه راه‌حل‌ها بپردازند اکتساب مهارت ادراکی (یا مفهومی) مستلزم آموزش نظریه‌های علوم رفتاری بویژه تئوری‌های سازمان، مدیریت و تصمیم‌گیری و کاربرد عملی آنها می باشد (رضائیان، 1386).

پس از اقبالی که عمده مسئولین و کارکنان صنعت آب و برق در یادگیری مهارت های هفتگانه رایانه­ای از خود نشان دادند، اکنون نظاره می گردد که بسیاری از مدیران و کارشناسان، تقویت مهارت های ادراکی در مدیریت را وجهه همت خویش ساخته و به آموزش درس روش پژوهش که اهداف شناختی و رفتاری فرد در فراگیری روش وصول به حقایق و کشف مجهولات و نیز کسب مهارت لازم برای اجرای پروژه های تحقیقاتی را دنبال می نماید روی آورده اند.

[1] conceptual skills

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-5 هدف اساسی از انجام پژوهش

1-5-1 هدف اصلی پژوهش

  1. مطالعه تاثیر توانمندی های مدیران بر اثربخشی کارکنان مجتمع آموزشی صالح.

1-5-2 اهداف فرعی از انجام پژوهش

  • مطالعه تاثیر توانمندی فنی بر اثربخشی کارکنان مجتمع آموزشی صالح
  • مطالعه تاثیر توانمندی انسانی بر اثربخشی کارکنان مجتمع آموزشی صالح
  • مطالعه تاثیر توانمندی ادراکی بر اثربخشی کارکنان مجتمع آموزشی صالح

مطالعه تاثیر توانمندی های مدیریتی بر اثربخشی کارکنان