دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه تاثیر توانمندی های مدیریتی بر اثربخشی کارکنان

قسمتی از متن پایان نامه :

1 مهارت های انسانی مدیران

به‏ همان نسبت که بشر ها از نظر شکل‏ ظاهری با یکدیگر تفاوت دارند از نظر رفتاری و پیچیدگی‏های روانی هم بسیار متفاوت هستند. به ‏هر حال برای هدایت و اداره بشر­هایی که‏ رفتارهای کاملاً متفاوتی دارند، بعضی الگوهای‏ رفتاری و مهارت های اساسی هست. (کاتز، 1974)

برای مدیران، مهارت های انسانی حیاتی‏ترین‏ مهارت ها در هر سطح و هر نوع سازمان می باشد. از طرف دیگر مهم­ترین نقشی که برای یک مدیر قائل شده‏اند، تأثیر رهبری و هدایت می باشد. برای‏ اینکه مدیر بتواند تأثیر مهم و اساسی خود را خوب اعمال کند و توان کار کردن با دیگران را در خود تقویت نماید و کارها را از طریق آنان انجام‏ دهد نیازمند آشنایی با روش ها، فنون و الگوهایی‏ می باشد که وی را در شناخت رفتار گذشته و پیش‏بینی رفتار آینده  هدایت و کنترل کند تا تغییر رفتار کسانی‏ که با او کار می‏کنند یاری‏کننده و  مددکار باشد (کازمایر، 1370: 133).

اکثر مدیران در فرآیند کار و مسئولیت های خود بعضی از مهارت های انسانی را فرا می‏گیرند و تجربیاتی در این زمینه دارند. شکی نیست که‏ بسیاری از مدیران در طول مدت مدیریت خود پیش روی دیگران و با افراد سازمان دارای رفتارهای‏ مناسبی بوده‏اند؛ پس نیاز به کوشش بیشتر احساس نمی‏کنند. مسئله قابل درک آن می باشد که شرایط رفتاری‏ بارها تکرار می‏گردد، پس بایستی در جهت درک‏ بهتر شرایط کوشش کنیم. اگر ما کوشش برای کسب‏ مهارت های جدید را متوقف کنیم منجر به آن‏ خواهد گردید که ما با ندانستن این مهارت ها با مخاطره و مشکل روبرو شویم، زیرا شرایط و حالات بشر ها وضعیت متغیری دارد. اگر بپذیریم‏ که بهبود مهارت انسانی اهمیت دارد آنگاه‏ می‏پرسیم که مدیران و رهبران برای تأثیر گذاشتن‏ بر رفتار دیگران به چه مهارت هایی نیاز دارند؟ آن چیز که‏ برای همه مدیران و سرپرستان و سایر افراد مطرح می باشد «چرائی رفتار دیگران می باشد». اگر بخواهیم کارها از طریق افراد دیگر انجام گردد بایستی بدانیم چرا آنان دست به رفتاری می‏زنند که‏ اختصاص به خودشان دارد.

اگر بخواهیم در تأثیر مدیر یا رهبری مؤثر باشیم به عاملی غیر از درک و پیش‏بینی رفتار نیاز داریم. به‏ عبارت دیگر هر مدیری به مهارت هایی که‏ در هدایت و کنترل رفتار افراد اثر دارد احتیاج‏ داشته و بایستی در رشد و تکامل آنها بکوشد. توانایی های مدیر به‏ عنوان عضوی از سازمان و گروه که در کارکنان مؤثر بوده و ایجاد کوشش‏های دسته ‏جمعی در درون سازمان یا گروه می‏کند، مهارت انسانی نامیده می‏گردد. در این نوشته مقصود از مهارت های انسانی، رفتارهایی‏ هستند که به‏ صورت رودررو و در تعامل نزدیک‏ بکار رفته و به پیشرفت و رسیدن به اهداف و نتایج مفید کمک می‏کند. مطالعه و تجزیه و تحلیل‏ این مطلب به‏دقت بیشتری نیاز دارد. رفتارها مطالبی هستند که اظهار می‏گردند و اعمال و حرکاتی می باشد که انجام داده می‏گردد. این رفتارها در مواجهه رودررو با افراد بر آنها تأثیر می‏گذارد. پس برای همه افراد مهم هستند. مقصود از مواجهه رودررو، کلیه اعمال، واکنش‏ها و عکس العمل‏های متفاوت بین افراد می باشد. رفتار ممکن می باشد ناشی از گفتگوی غیررسمی بین‏ افراد یا حاصل از بحث و مذاکره در جلسه رسمی‏ و اداری باشد. نکته قابل توجه آن می باشد که فقط در هنگام روبرو شدن و مواجهه متقابل با افراد می باشد‏ که رفتار کامل هر کس ظاهر می‏گردد. به‏ عبارت‏ دیگر در یک مکالمه تلفنی، طرفین فقط صحبت‏ می‏کنند و ارتباط از طریق صوت می باشد. ارتباطات‏ از طریق نوشته نیز کاملاً متفاوت می باشد، افراد در حین نوشتن یا خواندن یک متن، رفتار خاصی‏ بروز نمی‏دهند در حالی ‏که اگر همان مطلب را بخواهند به‏ صورت شفاهی و رودررو به فرد دیگری منتقل کنند، رفتارها، جلوه دیگری‏ خواهند داشت.

در نحوه رفتار بشر، سه مرحله کلی را می‏توان در نظر گرفت، اول جایگاه رودررو بین‏ دو فرد، دوم، اهداف، یعنی چگونگی نیت هر فرد از ملاقات و سوم، بروز و ظاهر شدن رفتار بشر ها می باشد. نکته جالب توجه آن می باشد که هر سه‏ مرحله فوق به آرامی و تناسب بروز می‏کند (کازمایر، 1370: 135).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-5 هدف اساسی از انجام پژوهش

1-5-1 هدف اصلی پژوهش

  1. مطالعه تاثیر توانمندی های مدیران بر اثربخشی کارکنان مجتمع آموزشی صالح.

1-5-2 اهداف فرعی از انجام پژوهش

  • مطالعه تاثیر توانمندی فنی بر اثربخشی کارکنان مجتمع آموزشی صالح
  • مطالعه تاثیر توانمندی انسانی بر اثربخشی کارکنان مجتمع آموزشی صالح
  • مطالعه تاثیر توانمندی ادراکی بر اثربخشی کارکنان مجتمع آموزشی صالح

مطالعه تاثیر توانمندی های مدیریتی بر اثربخشی کارکنان