مقاله درمورد امور حسبی، دادرسی مدنی، نظم عمومی، آیین دادرسی مدنی

پذیرش محاکم قرار نمیگیرد. بعلاوه قانون مذکور، تا حدودی مجمل بوده و نحوه تقاضا و وصف تقاضا کننده را مشخص نکرده و فقط در ضمن بیان خصوصیات این قانون به شرح مواد 13 الی 15، به ویژگیهای شخص متقاضی اشاره نموده است. توضیح دیگر اینکه در امور حسبی، معمولا دادگاه ادامه مطلب…

مقاله درمورد حل و فصل اختلافات، اعتبار امر مختومه، اعتبار امر مختوم، قانون نمونه

است، مكانيزم نوعي ميانجيگري و ايجاد سازش بين طلبكاران و تاجر ورشكسته را با لحاظ گذشت طلبكاران نسبت به بخشي از طلب خود و از طرفي ارفاق نسبت به تاجر ورشكسته مقرر مي‌دارد. بر اساس مواد ٤٧٦ و ٤٨٠ قانون مزبور: عضو ناظر كليه طلبكاراني را كه طلب آن‌ها تشخيص ادامه مطلب…

مقاله درمورد امور حسبی، آیین دادرسی، دادرسی مدنی، آیین دادرسی مدنی

……………………………………………………………………………99گفتار هفتم: ترکه متوفای بلاوارث………………………………………………………………………………..108فصل پنجم: نتیجه گیری:……………………………………………………………………………………………….111فهرست منابع:…………………………………………………………………………………………………………….113 چکیده: استفاده از روش سازش و داوري براي حل و فصل اختلافات در ادوار گذشته به اشكال مختلف در بين مردم جريان داشته است. بسياري از اختلافات در فرايند اقدامات نهاد‌هاي مردمي و با توجه به ويژگيهاي فرهنگي و آداب و ادامه مطلب…

منابع پایان نامه ارشد درمورد انقلاب مشروطیت، تربیت معلم، کودتای 28 مرداد، تحولات سیاسی اجتماعی

،چاپ ششم ،1380-ملائی توانی، علیرضا، مشروطه و جمهوری –ریشه های نابسامانی نظم دموکراتیک در ایران ، نشر گستره ،چاپ اول ،1381-ملکی، حسین، زاوش، دولت های ایران در عصر مشروطیت، جلد اول، نشر اشاره، چاپ اول ،1370 -مهدی نیا، جعفر، سلطنت دویست و پنجاه و هفت پادشاه در ایران،انتشارات پاسارگاد، جلد ادامه مطلب…

منابع پایان نامه ارشد درمورد انقلاب اسلامی، عصر مشروطه، تاریخ اقتصادی، تاریخ معاصر ایران

کرد.قوام در اولین کابینه توانست از تند روی های سردار سپه جلوگیری نماید و مصدق السلطنه را به وزارت مالیه معرفی کندو از مجلس اختیارات تام بگیرد.قوام در تمام مدت نخست وزیری اول خود ، وزارت داخله را نیز خود متصدی شد. قوام پس از نه ماه زمامداری و یک ادامه مطلب…

منابع پایان نامه ارشد درمورد مجلس شورای ملی، دولت ایران، صنعت نفت ایران، مخالفان سیاسی

انگلیس به ناچار متذکر شد که دست کم «حفظ ظاهری بیطرفانه به صلاح ایران خواهد بود. »در زمینه ی سیاست داخلی توسعه ی ارتش و گسترش نقش آن و تجدید نظر در قانون اساسی به سود سلطنت ،ذهن شاه را همچنان به خود مشغول می داشت. وی خواستار شناسایی نقش ادامه مطلب…

منابع پایان نامه ارشد درمورد حزب دموکرات، مجلس شورای ملی، سیاست خارجی، وزارت خارجه

امر حکومت دخیل بودند، به عضویت ان درامدند،اعضای کمیته ی مرکزی عبارت بودند از :احمد قوام، مظفر فیروز، محمد ولی فرمانفرما ،ابوالقاسم امینی، سردار فاخر ،محمدتقی ملک الشعرای بهار، محمود محمود، حسن ارسنجانی، عبدالحسین صادقی ، ابوالحسن عمیدی نوری، هاشم وکیلی ،زین العابدین فروزشی، عباس نراقی .208 روزنامه های حزب ادامه مطلب…

منابع پایان نامه ارشد درمورد حزب دموکرات، خودمختاری، انجمن ایالتی، فرقه ی دموکرات

نماید و شهر مهاباد برای مرکزیت انتخابات گردید. اولین دیدار سران کرد با شوروی ها آبان ماه 1320 صورت گرفت. در این دیدار باقر اف رئیس جمهور اذربایجان شوروی به طور ضمنی با استقلال کردستان موافقت نشان داد، اما گفت : موقعیت برای استقلال کردستان مساعد نیست و کردها باید ادامه مطلب…

منابع پایان نامه ارشد درمورد شمال ایران، اجرای برنامه، وزارت خارجه، وثوق الدوله

کرده و اصلاح طلبان یعنی اکثریت مجلس به قوام السلطنه متمایل بودند ،بدین ترتیب یک اکثریت ثابت به یک اقلیت غیر ثابت در برابر دولت قوام السلطنه در پارلمان وجود داشت و قوام با پشتیبانی شاه و اکثریت اصلاح طلبان پارلمان فعالیت خود را در داخل و خارج کشور آغاز ادامه مطلب…

منابع پایان نامه ارشد درمورد جنگ جهانی دوم، روش شناسی، دوره ی قاجار، حزب دموکرات

……………………………………………………………503-12-14 رفع غائله سمیتقو …………………………………………………………………………………………..523-12-15 رضا خان و قوام السلطنه …………………………………………………………………………………53 3-12-16 توقیف و تبعید قوام السلطنه ……………………………………………………………………… 55 فصل چهارم : بازگشت قوام السلطنه به صحنه ی سیاست 4-1 اوضاع سیاسی ایران از سال 1301-1320 ………………………………………………………………….584-2 نخست وزیری قوام السلطنه و تشکیل کابینه ………………………………………………………………594-2-3 استخدام مستشاران آمریکایی …………………………………………………………………………………614-2-4 مشکلات ادامه مطلب…